Munkesøparken

:
oktober 2016
Munkesøparken - Beliggenheden

Munkesøparken i Kalundborg har en attraktiv beliggenhed i et grønt miljø. Efter realiseringen af helhedsplanen fra Esben Kirkegaard Rådgivende Ingeniører A/S (EKAS) er det blevet endnu mere synligt.

Munkesøparken - Glasinddækningen

Oprindelige svalegange med indgangspartier er tilføjet en ny inddækning i glas, som har givet de seks sammenbyggede ejendomme en højere brugsværdi. Balco A/S er entreprenør.

Munkesøparken - Altanerne

De oprindelige altaner er blevet gennemrenoveret og inddækket i lette plader og glas efter et projekt fra specialisten i den slags opgaver, Balco A/S, som har opgaver over store dele af Europa.

Munkesøparken - Renoveringen

Mens renoveringen fandt sted i perioden fra januar 2015, forblev beboerne i deres boliger, hvilket stillede store krav til kommunikationen, forklarer bygherrerådgiver Kuben Management A/S.

Munkesøparken - Køkkenerne

Det vellykkede resultat er baseret på en helhedsplan, som EKAS har detailprojekteret efter en skitse fra Midtconsult A/S. Til renoveringen hører nye HTH-køkkener.

previous next

Altan-upgrade

119 boliger i eftertragtet byggeri i Kalundborg har – ud over nye køkkener – fået inddækkede uderum mod både gade og have. Nu er der mindre træk på energikontoen

Byggefakta

Munkesøparken
Munkesøparken/Esbern Snaresvej 57
4400 Kalundborg
Danmark

Bygherre:
Boligselskabet Munkesøparken
Bygherrerådgiver:
Kuben Management A/S
Totalrådgiver:
Esben Kirkegaard Rådgivende Ingeniører A/S
Arkitekt:
Midtconsult A/S
Ingeniør:
Esben Kirkegaard Rådgivende Ingeniører A/S
Andre aktører:
DAB
Areal:
10000 kvm.
Byggesum: 
59 mio. kr.
Byggeperiode:
januar 2015 - juni 2016

For en moderne dansker er der ikke meget i livet, der slår en time på en fortovscafé i en solstråle i februar. At nyde udelivet året rundt er ikke bare en tilfældig modedille; det er blevet et af nationens karaktertræk. Derfor antræffes også hyppigt det fokus, når boliger med alder renoveres: Rummelige altaner og bekvemmelige, langtidsbrugbare uderum topprioriteres sammen med bæredygtighed og energibesparelser.

Det er Munkesøparken i Kalundborg et godt eksempel på. Her er 149 boliger i seks sammenbyggede længehuse på tre etager fra en periode i den danske arkitekturhistorie, hvor begejstringen for præfabrikerede og industribaserede projekter ingen ende ville tage.

Vi er i midten af 1970’erne. Beton nød stjernestatus, også in-situ-støbt, men naturligvis især som element, for med det præfabrikerede betonelement fulgte både præcision og hastighed i byggeprocessen. Hvad man endnu ikke var så opmærksom på, var levetiden af den dengang hyppigst anvendte betonblanding, som viste sig at være mindre bestandig over for klimaets hyppige og hastige skift i temperatur og luftfugtighed. Nu, fire årtier senere, viser konsekvenserne sig i form af forvitring og nedbrydning af betonelementets øverste lag, hvorefter fugt og luftforurening har fri adgang til støbningens indre: Den smuldrer.

Men Munkesøparken har også mange fine kvaliteter; ikke mindst herlighedsværdien fra beliggenheden i et frodigt parkmiljø. Det har beboerne – der fortrinsvis er ældre borgere – en begrønnet udsigt til fra boligernes altaner, som man allerede dengang, da boligerne blev projekteret, havde lært at sætte pris på. På boligblokkenes modsatte facade består altanernes modstykke af svalegange, hvorfra der er indgang til de individuelle boligstørrelser.

Begge uderum trængte imidlertid seriøst til et kvalitetsløft med en gennemgribende renovering af den hentærende beton og en generel facadefornyelse med f.eks. opdaterede vinduer og døre.

Ly, læ, lys

Det var stillet foran den opgave, at Boligselskabet Munkesøparken i samråd med Esben Kirkegaard Rådgivende Ingeniører A/S (EKAS) og bygherrerådgiveren Kuben Management besluttede sig for sig for at supplere en almen energirenovering af 119 af de 149 boliger med en opgradering af både svalegange og altaner med skærm og inddækning, så de – om end stadig uden opvarmning – giver ly, læ og lys året rundt.

Renoveringens planlægning og forberedelse blev iværksat så tidligt som i 2011-12, da Kuben Management i egenskab af bygherrerådgiver fik det opdrag at afdække renoveringsbehovet. På baggrund af et stort analysearbejde kunne Kuben Management i 2013 bekræfte behovet for en gennemgribende proces; det var den, der nu blev sat i værk med finansiering fra bl.a. Landsbyggefonden.

Kuben Management fortsatte som bygherrerådgiver med administrativt og tilsynsmæssigt ansvar på vegne af Boligselskabet Munkesøparken, mens EKAS fik overdraget ansvaret for at organisere og realisere en helhedsplan for boligområdet. Projektet blev udbudt som storentrepriser.

Godt samarbejde

– Arbejdet med Munkesøparken er et godt eksempel på vores arbejde i den almene boligsektor, forklarer Kuben Management i en udtalelse. Det er afgørende for et heldigt udfald, at samarbejdet mellem afdelingsbestyrelsen, boligselskabet, kommunen og Landsbyggefonden er godt. Beboerne tages med på råd, så alle er veloplyste om forløbet af byggesagen, tilføjer Kuben Management.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2016 nr. 5

Børneinstitution

Børnehuset Galaxen

Børnehus i landsbyens tegn

Bolig

Central Park

Boligbyggeri med øje for detaljerne

Uddannelsescenter

Erhvervsakademiet Lillebælt

Skarp og transparent campus-arkitektur

Ungdomsbolig

Gøteborg Allé

Gul base med sort bånd

Bolig

Himmelev Have

Boliger i kubisk funkisstil

Bolig

Munkemøllen

Enklave af murede punkthuse

Bolig

Munkesøparken

Altan-upgrade

Forskningscenter

Mærsk Bygningen, Det Nye Panum

Doktor Folkekær – forskning i øjenhøjde

Ungdomsbolig

Nyhavn

Højt hus med lysende øjne

Parkeringshus

Thomas B. Thriges Gade p-kælder

I Odense er bilerne gået under jorden