Aarhus Kollegiet

:
oktober 2019
Aarhus Kollegiet – altaner

Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik A/S har leveret alle betonvægge, både bagmure og skillevægge til byggeriet, i alt ca. 21.000 kvm. De mange små boliger er adskilt af lejlighedsskel i 200 mm tykke betonelementer af hensyn til lydisoleringen.

Aarhus Kollegiet – gårdarel

Det store fælles gårdareal er indrettet til ophold, men der er mindre, mere private zoner langs kanterne. Gården er gennemskåret på midten, så der skabes en passage fra Karen Blixens Boulevard til det nærliggende tæt/lav byggeri.

Aarhus Kollegiet – facade

Mod sydøst og Karen Blixens Boulevard går Aarhus Kollegiet helt op i syv etager, mens det trapper helt ned til to etager mod vest for at optimere solindfaldet i det store gårdrum.

previous next

Fællesskab i flere niveauer

Det nye Aarhus Kollegium skal understøtte de studerendes iværksætterdrømme og markerer sammen med de omkringliggende nye byggerier starten på en gentænkning af Gellerupparken

Byggefakta

Aarhus Kollegiet
Karen Blixens Boulevard 8-10
8220 Brabrand
Danmark

Bygherre:
Brabrand Boligforening
Bygherrerådgiver:
Pluskontoret A/S, Arkitekter M.A.A
Arkitekt:
Nord Arkitekter ApS, Rambøll – Arkitektur & Byudvikling
Totalentreprenør:
Dansk Boligbyg as
Ingeniør:
D.A.I. Arkitekter Ingeniører A/S
Andre aktører:
Arkplan Byplan & Landskabsarkitekter
Areal:
13050 kvm.
Byggesum: 
170 mio. kr.
Byggeperiode:
januar 2018 - december 2019

I kølvandet på at Gellerupparken i 2011 fik den tvivlsomme ære at blive udnævnt til ”særligt udsat alment boligområde”, besluttede Aarhus Kommune og Brabrand boligforening at indgå et samarbejde med henblik på at omdanne Gellerupparken og det nærliggende Toveshøj til mere attraktive og bedre fungerende byområder. Planen indebærer både nedrivninger, nybyggerier og strukturforandringer. Ud over større variation i funktioner og ejerformer, er det også målet med en fortætning af bydelen at skabe mere liv og større tryghed.

Et vigtigt led i planen er, at området skal transformeres til at være en bydel med mere blandede funktioner. I den nordlige del ved Karen Blixens Boulevard op mod Edwin Rahrs vej og Bazar Vest er to blokke revet ned for at give plads til det nye Aarhus Kollegiet. Det nærliggende, gamle Hejredalskollegium er også revet ned. Det nye kollegiebyggeri er opført i totalentreprise af Dansk Boligbyg A/S, mens Nord Architects og Rambøll i et samarbejde har været arkitekter på sagen. D.A.I. A/S har varetaget ingeniøropgaverne, mens Arkplan har stået for landskabsdelen.

Ny plan for Gellerup

Lidt usædvanligt var en del af den oprindelige konkurrence, at der ud over selve kollegiet skulle udarbejdes en masterplan for hele det trekantede område, der afgrænses af Hejredalsvej, Lottesvej og Karen Blixens Boulevard mod øst. Området kommer således til at rumme både tæt/lav boliger, kollegiet og et nyt kontordomicil for Brabrand Boligforening.

– Gellerupplanen var oprindeligt født med en meget separeret trafikstruktur med en hovedvej til kørende trafikanter og stier til de bløde trafikanter. Det har med hensyn til både tryghed og trafiksikkerhed fungeret meget dårligt, så nu laver man igen integreret trafik, hvor fodgængere, kørende trafik og den kommende letbane skal færdes på de samme hovedfærdselsårer, forklarer projektleder, arkitekt Odd Pedersen fra Rambøll.

– Et vigtigt element er den nye boulevard, der går gennem Gellerup fra Bazar Vest i nord og til City Vest i den sydlige del af Gellerup. På den anden side af Karen Blixens Boulevard mod øst, har Aarhus Kommune bygget deres nye teknik- og miljøforvaltning til 1.000 medarbejdere.

Disse to ankerpunkter i den nordlige del af Gellerup er så at sige åbningstrækket i den nye Gellerupplan, fortæller Odd Pedersen.

Karrétypologi

Aarhus Kollegiet har form som to trelængede, U-formede strukturer, der tilsammen omkranser et stort, åbent gårdrum. Kollegiet har som overordnet tema, at det særligt skal henvende sig til studerende fra forskellige studieretninger, der går med iværksættertanker. Byggeriet er derfor indrettet med særlige faciliteter, der skal understøtte iværksætteriet, og bygningen åbner sig derfor også mere direkte ud mod det omgivende byrum.

– Vi ville gerne skabe en karrébebyggelse, men vi ville ikke have en klassisk karré, der lukker sig helt om sig selv. Derfor har vi så at sige skåret karréen over i to og vredet på strukturen, for at optimere den i forhold til omgivelser og sollys. Uderummet mellem blokkene kan enten læses som ét stort gårdrum, eller som to mindre. Samtidig knytter vi an til en større grøn forbindelse, der går på tværs af boulevarden, gennem karréen og ud i tæt/lav-området, siger partner i Nord Architects i Johannes Pedersen.

Bygningerne er i plan opdelt i mindre blokke, der forskyder sig i forhold til hinanden. På den måde kombineres karréstrukturen med en byhustypologi med opgange, der i praksis bryder bygningen ned i en mindre skala.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2019 nr. 5

Ungdomsbolig

Aarhus Kollegiet

Fællesskab i flere niveauer

Domicil

Candynavia

En rund og en firkant

Uddannelsescenter

College360

Komplekst skolebyggeri

Bolig

Havglimt

Havleje

Skole

Lindbjergskolen

Skole med aktivitetstorv

Sport

Nyt Helsingør Stadion

Førstedivisions stadion med plads til udvidelse

Bolig

Risskov Brynet – Område 1 og 2

Aarhus’ længste facade

Bolig

Rygaard Park, etape 1 og 2

Bygget til velvære

Plejecenter og genoptræning

Sankt Joseph

Ældreliv bag klostermure

Hospital

Sydvestjysk Sygehus

Bynært sygehus med nuanceret facade

Domicil

Tresu Group

Industribyggeri med klassisk betonfacade i stort format

Bolig

Trylleskoven II

Almene boliger i høj kvalitet

Offentlige kontorer

Vejen Rådhus

Rådhus i nye klæder