Børnehuset Galaxen

:
oktober 2016
Børnehuset Galaxen - Tagkonstruktionen

Galaxen har et tydeligt bevidst formsprog, der har givet sig udslag i en varieret udformning af tagkonstruktionen – med Daurehøj Erhvervsbyg A/S som hovedentreprenør.

Børnehuset Galaxen - Gulvene

Bygningen er opvarmet med lavtemperatur-gulvvarme, og herefter er der udlagt og monteret gulvbelægning, udført af Holbæk Gulventreprise ApS. Her et rum med linoleum.

Børnehuset Galaxen - Indretningen

Rummelig børnehave med plads til masser af aktivitet og med stort lysindfald.

previous next

Børnehus i landsbyens tegn

Galaxen – energieffektivt børnehus i stjernernes tegn og med markant facade i zink og varmebehandlet træ

Byggefakta

Børnehuset Galaxen
Elmegården 56
4450 Jyderup
Danmark

Bygherre:
Holbæk Kommune
Bygherrerådgiver:
Arkiplus A/S
Totalrådgiver:
Kullegaard A/S
Arkitekt:
Kullegaard A/S, Thing & Brandt Landskab ApS
Hovedentreprenør:
Daurehøj Erhvervsbyg A/S
Ingeniør:
Terkel Pedersen Rådgivende Ingeniører ApS
Areal:
2200 kvm.
Byggesum: 
25 mio. kr.
Byggeperiode:
oktober 2015 - august 2016

På afstand ligner Børnehuset Galaxen en savtakket bjælkehytte med skoven som baggrund. Når man kommer nærmere, ser man tydeligt det helt bevidste formsprog, der har givet sig udslag i en varieret udformning af tagkonstruktionen, der tager byggeriet ned i en intim skala, trods byggeriets størrelse, men det ser man først rigtig, når man bevæger sig indenfor i huset.

Så snart man åbner en dør, signaleres der straks børnehave med bænkene og knagerækkerne og rum til børnenes tøj og sko og andre løse ting. Der er leget med den pædagogiske fantasi i Børnehuset Galaxen, der lever op til sit navn ved, at de forskellige stuer har fået navn efter indholdet i himmelrummet. Meteorerne. Stjerner­ne. Kometerne. Solen. Sødt og sjovt. Måske det giver anledning til nogle spørgsmål fra de små – og så bliver de jo klogere på universet omkring dem hen ad vejen.

Naturlige overgange

Der er tænkt en del over, hvordan ude og inde spiller sammen omkring børnehuset.

– Vi tror på, at landskabet både skal lægge op til formel som uformel leg og læring, for at børnenes sociale samspil, indlæring og motoriske udvikling kan få de optimale vilkår. Vores design skaber både uformelle og formelle zoner, men med flydende og naturlige overgange. Derfor er der etableret formelle zoner, bestående af f.eks. gynger, rutsjebaner, klatremuligheder, balanceleg, sandkasser. De uformelle zoner består f.eks. af regnvandssøen, spejderskoven og uudtømmelige mulig­hed­er for leg i de grønne omgivel­ser, fortæller Marius Øvrum fra arkitektfirmaet Kullegaard A/S.

Selvstændige rum

Huset er overordnet set organiseret som en række selvstændige grupperum samlet omkring to store fællesrum og et centralt placeret personaleafsnit.

De enkelte grupperum kan aflæses udefra via forskydninger i facaderne og forskellige taghældninger. Tagets udformning er et bærende arkitektonisk motiv, som nedskalerer børnehuset til nogle letopfattelige og klart definerede volumener, som børnene kan forholde sig til. Tagets udformning og den afledte nedskalering indlejrer samtidig børnehuset på en naturlig måde i det omkringliggende landsbymiljø.

I husets midte findes en udendørs atriumgård. Dette beskyttede gårdrum er, sammen med de to store fællesrum, bygningens hjerte, som endvidere sikrer optimale dagslysforhold for fællesrummene. Atriumgården er omdrejnings­punkt­et for al færdsel rundt i huset og eliminerer blinde gangforløb, samtidig med at personalet hele tiden har visuel kontakt til resten af børnehuset.

Energieffektivt

Børnehuset er i høj grad designet ud fra bæredygtige principper og med ambitiøse mål for energi­rammen. Bygningen er således opført med en tæt og velisoleret klimaskærm for at minimere varme­tabet, og der er benyttet højisolerende vinduer og udvendig solafskærmning for at minimere behovet for køling. Tagvinduer kan åbnes for naturlig udluftning for at mindske behovet for mekanisk ventilation, og samtidig trækker de dagslyset dybt ind i rummene, hvilket reducerer behovet for brug af elektriske lyskilder. Desuden sikrer solceller, at bygningen lever op til projektets ambitiøse energimål.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2016 nr. 5

Børneinstitution

Børnehuset Galaxen

Børnehus i landsbyens tegn

Bolig

Central Park

Boligbyggeri med øje for detaljerne

Uddannelsescenter

Erhvervsakademiet Lillebælt

Skarp og transparent campus-arkitektur

Ungdomsbolig

Gøteborg Allé

Gul base med sort bånd

Bolig

Himmelev Have

Boliger i kubisk funkisstil

Bolig

Munkemøllen

Enklave af murede punkthuse

Bolig

Munkesøparken

Altan-upgrade

Forskningscenter

Mærsk Bygningen, Det Nye Panum

Doktor Folkekær – forskning i øjenhøjde

Ungdomsbolig

Nyhavn

Højt hus med lysende øjne

Parkeringshus

Thomas B. Thriges Gade p-kælder

I Odense er bilerne gået under jorden