Sydvestjysk Sygehus

:
oktober 2019
Sydvestjysk Sygehus - trappe

Der er nogle steder leget med farverne – her fra et trappeafsnit..

Sydvestjysk Sygehus - ambulante lokaler

Fra området med de ambulante lokaler (blodprøvetagning). Novoferm har leveret brandskydeporte til alle etager.

Sydvestjysk Sygehus - gang

Sydvestjysk Sygehus rummer seks etager med i alt 158 enmands-sengestuer.

Sydvestjysk Sygehus - facade

Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg har en dynamisk facade – hvidt glas med silketryk kombineret med anodiserede alusværd i tre nuancer.

previous next

Bynært sygehus med nuanceret facade

Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg har fået ny tilbygning med nyt sengeafsnit med patientvenlige lounge-områder

Byggefakta

Sydvestjysk Sygehus
Finsensgade 35
6700 Esbjerg
Danmark

Bygherre:
Region Syddanmark
Bygherrerådgiver:
Arkitema Architects K/S
Arkitekt:
Arkitema Architects K/S
Totalentreprenør:
MT Højgaard A/S
Ingeniør:
Ingeniør'ne A/S
Areal:
14000 kvm.
Byggesum: 
255 mio. kr.
Byggeperiode:
august 2015 - august 2019

Esbjerg Sygehus hedder nu Sydvestjysk Sygehus og ligger lige midt i Esbjerg omkring Finsensgade og Haraldsgade, hvor det støder op mod jernbanen med et parkeringshus, der blev tilføjet for et par år siden. Det er i sandhed et bynært sygehus, og den fortættede bebyggelse har fået et ekstra nøk med en 14.000 kvm stor sengebygning, fordelt på hele seks etager plus kælder, opført i forbindelse med det eksisterende sygehus.

Besøgende ankommer til sengebygningen i stueplan, der blandt andet består af ankomst, to mødelokaler, ambulante funktioner(blodprøvetagning) samt et auditorium. Derefter følger fem etager med i alt 158 enmands-sengestuer.
Hovedidéen har ifølge Arkitema været at skabe et forbedret ankomstmiljø og etablere et attraktivt byrum ved sygehuset.

– Den intention har vi søgt indfriet ved dels at skære ind i sengebygningen, og dels ved at forskyde den østlige ende mod syd, så der er opstået muligheden for at danne et torv. Torvet fungerer som en ny ankomstplads, der giver mulighed for ophold, afsætning og kunstoplevelser og en pladsdannelse i byen, der fortsætter helt ind under den nye sengebygning. Således bliver forbindelsen til parkeringsarealerne forbedret, og besøgende bliver ledt henover pladsen og direkte hen til den nye, decentrale hovedindgang, siger arkitekt Stence Guldager, der har været tegnestuens projektleder på opgaven.

Der er nærmet et byrum i bygningen med et hovedstrøg, der løber igennem hele sengebygningen. Indenfor sikrer dobbelthøje rum en varieret oplevelse ved opholdszonerne og ved ankomsten. Møderumsfunktioner og auditorium er udformet i træbokse, som i træets varme udtryk skal virke indbydende for besøgende. Samme træmateriale anvendes i sengeafsnittene. Brandskydeporte til etagerne er leveret af Novoferm, der også har leveret døre og porte til kælderniveauet.

Udvendigt mødes man af en iøjnefaldende facade. Den består af hvidt glas med silketryk i et tilfældigt stregkodemønster. Det lette, elegante udtryk er kombineret med et andet facadeelement, nemlig anodiserede alusværd, bukkede aluplader i tre nuancer og perforeret med et hulmønster.

– Det er helt bevidst, at der er leget med kontrasterne og de bukkede aluplader i de gyldne, mørke farver har deres eget særpræg og er med til at give facaden dybde, siger Stence Guldager.

Bygherren fremhæver, at den nye sengebygning er bygget på et princip om, at det er patienten, der er den vigtigste.

– Sydvestjysk Sygehus er i disse år blevet ombygget til et moderne akutsygehus, der døgnet rundt er klar til at tage sig af patienter fra hele det sydvestjyske område. Den nye sengebygning er blot et af flere projekter på sygehuset, hvor både en helikopterlandingsplads og faciliteter til en ny kandidatuddannelse i medicin nu skal etableres. Vores vision er et stærkt og godt sygehus, hvor nye teknologier og ny viden giver mulighed for løbende at gøre det endnu bedre, siger Svend Erik Nielsen, projektchef.

Særlig samarbejdsmodel

Den formelle baggrund for byggerierne er ”Generalplanen for udbygningen af Sydvestjysk Sygehus Esbjerg”, der blev vedtaget af det syddanske regionsråd allerede i marts 2010. Byggerierne er blevet finansieret for regionens egne anlægsmidler og er i modsætning til en række andre sygehusbyggerier ikke et kvalitetsfondsprojekt. De mange investeringer løber samlet op i ca. 850 millioner kr., hvoraf de 330 mio. kr. er blevet anvendt til den nye sengebygning.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2019 nr. 5

Ungdomsbolig

Aarhus Kollegiet

Fællesskab i flere niveauer

Domicil

Candynavia

En rund og en firkant

Uddannelsescenter

College360

Komplekst skolebyggeri

Bolig

Havglimt

Havleje

Skole

Lindbjergskolen

Skole med aktivitetstorv

Sport

Nyt Helsingør Stadion

Førstedivisions stadion med plads til udvidelse

Bolig

Risskov Brynet – Område 1 og 2

Aarhus’ længste facade

Bolig

Rygaard Park, etape 1 og 2

Bygget til velvære

Plejecenter og genoptræning

Sankt Joseph

Ældreliv bag klostermure

Hospital

Sydvestjysk Sygehus

Bynært sygehus med nuanceret facade

Domicil

Tresu Group

Industribyggeri med klassisk betonfacade i stort format

Bolig

Trylleskoven II

Almene boliger i høj kvalitet

Offentlige kontorer

Vejen Rådhus

Rådhus i nye klæder