Frederiksbjerg Skole

:
september 2016
Frederiksbjerg Skole - Indgangen

Den nye skole på Ingerslev Boulevard i Aarhus, Frederiksbjerg Skole, er fint tilpasset byens skala og velkendte karréstruktur. Indgangen til skolen ligger bag søjlerne. Skolen er tegnet af GPP Arkitekter A/S og Henning Larsen Architects A/S.

Frederiksbjerg Skole - Terrassering

Terrassering er anvendt som et gennemgående arkitektonisk tema, der gør det muligt at udnytte arealerne på tagene og tilpasning til områdets mindre bygninger.

Frederiksbjerg Skole - Grønt område

Det tilhørende grønne område bag skolen har masser af varierende aktiviteter at tilbyde eleverne. Arealet er også tilgængeligt efter skoletid og er i høj grad tænkt som bydelens legeplads og samlingspunkt.

Frederiksbjerg Skole - Bjergtorvet

Bjergtorvet er en fin overgang mellem byens rum og de bagvedliggende legepladser. Bjergtorvet kan anvendes til mange typer aktiviteter og ophold. Til højre i billedet ser man den gamle skole, N.J. Fjordsgade Skole.

Frederiksbjerg Skole - Udearealet

Udearealet er inddelt i flere zoner, hvor det er tilpasset forskellige brugere og aldersgrupper.

Frederiksbjerg Skole - Indretning

Overalt på skolen er der indarbejdet muligheder for motoriske udfordringer eller anderledes måder at bevæge sig på. Således er bevægelse tænkt grundigt ind i skolens indretning.

Audio-Visuelt Centrum A/S har leveret interaktive løsninger til undervisningslokalerne, der er meget betjeningsvenlige. Til afgangsklasserne er der lavet en trådløs løsning, der giver flere anvendelsesmuligheder.

Frederiksbjerg Skole - Hovedindgangen

Når eleverne møder om morgenen og kommer ind ad hoveddøren, kan de vælge trapper eller klatrevæg. De to sale i orange og rød beklædning giver god orientering i det store atrium.

Frederiksbjerg Skole - Undervisningsrum

Undervisningsklyngerne er inddelt i formidling, fordybelse og grupperum. De forskellige læringsrum lægger op til forskellige måder at sidde på og skift mellem rummene.

Frederiksbjerg Skole - Atriet

Forskydninger i skolens struktur giver et atrium med stor grad af åbenhed og kompleksitet.

previous next

Skole som terrasseret monolit

Frederiksbjerg Skole i Aarhus er en moderne skole, gennemarbejdet i alle skalatrin og med bevægelse som det store omdrejningspunkt

Byggefakta

Frederiksbjerg Skole
Ingerslev Boulevard 2C
8000 Aarhus C
Danmark

Bygherre:
Aarhus Kommune
Bygherrerådgiver:
Cowi A/S, Pluskontoret A/S, Arkitekter M.A.A
Arkitekt:
GPP Arkitekter A/S, Henning Larsen Architects A/S, Møller & Grønborg
Totalentreprenør:
Hoffmann A/S
Ingeniør:
Niras A/S
Areal:
14825 kvm.
Byggesum: 
276 mio. kr.
Byggeperiode:
maj 2014 - juli 2016

Mange brugere og mange intentioner har været på banen, inden opførelsen af den nye skole tog form. En mosaik af idéer og krav har krævet opmærksomhed, ud over en beliggenhed, der kræver respekt for stedet.

Udefra kan bygningen beskrives som homogen og helstøbt med de karakteristiske teglfacader og den tilpassede skala. Indenfor er strukturen mere åben og kompleks, hvilket har givet plads til en flot åbenhed og en integration mellem etager og funktioner.

Frederiksbjerg Skole har plads til ca. 900 børn og derudover en børnehave og Frederiksbjerg Fritidsklub og den pædagogisk ledede legeplads Skolemarken. Skolens mange udendørs idrætsfaciliteter og legepladser (også dem på tagene) er frit tilgængelige uden for skoletid og giver dermed plads til stor interaktion med det omkringliggende kvarter, for hvem det bliver et naturligt mødested.

Værdiskabende proces

Det Aarhusbaserede arkitektfirma Pluskontoret A/S har spillet en afgørende rolle i flere faser af byggeriet som bygherrerådgivere inden for procesledelse, brugerinddragelse og byggeprogram. Pluskontoret har specialiseret sig inden for fire felter, som handler om rum for børn, læring, arbejdsmiljø og bolig og er derfor gået meget kompetente til opgaven. Pluskontoret har forestået al brugerinddragelse i forbindelse med udarbejdelse af byggeprogram og udbudsmateriale, bedømmelse og tilretning af projektet undervejs. Pluskontoret har så at sige været brugernes talerør og advokat og har samtidig brugt sin arkitektfaglighed til at højne funktion og kvalitet. Senest har Pluskontoret været involveret i inventarudbud – valget af inventaret hænger tæt sammen med de pædagogiske planer for undervisningen.

Britta Hjuler er arkitekt og bygherrerådgiver hos Pluskontoret og har været involveret i den meget lange proces, fra programmering til indflytning. Bevægelsestemaet har været centralt fra begyndelsen af, idet både forvaltning og skole var enige i, at der skal være mulighed for bevægelse overalt på skolen. Gennem en lang række workshops blev der arbejdet med at finde ud af, hvordan den nye skole skulle være. Brugerne blev involveret i udarbejdelsen af funktionsdiagrammer og rumbeskrivelser til byggeprogrammet. Britta Hjuler fortæller:

– Vores fornemste opgave som bygherrerådgivere og procesledere var at stille spørgsmål, lytte og holde fast – på den måde har vi skabt den bedste værdi for bygherre.

Struktur i klynger

Skolen er struktureret således, at de tre afdelinger indskoling, mellemtrin og udskoling har hver deres klynge, for at styrke de små fællesskaber i det store. Bygningsfysisk er det blevet således, at udskoling ligger på plan 3, mellemtrin på plan 2 og indskoling nederst i huset sammen med børnehave og fællesfaciliteter. Undervisningsmiljøet består på hele skolen af tre gennemgående typer læringsrum; formidling, fordybelse og projektflade, med variationer fra afdeling til afdeling.

Britta Hjuler udtaler:

– Vi har talt meget om, hvorledes vi kan tvinge underviserne væk fra de traditionelle måder at undervise på. Vi har bygget en skole med det benspænd, at der ikke er plads til 28 borde/stole i stamlokalerne, og hvor en del af undervisningsarealet er lagt i grupperum og projektflade, netop for at støtte op om den undervisning, der veksler mellem formidling, fordybelse og projekt.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2016 nr. 4

Skole

Aabybro Skole

Skole med levende tagkonstruktion

Ungdomsbolig

Aurora

Ungdomsboliger i siloens tegn

Ungdomsbolig

Cortex Park

Cool og rå boliger for unge

Uddannelsescenter

DTU Biosustain, bygning 220

Forskudte planer til forskning

Uddannelsescenter

DTU, bygning 303A

Auditorier i totalmodernisering

Skole

Frederiksbjerg Skole

Skole som terrasseret monolit

Bolig

Frikvarteret

Landsby all inclusive

Hotel og konference

Hotel Fårup

Hotel i forklædning

Bolig

Langkærparken

Trætte boligblokke i Tilst fik nyt liv

Kontorhus

MultiFlex Office

Fremtiden er fleksibel

Kontorhus

Plaza II og III, Pandora

Havnens smykkeskrin

Offentlige kontorer

Retten i Aarhus

Historisk retsbygning respektfuldt renoveret

Offentlige kontorer

Retten i Svendborg

Retten er sat med havkig

Ungdomsbolig

Slagtehusene, 1. etape

Ungdomsboliger i historiske slagtehuse

Sport

Ørestad Skøjtehal

Funktionelt sportspalads