Bjerglandsbyen

:
september 2018
Bjerglandsbyen - stue

Bjerglandsbyen omfatter 114 lejeboliger, heraf 83 lejligheder i etagebebyggelser og 31 boliger i form af rækkehuse.

Bjerglandsbyen - trappe

Betontrapperne i opgangen er leveret og monteret af PL Beton A/S. Trapperne er støbt i beton med et slidlag i hvid terrazzo. Trinene har rundede forkanter og to alulister i den forreste del af trinet.

Bjerglandsbyen - altaner

Den højeste del af bebyggelsen i Bjerglandsbyen går op i seks etager og vender mod øst og højhusene i Bellahøj. Herfra trappes bebyggelsen ned til rækkehusene, der vender mod Degnemosen og et villakvarter mod vest.

Bjerglandsbyen - gård

Bygningerne i Bjerglandsbyen udviser ikke alene stor variation i højder og tagformer, horisontale forskydninger og åbninger mellem bygningskroppene giver også fine rumlige oplevelser.

previous next

Teglboliger i takket topografi

Bellahøjs gamle vandtårn har måttet vige pladsen for et boligområde, der drager maksimal fordel af områdets stigende terræn

Byggefakta

Bjerglandsbyen
Herbergvejen 4-66
2700 Brønshøj
Danmark

Bygherre:
Bjerglandsbyen ApS
Arkitekt:
Holscher Nordberg Architecture and Planning A/S
Ingeniør:
Jens Peter Madsen ApS
Andre aktører:
RHB Entreprise ApS
Areal:
11087 kvm.
Byggesum:
Ikke oplyst
Byggeperiode:
september 2016 - august 2018

Området Bellahøj i bydelen Brønshøj i den vestlige del af København er nok mest kendt for Bellahøjhusene, Danmarks første højhuse, der blev opført i starten af 1950’erne. Bydelen ligger på et bakkedrag, og netop den placering var ideel for områdets gamle vandtårn, der nu er nedrevet.

Den nye bebyggelse Bjerglandsbyen ligger i et skæringspunkt mellem flere forskellige typer kvarterer. Mod øst Bellahøjhusene og det centrale København; mod nord naturområdet Degnemosen; mod vest et villakvarter, mens der mod syd ligger forskellige etageboligbebyggelser.

Bjerglandsbyen omfatter 114 lejeboliger, heraf 83 lejligheder i etagebebyggelser og 31 boliger i form af rækkehuse. Boligerne er groft sagt placeret i to koncentriske ringe med områdets højeste punkt som centrum. Mellem de to ringe løber en fællesvej med udkørsel mod syd, mens et stort parkeringsanlæg er skjult under terræn.

Når man bevæger sig rundt i området, får man rent faktisk lidt samme oplevelse som i en italiensk bjerglandsby. Højdeforskellene i terrænet er mærkbare, og husenes type og højde skifter hele tiden. Horisontale forskydninger mellem bygningskroppene, og større og mindre åbninger mellem husklyngerne giver hele tiden nye kig og nye rumlige oplevelser.

Stigende terræn

– Stigningen er måske kun tre til fire meter, men det er mere end vi er vant til i Danmark. For at overholde tilgængelighedskravene holder vi stigningen på under 1:25, og det klarer vi simpelthen ved, at bebyggelsen bevæger sig mod det højeste punkt i landskabet. På den måde blev bevægelsen mod toppen også det, der kom til at bestemme bebyggelsesplanen, forklarer partner i Holscher Nordberg Architecture and Planning A/S Nils Holscher.

– Oprindelig var det meningen, at vores byggeri skulle sy området så godt sammen som muligt, men det viste sig at være svært, uden at det gik hårdt ud over vores bebyggelsesplan, fordi de omliggende områder har så forskelligartede typologier – enten er de meget introverte eller også har de ikke rigtig nogen struktur. Så vi endte med at udvikle vores egen stærke situationsplan og så sørge for, at der er åbninger mod nabobebyggelserne, så man kan passere igennem. Højden af terrænet, udsigten og højdeskalaen på bebyggelserne i området har også været vigtige for vores måde at strukturere bebyggelsen på, siger Nils Holscher.

Skal opleves som samlet bebyggelse

– Etageboligbyggerierne vender mod Bellahøjhusene og etageboligerne mod øst og syd. De går op til syv etager og trapper ned til seks og så fem etager. Ud mod Degnemosen og villakvarteret har vi lagt rækkehusene, så vi på den måde refererer til højderne i nabobebyggelserne. Ud over nogle spændende rumligheder og en fornuftig udnyttelse af planen, har vi arbejdet med den sociale fortælling. Ud mod strædet, som bliver næsten trafikfri, kommer små lommer med begrønning, så boligerne får et fint og grønt udtryk ud mod den fælles vej. Med tiden vil vi få en fortætning omkring det indre gadeforløb med nogle større træer, hvor der er plads til det, som også vil bidrage til højdeskalaen og planen, fortæller Nils Holscher.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2018 nr. 4

Bolig

Bjerglandsbyen

Teglboliger i takket topografi

Domicil

Blox

Kajens Casanova

Bolig

Bølgen 2

Bølgende arkitektur og stilrent inventar

Bolig

Cortex Park

Etageboliger i videnmiljø-zone

Hospital

DNV-Gødstrup, Service- og teknikby

Funktionel serviceby til supersygehus

Ungdomsbolig

Eksercerpladsen

Ungdomsboliger med ekstra funktioner

Bolig

Halldorhus

Københavnsk karrémotiv i ny sammenhæng

Hotel og konference

Hotel Herman K

Betonbrutalisme ramme om hotel-luksus

Bolig

Kanalvej

Beton de luxe

Bolig

Nabolaget

Kvarterets nye nabo

Domicil

Sweco Domicil

Svejtserkniven