Hillerød Sundhedscenter

:
september 2016
Hillerød Sundhedscenter - Gangbroen

Sundhedscentret indgår i samspil med FrederiksborgCentret med en forbunden gangbro, med HMM A/S som hovedentreprenør.

Hillerød Sundhedscenter - Kuberne

Byggeriet er opbrudt i kuber med hvert sit udtryk i facaden: hvidlakerede sinusplader, anodiserede grå sinusplader, guldanodiserede plader samt brandbehandlet lærketræ. Bagsiden ligger ud til et grønt moseområde.

Hillerød Sundhedscenter - Vinduespartierne

Byggeriet er præget af store vinduespartier og lysindfald, bl.a. til områderne til genoptræning.

previous next

Sundhedshuse i kuber

Nyt sundhedscenter i Hillerød er opført i kuber med hvert sit udtryk og med forbindelsesbro til FrederiksborgCentret

Byggefakta

Hillerød Sundhedscenter
Milnersvej 39
3400 Hillerød
Danmark

Bygherre:
Hillerød Kommune
Bygherrerådgiver:
Cowi A/S
Arkitekt:
Nord Arkitekter ApS
Totalentreprenør:
HHM A/S
Ingeniør:
Emcon a/s
Areal:
3800 kvm.
Byggesum: 
62 mio. kr.
Byggeperiode:
april 2015 - juni 2016

Der er tænkt i synergi med etableringen af det nye Hillerød Sundhedscenter, der skal modtage sengeliggende patienter fra sygehusene til pleje og genoptræning. Derfor indgår centret i samspil med FrederiksborgCentret med en forbunden gangbro, så patienterne har adgang til de sportslige faciliteter her. Samtidig ligger centret klos op ad Hillerød Svømmehal, så der også er adgang til svømmetræning.

– Afsættet for projektet har været en ambition om at skabe et projekt af høj international standard, og i arkitektonisk forstand har vi med det nye sundhedscenter søgt at skabe en ny typologi, som bevæger sig i grænselandet imellem behandlingssted og hjem. Vi har udfordret og gentænkt det traditionelle institutionsbegreb, så det får en helt ny form og arbejder inden for en anden ramme end den gængse, forklarer projektleder Mans Nijkamp fra Nord Architects Copenhagen ApS.

Hver kube, hvert sit udtryk

Byggeriet har sin helt egen arkitektoniske topografi, hvor de enkelte kuber skiller sig ud med hvert sit udtryk. Således er der til en af kuberne anvendt hvidlakerede sinusplader, mens der til en anden kube er anvendt anodiserede grå sinusplader. Desuden er der til en tredje kube anvendt guldanodiserede plader, mens en fjerde kube er blevet beklædt med brandbehandlet lærketræ. Dermed har byggeriet fået sin helt egen karakter – og det har også været målet for at komme væk fra det traditionelle institutionsudtryk.

– Vi har forsøgt at gennemføre en afinstitutionalisering med nogle bestemte definerede målsætninger – f.eks.: Stedet skal opleves som en tredje vej mellem hjem og behandlingsinstitution, det skal opleves som borgernært, byggeriet skal være identificerbart og spektakulært, genkendeligt og imødekommende – samtidig med at funktionelle og faglige synergier skal udnyttes via samarbejde på tværs af flere funktioner, supplerer Steffen Iwersen, projekteringsleder fra Nord Architects Copenhagen ApS.

Opbrudt koncept

– I projektets natur ligger der et indbygget dilemma for de forskellige parter. Sundhedscenteret skal på en gang have en høj grad af hjemlighed og danne omsorg og beskyttelse for de indlagte, samtidig med at de placerer sig op ad FrederiksborgCentrets daglige flow af aktive sportsudøvere, kongresdeltagere og koncertgæster og danner ramme for hjemmeplejen 24 timer i døgnet. Sundhedscentret skal også fungere perfekt i forhold til såvel behandling som drift af kommunens kerneområder. Konceptet tager udgangspunkt i indholdet af bygningen og skaber fysiske rammer, der får de modsatrettede behov til at gå op i en højere enhed og skaber synergi mellem bygningens forskellige brug­ere, forklarer Mans Nijkamp.

Bygningen er funktionelt opdelt i fire dele – rehabiliteringen, funktionskernen, administrationsbygningen og den offentlige del mod FrederiksborgCentret – i en kompakt bygning for at optimere den driftsmæssige del samt minimere afstande for personalet og de indlagte.

Der er anvendt et opbrudt koncept, hvor bygningen er opdelt i syv mindre huse, primært for at bryde skalaen ned og gøre den mere menneskelig og mindre institutionspræget. Bygning­ens hovedplan er førstesalen og den direkte adgang til genoptræningen og synergiarealerne i FrederiksborgCentret.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2016 nr. 4

Skole

Aabybro Skole

Skole med levende tagkonstruktion

Ungdomsbolig

Aurora

Ungdomsboliger i siloens tegn

Ungdomsbolig

Cortex Park

Cool og rå boliger for unge

Uddannelsescenter

DTU Biosustain, bygning 220

Forskudte planer til forskning

Uddannelsescenter

DTU, bygning 303A

Auditorier i totalmodernisering

Skole

Frederiksbjerg Skole

Skole som terrasseret monolit

Bolig

Frikvarteret

Landsby all inclusive

Hotel og konference

Hotel Fårup

Hotel i forklædning

Bolig

Langkærparken

Trætte boligblokke i Tilst fik nyt liv

Kontorhus

MultiFlex Office

Fremtiden er fleksibel

Kontorhus

Plaza II og III, Pandora

Havnens smykkeskrin

Offentlige kontorer

Retten i Aarhus

Historisk retsbygning respektfuldt renoveret

Offentlige kontorer

Retten i Svendborg

Retten er sat med havkig

Ungdomsbolig

Slagtehusene, 1. etape

Ungdomsboliger i historiske slagtehuse

Sport

Ørestad Skøjtehal

Funktionelt sportspalads