Det Nye Universitetshospital (DNU), N3

:
juni 2016
Det Nye Universitetshospital (DNU), N3 - Længerne

Det Nye Universitetshospital set fra nord med N3 i de to fireetagerslænger. Til venstre ligger N4 med hovedindgangen. Røde tegl er et gennemgående element i Det Nye Universitetshospital og de eksisterende hospitalsbygninger.

Det Nye Universitetshospital (DNU), N3 - Solafskærmning

Alux A/S har leveret udvendig solafskærmning til store dele af DNU. De indgår som en del af de langsgående vinduesbånd og er velegnede til at holde sollys ude af bygninger, der er udsat for store vindpåvirkninger.

Det Nye Universitetshospital (DNU), N3 - Den centrale gang

De to bygningslænger i N3 er forbundet i den centrale gang for nordsporet og samtidig forbundet med en mindre tværfløj og en gangbro længst mod nord. Gårdrummene er allerede bearbejdet landskabeligt, og sammen med de røde teglvægge giver de intimitet til flere etager.

previous next

Byggefelt N3 med røde facader

Bygningsafsnit N3 på Aarhus Universitetshospital falder, med sine karakteristiske røde facader, smukt ind i den voksende helhed

Byggefakta

Det Nye Universitetshospital (DNU), N3
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N
Danmark

Bygherre:
Projektafdelingen for DNU under Region Midtjylland
Bygherrerådgiver:
Niras A/S
Arkitekt:
Rådgivergruppen DNU I/S
Ingeniør:
Rådgivergruppen DNU I/S
Andre aktører:
Entreprenørfirmaet Poul Pedersen A/S, Hustømrerne A/S, Kemp-Lauritzen A/S
Areal:
12970 kvm.
Byggesum: 
256 mio. kr.
Byggeperiode:
april 2014 - januar 2016

N3 udgør to bygningskroppe forbundet med et fælles gangforløb for hele nordsporet – N4, N1, N2 og kommende N5 og psykiatrisk afsnit. N3 består af en etage for kontorer og omklædning og lignende, og derover ligger to etager med faciliteter for øjenafdeling og neurologi.

Etagen over er forbeholdt teknik, hvilket er gældende i alle bygningsafsnit. Etagen er koblet til logistikbroen, der fører over eksisterende bygninger og er hovedfærdselsåre for intern transport af vasketøj, blodprøver og meget andet. N3 ligger tæt på byggefelt N2, hvor hovedindgangen ligger, men er også nabo til N4, som er ankomstområde for ambulancer og helikopter. Byggefelterne N3 og N4 er orienteret mod nord og har ikke etager med sengestuer, som de højere bygningsafsnit (N1, N2) i nordsporet orienteret mod Forum i midten.

Udvendig solafskærmning

Entreprenørfirmaet Poul Pedersen A/S har haft lukningsentreprisen på N3, ligesom de havde på N4. Efterhånden som etaperne skrider frem, optræder flere hoved(stor-)- eller underentreprenører gentagne gange, hvilket giver en fin kontinuitet i byggeriet som helhed og for samarbejdet på den enkelte byggeplads.

Alux A/S har været underleverandører til Poul Pedersen A/S og har haft et fint samarbejde med de øvrige parter. Alux A/S har leveret eller har ordre til udvendig solafskærmning til N4, N5, S3, S4 og altså også N3. Alux A/S leverer en totalløsning, hvor firmaet står for levering, montering af de udvendige persienner, topkasser, alt tilhørende el-arbejde, automatikken og programmeringen. Den samlede løsning bliver godt modtaget blandt entreprenørerne. Til DNU har firmaet leveret Sun 4000-persienner – og skal over en byggeperiode på foreløbigt seks år levere i alt 3.000 persienner til DNU.

En stabil løsning, der holder sollys ude og samtidig minimerer transmission af varme fra solen gennem vinduerne. En sådan løsning giver et behageligt indeklima med mindre brug af aircondition. Persiennerne er næsten skjult på facaden og styres automatisk efter vindstyrke og solhøjde og vinkles automatisk i henhold til disse informationer. Persiennerne kan også overstyres manuelt.

Sun 4000-persiennernes stabilitet gør dem særligt velegnede til bygninger, der er udsat for store vindpåvirkninger. Alux A/S tilbyder også serviceaftaler til byggeriet i hele landet, med egen serviceafdeling, for at sikre kunden en god oplevelse, også efter byggeriet er afleveret. Persiennerne udgør en del af facadeudtrykket som et hvidt, gennemgående element, sammen med de hvide vindues­bånd. Tekniketagen fremstår i facaden anderledes, som en mere lukket og udsmykket del, der afslutter facaden mod taget. Som modvægt til de gentagne vandrette vinduesbånd er der på N3 et lodret vindueselement muret med akustiksten.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2016 nr. 3

Hospital

Det Nye Universitetshospital (DNU), S2

Markant og central bygning i Det Nye Universitetshospital

Hotel og konference

Glostrup Park Hotel

Hotel med ekspressivt kobbertag

Bolig

Havhuset, Strandlodden 3

Havhus med skyline

Kontorhus

Jyske Bank-kontorhus

Kubisk, fleksibel kontorbygning

Ungdomsbolig

Kousgaards Plads Ungdomsboliger

Svævende ungdomsboliger med fem facader

Bolig

Krøyers Plads, etape 2

Om at bo midt i historien

Plejecenter og genoptræning

Lions Park Birkerød

Lions brøler højt i Birkerød

Produktionsanlæg

Løgumkloster Fjernvarme

Varmeværk med dynamisk facade

Bolig og kontor

Plaza

Nyt tårn på Aalborgs skyline

Hospital

Regionshospitalet Randers

Sammenbygning med røde tegl

Bolig

Robinielunden

Modulære lavenergiboliger

Produktionsanlæg

Scanflavour

Dynamisk fabriksbyggeri i stor skala

Bolig

Skibbroen

En plads ved kajen

Offentlige kontorer

Syd- og Sønderjyllands Politi

Ordensmagten har fået ordnede forhold

Bolig

Teglværksbyen, etape 1

Teglværksbyen – en selvstændig kanalby på Teglholmen

Kontorhus

Turbinehuset

Storbyens kontorkollektiv