De skjulte omkostninger ved fibergips

Der er mange omkostninger forbundet med et byggeri, men vi taler oftest kun om dem vi kan se. Men hvad med de skjulte omkostninger. Kunne der være penge at spare, hvis vi tænker økonomi tidligere i processen, for eksempel ved valg af pladetyper og pladeformat?

Vælges der en 1-lags løsning med fibergips, vil man umiddelbart tænke, at det er en billigere løsning, da der kun er et pladelag i modsætning til ”den traditionelle” 2-lags gipskartonløsning. Men ofte overses væsentlige økonomiske faktorer, som materialepris, montagepris for gipsentreprenøren samt efterfølgende spartel- og malerbehandling. Og netop disse 3 faktorer er altafgørende, hvis man skal foretage en reel vurdering af totaløkonomien for den samlede løsning.

Anvendes der fx pladetyper til bearbejdning med rundsav inkl. sug, vil der være et pristillæg til gipsentreprenøren. Ved anvendelse af små pladeformater som 900x1200 mm, vil der være et pristillæg til gipsentreprenøren ift. håndtering, og hertil kommer så de væsentlige merudgifter til maler-/spartelentreprenøren.

Hurtigere montage, mindre spild og færre udgifter med Gyproc Habito®

Et godt eksempel på en totaløkonomisk løsning er vores nye skruefaste gipskartonplade Gyproc Habito®. Vælger man vores Habito gipsplade i stedet for andre skruefaste løsninger, er der nemlig masser at hente hjem, både hvad angår totaløkonomi, men også når det gælder arbejdsmiljø* og slutproduktets funktionsmæssige og æstetiske egenskaber.

Til trods for at Habito har en 67 % større slagstyrke ift. slag, stød og spark, så er den stadig 20 % lettere end fibergips. Og trods styrken kan den stadig tilskæres med kniv, så man slipper for at bruge el-værktøj og dertilhørende støj og snavs. Derudover, kommer pladen i et handy-format på 900 x 1800 mm, men stadig med en pladevægt under 20 kg, i modsætning til fibergips, hvor der oftest anvendes små pladeformater for at holde vægten på et acceptabelt niveau. Vælger man Habito er der derfor 33 % færre plader at håndtere, og det er en kæmpe fordel for tømrere, både hvad angår slid på kroppen, men også klart i forhold til tid.

Ligeledes er der med det større Habito format også klare fordele i forhold til resten af arbejdsprocessen. Vælges der små fibergips-pladeformater, vil antal løbende meter pladesamlinger til armering og spartling stige markant, og ligeledes vil udgifterne. Fibergips har desuden en grov/porøs overfladestruktur, der oftest fuld-/skrabespartles 1 eller 2 gange inden malerarbejdet kan påbegyndes, og det medfører endnu en væsentlig udgiftsstigning.

Malerens rolle ift. væggens stivhed og potentielle revnedannelser

Vælger man en Habito plade som underlag, er der ingen specielle krav til hverken spartelmasse eller arbejdets udførelse, og pladerne kan indgå i såvel 1-lags som 2-lags løsninger i kombination med det øvrige Gyproc pladesortiment.

Ved anvendelse af Fibergips er væggens samlede stivhed og stabilitet nu afhængig af maler-/spartelentreprenørens arbejde ift. til korrekt armering og spartling af lodrette, såvel som vandrette pladesamlinger, og det øger risikoen for potentielle revnedannelser på den færdige vægoverflade. Vælges der derimod Habito plader, indgår den efterfølgende armering og spartling ikke i væggens samlede stivhed og stabilitet, og derfor er der også en klar mindsket risiko for revnedannelser, og dertilhørende uforudsete drift- og vedligeholdelsesomkostninger.

Systemløsninger udført med vores skruefaste gipskartonplade Habito spartles iht. pjecen ”Gipsmontage og overfladebehanding – Hvor går grænsen”, og der er fuld frihed ift. valg af spartelmasse.

Vi hjælper dig med at synliggøre omkostningerne

Hos Gyproc har vi i mange år arbejdet med optimering af byggeprojekter. Ved at hjælpe med at synliggøre omkostninger ved forskellige typer gipskonstruktioner, kan vi hjælpe med at optimere byggeprocessen, konstruktionen og totaløkonomien. For hvis man tænker alternativt og vælger andre løsninger end de traditionelle gør-som-man-plejer løsninger, er der nemlig ofte store besparelser at hente.

En totaløkonomisk konsekvensanalyse baseret på Bygge- & Konstruktionsoptimerede løsninger viser i øvrigt, at det ofte er muligt, at udføre 2-lags Gyproc gipsløsninger til den samme totaløkonomi, som ved valg af 1-lags løsninger. Så hvorfor vælger man 1-lags løsninger? Og hvem betaler egentlig regningen for de skjulte meromkostninger?

Måske har vi netop en opgave som leverandør. Vi skal blive bedre til at fortælle vores kunder om fordelene, og hjælpe dem med at afdække de skjulte omkostninger. For hvad enten du er bygherre, arkitekt, tømrer eller slutbruger, så er der klare fordele ved at vælge optimerede løsninger.

Har du spørgsmål om Gyproc Habito® eller vil vide mere om, hvordan Habito kan indgå i dit projekt, så er du altid velkommen til at kontakte os og høre mere.

Download en oversigt over de vigtigste fordele ved at anvende Habito.
Se mere om Habito og download relevant dokumentation.

* Saint-Gobain Denmark A/S, Gyproc spiller en aktiv rolle i at optimere de arbejdsmiljømæssige forhold, og arbejder løbende med at forbedre det eksisterende arbejdsmiljø ude på byggepladsen for såvel gipsentreprenøren som spartel-/malerentreprenøren. I forhold til at reducere unødvendig slid på bevægeapparatet skal der altid anvendes tekniske hjælpemidler, hvor dette er muligt. Opmærksomheden henledes på gældende AT-krav for tunge løft ved manuel plade-håndtering samt nedbringelse af gentagne arbejdsprocessor (gentagelseseffekt).

Denne artikel er publiceret af Saint-Gobain Danmark A/S i kategorien

Flere artikler fra Saint-Gobain Danmark A/S

Brandklassen har betydning, når det gælder

Det er truslen om brand, der udgør en af de største risici for mennesker i det byggede miljø. Ifølge Beredskabsstyrelsen har vi i Danmark...

Kofi Annan, Al Gore og nu også Kalundborg Symbiosen

Kalundborg Symbiose, som Gyproc har været en aktiv del af siden 1972, er netop blevet tildelt den internationale og prestigefyldte...

Gyproc har altid tænkt cirkulært – og det fortsætter vi med

Den cirkulære økonomi, hvor alt genbruges og genanvendes er en nødvendig i en verden af knappe ressourcer. Gyproc har tænkt cirkulært i...

ODEON vinder Grand Prix pris i Lissabon

Det 11. Saint-Gobain Gypsum International Trophy Awards blev for nylig afholdt i Lissabon, hvor 87 projekter fra 37 lande konkurrerede om...

Ny akustikplade sikrer endnu bedre lydkomfort

Med den nye akustiske plade Gyptone Acoustic Sealed kan akustikken yderligere forbedres i rum med perforerede akustiklofter.Nu kan...

Vores nye DGNB-konsulenter er klar til at hjælpe

Hos Saint-Gobain Gyproc arbejder vi dagligt med rådgivning til byggebranchen, herunder bæredygtige løsninger ift. DGNB certificerede...