Kousgaards Plads Ungdomsboliger

:
juni 2016
Kousgaards Plads Ungdomsboliger - Tærren

Ungdomsboligerne på Kousgaards Plads er fint indpasset i gadebilledet og giver samtidig plads til bilerne, idet hele bygningen er hævet over terræn. Bygningens knæk betyder meget for den rumlige oplevelse af Kousgaards Plads, og bygningen virker indbydende.

Kousgaards Plads Ungdomsboliger - Indretning

De 72 lejligheder er ens og indrettet, så dagslyset kommer fra to retninger. Til lejligheden hører altan, hvorfra man styrer solafskærmningen.

Kousgaards Plads Ungdomsboliger - Undersiden

Bygningens placering på store søjler giver anledning til at forholde sig til bygningens underside. Denne ”facade” er meget elegant bearbejdet af arkitekterne bag projektet.

previous next

Svævende ungdomsboliger med fem facader

Boligselselskabet Fruehøjgaard bag bynære ungdomsboliger på søjler

Byggefakta

Kousgaards Plads Ungdomsboliger
Kousgaards Plads 4
7400 Herning
Danmark

Bygherre:
Boligselskabet Fruehøjgaard
Bygherrerådgiver:
Midtconsult A/S
Arkitekt:
Årstiderne Arkitekter A/S
Totalentreprenør:
KPC Herning A/S
Ingeniør:
Bascon A/S
Areal:
3600 kvm.
Byggesum: 
53 mio. kr.
Byggeperiode:
august 2014 - april 2016

De 72 ens ungdomsboliger på Kousgaards Plads ligger så centralt, at de er placeret over terræn. Bygningen er udformet som en langstrakt treetagersbygning på søjler, hvorved bygningen optager minimalt areal på fladen, der i forvejen blev anvendt til parkering. I forbindelse med byggeriet er der blevet etableret en parkeringskælder, der er knyttet sammen med en eksisterende parkeringskælder ved siden af.

Ungdomsboligerne ligger meget bynært ved siden af DGI Huset og tæt på togstationen, gågaden og biblioteket. I Nørregade, tæt på Kousgaards Plads, ligger en anden afdeling af Fruehøjgaards ungdomsboliger. De to ungdomsboligbebyggelser deler vaskeri, multirum og depotrum – alt sammen i Nørregade. Ud over at være en populær og arkitektonisk markant boligbebyggelse er ungdomsboligerne på Kousgaards Plads også præcertificeret som DGNB-bebyggelse.

Svævende boliger

Den næsten svævende bebyggelse er fint indpasset på stedet, hvor den først og fremmest giver modspil til DGI Huset, som bryder med stedets skala, men samtidig er et vigtigt samlingspunkt med tilhørende pladsdannelse og udendørs idrætsaktiviteter. DGI Huset er opført i hvide betonelementer med fine farveindslag. Ungdomsboligerne er ligeledes i hvide elementer med altaner mod syd, og beboerne kan her manuelt køre en udvendig solafskærmning ned – disse solafskærmninger er åbne for gennemkig indefra og i forskellige grønne toner, der giver facaden et varieret præg.

Den langstrakte bygning er knækket på midten, hvorved den opleves mindre stram og giver lidt afstand til DGI Huset. Søjlerne under bygningen er centralt placeret og udformet, så de er slankest ved jorden. De står i grå beton og løsriver sig derfra fra bygningen og understreger det svævende præg. Undersiden af bygningen er meget fint udformet med hvide plader i et forbandt af trekanter med lysstriber, der giver et urbant og trygt byrum om aftenen. Facaden under bygningen er formet, så den understøtter idéen om den svævende bygning. Undervejs i opførelsen af boligerne har Helge Frandsen A/S leveret en arbejdsplatform, som blev placeret hen over nedkørslen til parkeringskælderen. Derved kunne håndværkerne arbejde med underbeklædning­en af bygningen uden at genere bilisterne.

Første boliger med DGNB

Arkitekt Peter Iversen fra Årstiderne Arkitekter i Herning fortæller, at det har været en spændende proces at indpasse de 72 boliger i den bymæssige sammenhæng. At bygningen giver plads til kørsel og parkering under bygningskroppen, har også betydet, at beboerne i villakvarteret bag fortsat har et kig til byen under ungdomsboligerne, og ungdomsboligerne ikke opleves som en mur, der afskærer kvarteret bag. Altså er det på en gang lykkedes at skabe nogle gode bolig­er, endda med udsigt, og bidrage positivt til gaderummet omkring.

Hos Årstiderne Arkitekter har Henriette Falk Olesen været ansvarlig for byggeriets DGNB-certificering. Byggeriet har været en del af pilotfasen for udarbejdelsen af kriterier for rækkehuse og etage­ejendomme og er en af de første boligejendomme i Midtjylland, som er på vej til at opnå DGNB-certificeringen (sølv).
Der er ikke udført særlige elementer for at opnå certificering­en. Fruehøjgaard stillede nogle krav i konkurrencefasen, som rådgiverteamet betragtede som ideelt for en DGNB-certificering, og derudover er certificeringen opnået ved godt fagligt samarbejde på tværs i rådgiverteamet.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2016 nr. 3

Hospital

Det Nye Universitetshospital (DNU), S2

Markant og central bygning i Det Nye Universitetshospital

Hotel og konference

Glostrup Park Hotel

Hotel med ekspressivt kobbertag

Bolig

Havhuset, Strandlodden 3

Havhus med skyline

Kontorhus

Jyske Bank-kontorhus

Kubisk, fleksibel kontorbygning

Ungdomsbolig

Kousgaards Plads Ungdomsboliger

Svævende ungdomsboliger med fem facader

Bolig

Krøyers Plads, etape 2

Om at bo midt i historien

Plejecenter og genoptræning

Lions Park Birkerød

Lions brøler højt i Birkerød

Produktionsanlæg

Løgumkloster Fjernvarme

Varmeværk med dynamisk facade

Bolig og kontor

Plaza

Nyt tårn på Aalborgs skyline

Hospital

Regionshospitalet Randers

Sammenbygning med røde tegl

Bolig

Robinielunden

Modulære lavenergiboliger

Produktionsanlæg

Scanflavour

Dynamisk fabriksbyggeri i stor skala

Bolig

Skibbroen

En plads ved kajen

Offentlige kontorer

Syd- og Sønderjyllands Politi

Ordensmagten har fået ordnede forhold

Bolig

Teglværksbyen, etape 1

Teglværksbyen – en selvstændig kanalby på Teglholmen

Kontorhus

Turbinehuset

Storbyens kontorkollektiv