Lindbjergskolen

:
oktober 2019
Lindbjergskolen - cykelparkering

Lyngsøe A/S har haft en stor leverance til Lindbjergskolen af rød/orange overdækninger i galvaniseret stål. Her ser man overdækninger på en cykelparkering, et udekøkken og ved indgangen til skolen. Men leverancen omfatter også overdækninger til sandkasser og de små huse på aktivitetstorvet.

Lindbjergskolen - sportstag

Den rød/orange sportsbelægning på skolens tage med opstregninger til leg og sport er leveret af PJ Sport ApS.

Lindbjergskolen - aktivitetstorvet

Gulvet på aktivitetstorvet er et møbel i sig selv. Det er inspireret af en skovbund med lavninger og forhøjninger.

Lindbjergskolen - indgang

Indskoling, mellemskole og udskoling. Hvert område kommer til udtryk i en treetages, muret bygning.

previous next

Skole med aktivitetstorv

Lindbjergskolen ved Herning er bygget som et minisamfund i lokalsamfundet. De fysiske rammer lægger op til aktiviteter 24/7

Byggefakta

Lindbjergskolen
Frølundvej 39
7400 Herning
Danmark

Bygherre:
Herning Kommune
Arkitekt:
Årstiderne Arkitekter A/S
Totalentreprenør:
KPC Herning A/S
Ingeniør:
Sweco Danmark A/S
Andre aktører:
Mutopia ApS
Areal:
15000 kvm.
Byggesum: 
230 mio. kr.
Byggeperiode:
juli 2017 - september 2019

Herning Kommune har for godt 230 mio. kr. opført Lindbjergskolen med plads til cirka 1.000 elever. Den afløser to udtjente skoler i nærområdet, der nedlægges, når den nye skole tages i brug den 1. januar 2020. Byggearbejdet er udført i totalentreprise af KPC Herning A/S, mens Sweco Danmark A/S med Årstiderne Arkitekter har varetaget rådgivningsydelser. Autens ApS har været skoleudviklingskonsulent på projektet.

Lindbjergskolen er sammenbygget med den eksisterende sportshal, Hammerum Hallen, der ud over selve hallen også rummer omklædningsfaciliteter. Leg og bevægelse bliver en stor del af den nye skoles identitet, og med sammenbygningen opnår man ikke bare, at skolens funktionalitet styrkes, men at hallens brugere også kan benytte dele af skolen efter normal skoletid.

– Den arkitektoniske idé er at lave et minisamfund, hvor der er aktivitet 24/7, siger arkitekt MAA Peter Kristiansen. Han er kreativ leder på alt skolebyggeri, der bliver lavet i regi af Årstiderne Arkitekter i Vestdanmark.

Tre områder

Peter Kristiansen fortæller, at Lindbjergskolen er opdelt i tre områder: Indskoling, mellemskole og udskoling. Hvert område kommer til udtryk i en treetages, muret bygning.

– Vi har placeret de tre områder rundt om et aktivitetstorv i stueetagen, hvor man mødes. Her finder vi også de musiske og kreative faglokaler, der efter skoletid kan bruges i aftenskoleregi. Fra torvet er der adgang til en multihal, et undervisningskøkken, en skoletandpleje og et kombineret folkebibliotek og pædagogisk læringscenter, forklarer Peter Kristiansen.

Her kan elever, lærere og alle øvrige borgere i lokalsamfundet mødes til undervisning, idræt og kulturarrangementer. Både i og uden for normal skoletid. Det er et minisamfund, hvor der er plads til masser af aktiviteter lige fra zumba til H.C. Andersens eventyr og finere madlavning.

Leg og bevægelse

Udearealerne, der er placeret hele vejen rundt om skolen, er delt i tre primære områder, som kobler sig på skolens indvendige organisering og matcher forskellige alderssvarende behov. I det hele taget er fokus på børns bevægelse en væsentlig del af skolens udformning.

– Vi har bygget Lindbjergskolen, så aktivitet og fysisk udfoldelse er en integreret del af skoledagen og pædagogikken, siger Peter Kristiansen.

– Vi har taget alle niveauer i brug inklusive store dele af skolens tage. Uanset om eleverne er i stueplan eller på første eller anden sal, er der direkte udgang til udearealer. Det skal være nemt for børnene at komme ud og være aktive, og her kan de gå direkte ud på en blød sportsbelægning, forklarer han.

På tagene

Det er virksomheden PJ Sport ApS, der har leveret og lagt 1.200 kvm sportsbelægning på Lindbjergskolens tage. Her fortæller virksomhedens indehaver, direktør Peter Jørgensen, at man allerførst skulle lave en opretning af tagene, så man fik et plant underlag.

– Alle flade tage er jo udformet, så der er et fald til nedløbsbrøndene. Vi starter typisk vores arbejde oven på isolering og tagpap. Vi udstøber et opretnings- og drænlag af PU-bundne glassten. Det er et meget let produkt, der er fremstillet på baggrund af knuste glas og flasker fra genbrug. Glasstenene ligner og vejer som en riskiks. De bliver på arbejdspladsen blandet med et polyurethan-bindemiddel og udstøbt til en jævn flade. Med en porevolumen på cirka 25 procent vil vandet uhindret kunne ledes til nedløbsbrøndene, forklarer Peter Jørgensen.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2019 nr. 5

Ungdomsbolig

Aarhus Kollegiet

Fællesskab i flere niveauer

Domicil

Candynavia

En rund og en firkant

Uddannelsescenter

College360

Komplekst skolebyggeri

Bolig

Havglimt

Havleje

Skole

Lindbjergskolen

Skole med aktivitetstorv

Sport

Nyt Helsingør Stadion

Førstedivisions stadion med plads til udvidelse

Bolig

Risskov Brynet – Område 1 og 2

Aarhus’ længste facade

Bolig

Rygaard Park, etape 1 og 2

Bygget til velvære

Plejecenter og genoptræning

Sankt Joseph

Ældreliv bag klostermure

Hospital

Sydvestjysk Sygehus

Bynært sygehus med nuanceret facade

Domicil

Tresu Group

Industribyggeri med klassisk betonfacade i stort format

Bolig

Trylleskoven II

Almene boliger i høj kvalitet

Offentlige kontorer

Vejen Rådhus

Rådhus i nye klæder