Løgumkloster Fjernvarme

:
juni 2016
Løgumkloster Fjernvarme - Beliggenhed

Løgumkloster Fjernvarme er placeret i det åbne landskab, opført af entreprenør­virk­somheden Chr. Johannsen A/S.

Løgumkloster Fjernvarme - Driftsbygningen

Fjernvarmevarmeværket er en omfattende teknisk driftsbygning. EUD-midler har sikret, at nye teknologier som hybridvarmepumpe og aluminiumssolfangere testes i Løgumkloster.

Løgumkloster Fjernvarme - Facaden

Bygningens facader er udmøntet i en lys base, der i enderne udgør henholdsvis administration og åben afskærmning af liggende udendørstanke. Øverst et mørkt volumen med et langt lysindtag i facaden til den del af værket, der kræver mest plads og arbejdslys.

previous next

Varmeværk med dynamisk facade

Løgumkloster Fjernvarme er blevet voldsomt opgraderet med investeringer i biomasse og solfangere som varmekilder

Byggefakta

Løgumkloster Fjernvarme
Søndermarksvej 3
6240 Løgumkloster
Danmark

Bygherre:
Løgumkloster Fjernvarme a.m.b.a.
Bygherrerådgiver:
Planenergi Midtjylland a.m.b.a.
Arkitekt:
Tegnestuen Mejeriet
Hovedentreprenør:
Chr. Johannsen A/S
Ingeniør:
Rambøll Danmark A/S
Areal:
50000 kvm.
Byggesum: 
155 mio. kr.
Byggeperiode:
april 2014 - april 2016

Den nye bygning til Løgumklos­ter Fjernevarme er opført med bærende konstruktioner i stål, beklædt med sandwichelementer i stål/hård mineraluld. Bygningen indeholder foruden de tekniske installationer til solvarmepanelerne også pillefyringsanlæg, pillelager, varmepumpe, værksted og administration. Det eksisterende naturgasfyr er bevaret i de oprindelige faciliteter syd for nybygningen.

Dynamisk facade

Funktionerne er organiseret bag én lang linje parallelt med Dravedvej mod øst, hvorved de enkelte funktioners pladskrav kan flekse opad og mod vest. På denne måde dannes mod øst to enkle facade­enheder: Nederst en lys base, som i enderne udgør henholdsvis administration og åben afskærmning af liggende udendørstanke; øverst et mørkt volumen med et langt lysindtag i facaden til den del af værket, der kræver mest plads og et godt arbejdslys.

På denne måde er der ifølge arkitektfirmaet Mejeriet skabt et enkelt, men dynamisk facadeudtryk mod Dravedvej. Den opbrudte vestfacade kan, i kraft af det enkle hovedgreb mod øst, uden formelle problemer udvides over tid, hvis behovet opstår.

De skråtstillede sprosser i østfacaden er med til at give bygningen retning og samtidig være en subtil reference til traditionelle industribygningers shedtag.

Modernisering

Modernisering koster penge, og dem er der blevet brugt en del af til dette bryggeprojekt. Der er godt 1.500 fjernvarmeforbrugere i Løgumkloster, og der er brugt 155 mio. kr. på at investere i et moderne fjernvarmeanlæg, der til gengæld bringer byen op i den grønne superliga inden for fjernvarme.

Fjernvarmeanlægget omfatter investeringer i biomasse og solfangere som varmekilder, samtidig med at anlægget også er testlaboratorium for helt nye teknologier inden for varmepumper og solfangere.

Værket er bundet til naturgas, men har foruden gaskedel også investeret i en træpillekedel, en absorptions- og en hybridvarmepumpe samt 15.000 kvm solfang­ere, der i 2016 skal udvides til 35.000 kvm og et damlager.

– Det er blevet en rigtig fin bygning, der passer godt ind i landskabet og fungerer lige præcis, som den skal, siger en tilfreds Per Laustsen, der er direktør i Chr. Johannsen A/S, der har været hovedentreprenør på byggeriet.

– Der er jo tale om en teknisk driftsbygning, og udfordringerne har først og fremmest været at få alle installationer til at passe sammen, så alt fungerer optimalt, og det er også lykkedes på bedste vis, siger Per Laustsen.

Mulig udbygning

EUD-midler har sikret, at nye teknologier som hybridvarmepumpe og aluminiumssolfangere testes i Løgumkloster. Hybridvarmepumpen er støttet med 2,5 mio. kr. og skal køre, når det kan udnyttes, at elprisen er lav, og yder 1,2 MW varme. Solfangeranlægget har en ny type aluminiumspaneler og er støttet med 6,5 mio. kr. Hvis det kommer til at fungere godt, skal de anvendes, når anlægget udbygges senere.

Priserne er allerede sænket med 9 pct. de sidste tre år for Løgumklosters fjernvarmeforbrugere, men da det nye projektet blev godkendt i 2012, blev der fremlagt beregninger, der viser en besparelse på 17 pct., hvis projektet blev gennemført.

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2016 nr. 3

Hospital

Det Nye Universitetshospital (DNU), S2

Markant og central bygning i Det Nye Universitetshospital

Hotel og konference

Glostrup Park Hotel

Hotel med ekspressivt kobbertag

Bolig

Havhuset, Strandlodden 3

Havhus med skyline

Kontorhus

Jyske Bank-kontorhus

Kubisk, fleksibel kontorbygning

Ungdomsbolig

Kousgaards Plads Ungdomsboliger

Svævende ungdomsboliger med fem facader

Bolig

Krøyers Plads, etape 2

Om at bo midt i historien

Plejecenter og genoptræning

Lions Park Birkerød

Lions brøler højt i Birkerød

Produktionsanlæg

Løgumkloster Fjernvarme

Varmeværk med dynamisk facade

Bolig og kontor

Plaza

Nyt tårn på Aalborgs skyline

Hospital

Regionshospitalet Randers

Sammenbygning med røde tegl

Bolig

Robinielunden

Modulære lavenergiboliger

Produktionsanlæg

Scanflavour

Dynamisk fabriksbyggeri i stor skala

Bolig

Skibbroen

En plads ved kajen

Offentlige kontorer

Syd- og Sønderjyllands Politi

Ordensmagten har fået ordnede forhold

Bolig

Teglværksbyen, etape 1

Teglværksbyen – en selvstændig kanalby på Teglholmen

Kontorhus

Turbinehuset

Storbyens kontorkollektiv