Teglværksbyen, etape 1

:
juni 2016
Teglværksbyen, etape 1 - Karréen

Teglværksbyen, etape 1, udgør i sig selv en hel karré. Bygningen er fra fem til syv etager i højden og rummer 187 lejligheder i størrelser fra 58 kvm og op til 146 kvm.

Teglværksbyen, etape 1 - Trappeopgangene

Trappeopgangene er udviklet i et samarbejde mellem IngCon og leverandøren PL Beton A/S og kommer til at gå igen i de kommende byggerier i Teglværksbyen, etape 2 og etape 3.

Teglværksbyen, etape 1 - Lejlighederne

Lejlighederne er gennemlyste med lange kig. I mange af dem er spise-/køkken- og opholdszonerne forskudt fra hinanden for at skabe klare ganglinjer og møblerbare rum.

previous next

Teglværksbyen – en selvstændig kanalby på Teglholmen

Etape 1 i et beboelsesområde i Københavns Sydhavn lover godt for, hvad der snart bliver en lille selvstændig bydel omkranset af kanaler

Byggefakta

Teglværksbyen, etape 1
Vestre Teglgade 2
2450 København SV
Danmark

Bygherre:
PKA A/S
Arkitekt:
Arkitema Architects K/S
Ingeniør:
Midtconsult A/S, Ing Con A/S
Andre aktører:
FB Gruppen A/S
Areal:
18600 kvm.
Byggesum:
Ikke oplyst
Byggeperiode:
marts 2015 - maj 2016

Teglholmen ligger i Københavns Sydhavn, lige over for Amager Fælled, mellem Sluseholmen mod syd og Frederiksholm mod nord. Området husede oprindelig et teglværk, der forsynede Vesterbro og andre bydele med tegl. Efter første verdenskrig blev Teglholmen hjemsted for støberier, værfter og en bilsamlefabrik. Industrien flyttede ud i 1970’erne, og sidst i 1990’erne flyttede store virksomheder som Nokia og Philips ind.

I lighed med Sluseholmen bliver Teglholmen nu for store deles vedkommende udviklet til en kanalby efter hollandsk inspiration med kanaler mellem bebyggelserne, men den traditionelle Københavnske karréstruktur fastholdes.

Kanalomkranset

I Teglholmens nordlige ende ud mod Frederiksholmsløbet etableres i disse år bydelen Teglværksbyen. Etape 1 ligger lidt inde på Teglholmen og er netop færdiggjort, mens etape 2 nord herfor er under opførelse ud til Frederiksholmsløbet. Etape 3 mod vest,  ligeledes et boligbyggeri, er også undervejs.

I nær fremtid vil der blive gravet kanaler hele vejen rundt om Teglværksbyen, der vil blive forbundet til resten af Teglholmen af broer. På den østlige side kommer der en offentlig tilgængelig promenade ud mod det kommende Kanaltorv. Teglværksbyen vil også få tæt forbindelse til de kommende grønne områder Grønningen mod vest og Den Grønne Kile mod syd og til Kulturpladsen mod nord.

Fem til syv etager

Teglværksbyen, etape 1, udgør i sig selv en lukket karré; et firkantet byggeri, hvor ikke to vinkler er rette, hvilket er med til at give bygningen dynamik. Mod vest er bygningen i syv etager, som trappes af i trin ned til fem etager mod øst og det kommende Kanaltorv, der vil ligge mellem etape 1 og 2 og et fremtidigt ottetalsformet byggeri på Teglholmens nordøstlige hjørne. Det er en del af lokalplanens koncept, at de omgivende byggerier bøjer sig ned mod Kanaltorvet for at skabe en mere menneskelig skala i det åbne område.

– Teglholmen er et meget spænd­ende område med sin historie og sin blanding af erhverv og beboelse. Mange af de gamle bygninger får lov at blive liggende, og det giver en struktur og en naturlig udvikling af lag på lag af gammelt og nyt, siger sagsarkitekt Crawford Irvine fra Arkitema Architects.

– Det er vores grundidé, at hver karré skal have ret ensartede facader og fremtræde som en helhed – til gengæld får hver etape sin helt egen teglsten på facaderne, således at der opstår et mere mangfoldigt udtryk og en spænding mellem de tre karréer, siger Crawford Irvine.

Reliefmurværk

– Når området nu har været kendt for sin teglproduktion, så skal husene selvfølgelig have nogle fine teglfacader. Vi har arbejdet med partier med reliefmurværk, hvor hvert andet skifte er trukket lidt tilbage. For yderligere at accentuere reliefpartierne er fugerne her lidt mørkere end i det omgivende murværk, forklarer Crawford Irvine.

– Vinduesmodulerne er de samme op gennem etagerne, fordi de hænger sammen med en bestemt planløsning i lejlighederne. Til gengæld har vi på de ydre facader mod vest og syd forskudt altanerne i forhold til hinanden, så de ikke skygger for den underliggende altan. Der opstår yderligere variation ved, at de altaner, som ligger ud for opholdsstuen, har lukkede sider og glas i fronten, så man kan kigge ud, mens de altaner, der ligger ud for soveværelserne, har glassider, men lukkede fronter af hensyn til privatlivet, forklarer Crawford Irvine.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2016 nr. 3

Hospital

Det Nye Universitetshospital (DNU), S2

Markant og central bygning i Det Nye Universitetshospital

Hotel og konference

Glostrup Park Hotel

Hotel med ekspressivt kobbertag

Bolig

Havhuset, Strandlodden 3

Havhus med skyline

Kontorhus

Jyske Bank-kontorhus

Kubisk, fleksibel kontorbygning

Ungdomsbolig

Kousgaards Plads Ungdomsboliger

Svævende ungdomsboliger med fem facader

Bolig

Krøyers Plads, etape 2

Om at bo midt i historien

Plejecenter og genoptræning

Lions Park Birkerød

Lions brøler højt i Birkerød

Produktionsanlæg

Løgumkloster Fjernvarme

Varmeværk med dynamisk facade

Bolig og kontor

Plaza

Nyt tårn på Aalborgs skyline

Hospital

Regionshospitalet Randers

Sammenbygning med røde tegl

Bolig

Robinielunden

Modulære lavenergiboliger

Produktionsanlæg

Scanflavour

Dynamisk fabriksbyggeri i stor skala

Bolig

Skibbroen

En plads ved kajen

Offentlige kontorer

Syd- og Sønderjyllands Politi

Ordensmagten har fået ordnede forhold

Bolig

Teglværksbyen, etape 1

Teglværksbyen – en selvstændig kanalby på Teglholmen

Kontorhus

Turbinehuset

Storbyens kontorkollektiv