DNV-Gødstrup, Service- og teknikby

:
september 2018
DNV-Gødstrup - logistik

Gode logistikforhold er væsentlige elementer i byggeriet, således at supersygehuset kan serviceres optimalt fra Service- og teknikbyen.

DNV-Gødstrup - skorsten

Arkitekturen i Servicebyen er stram med rene linjer og sorte facader, som udstråler seriøsitet og fokus på det funktionelle.

DNV-Gødstrup - facade

Servicebyen er en funktionel og enkel konstruktion, som falder godt ind i området og spiller både visuelt og praktisk sammen med de øvrige bygninger i supersygehuskomplekset.

previous next

Funktionel serviceby til supersygehus

Nyopført serviceby og teknikhuse til nyt supersygehus i Herning udgør et centralt bygningsafsnit

Byggefakta

DNV-Gødstrup, Service- og teknikby
Gødstrupvej 43
7400 Herning
Danmark

Bygherre:
Region Midtjylland
Bygherrerådgiver:
Niras A/S
Totalrådgiver:
Mangor & Nagel A/S
Arkitekt:
Creo Arkitekter A/S, Mangor & Nagel A/S
Hovedentreprenør:
Jørgen Friis Poulsen A/S
Ingeniør:
Brix & Kamp A/S, Oluf Jørgensen A/S
Areal:
7300 kvm.
Byggesum: 
108 mio. kr.
Byggeperiode:
september 2016 - marts 2018

Det er de rene linjer, enkelhed, sammenhæng og fokus på funktionalitet, der kendetegner den nyopførte serviceby ved Gødstrup Sø, Herning. Målet har ikke været at skabe en arkitektonisk perle men at etablere en samlet og velgennemtænkt servicefunktion med gnidningsløs forbindelse til Region Midtjyllands nye supersygehus.

Centrale servicefunktioner

Dette delprojekt er et bygningsafsnit, der omfatter serviceby og teknikhuse, bygget op omkring centrale kernefunktioner som varemodtagelse og affalds- og linnedcentral. Her forefindes desuden apotek, sterilcentral, cytostatika, arkiver, posthåndtering, centralkøkken, fælles kontorfaciliteter og forskellige personalefaciliteter såsom garderober, omklædning og bad. Der er kælder, og teknikhus på taget. Byggeriet er udført som storentrepriser og i bygningsklasse 2020.

Sorte sandwich-facader

Entreprenørfirmaet Jørgen Friis Poulsen A/S (JFP) i Herning har stået for en af flere storentrepriser i projektet, som er et delprojekt i sygehusbyggeriets fase 3. Projektleder Steffen Sand fortæller:

– Der er tale om et étplansbyggeri, afleveret som en klassisk råhus- og lukningsentreprise. De sorte facader af sandwich-betonelementer falder i øjnene som det første – et omfattende og overordnet set enkelt og traditionelt bygningskompleks med forbindende transportgange og stor funktionalitet til løsning af forskelligartede serviceopgaver for supersygehuset. Der forefindes en mindre kælder med forbindelse til hospitalet. Arkitekturen fremstår skarp med rene linjer og stor enkelhed.

– Sidste år bød, i modsætning til i år, på megen nedbør, hvilket gav udfordringer med håndtering af jordbundsforhold med mere, navnlig fordi den aktuelle byggeplads lå lavt i forhold til det øvrige byggeri.

– Det medførte nogle forsinkelser i forhold til den samlede aflevering af alle storentrepriserne, men vores del af arbejdet har været færdig i et halvt års tid, fastslår Steffen Sand, og fortsætter:

– Jeg synes, det er blevet et flot resultat, som kommer til at spille godt sammen med resten af supersygehusets bygninger som en arkitektonisk helhed, men det er klart, at et byggeri som dette har fokus på de praktiske funktioner, levetiden og også på økonomien. Der er ikke tale om et arkitektonisk spektakulært fyrtårn for området, selv om det naturligvis fylder en del i landskabet og fremstår flot og sammenhængende, siger Steffen Sand.

Facaderne er som nævnt udført i sorte betonsandwichelementer, men er samtidig en kombination af alu- og træpartier med enkelte porte. Teknikhuset på taget af den ene af de to bygninger er en bærende stålkonstruktion med lette vægge.

– Vi har desuden leveret søjler og bjælker, huldæk og belægning på udendørsarealer. Samlet omfatter de to bygninger i Service- og Teknikbyen 7.300 kvm. Der er aluvinduer hele vejen rundt, flere af dem med tykt sikringsglas til forebyggelse af indbrud, idet man opbevarer medicin. Apotek og cytostatika stillede store specialkrav til sikring, hvilket var udfordrende og spændende, fortæller Steffen Sand.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2018 nr. 4

Bolig

Bjerglandsbyen

Teglboliger i takket topografi

Domicil

Blox

Kajens Casanova

Bolig

Bølgen 2

Bølgende arkitektur og stilrent inventar

Bolig

Cortex Park

Etageboliger i videnmiljø-zone

Hospital

DNV-Gødstrup, Service- og teknikby

Funktionel serviceby til supersygehus

Ungdomsbolig

Eksercerpladsen

Ungdomsboliger med ekstra funktioner

Bolig

Halldorhus

Københavnsk karrémotiv i ny sammenhæng

Hotel og konference

Hotel Herman K

Betonbrutalisme ramme om hotel-luksus

Bolig

Kanalvej

Beton de luxe

Bolig

Nabolaget

Kvarterets nye nabo

Domicil

Sweco Domicil

Svejtserkniven