Hillerød Rådhus

:
marts 2008
Rådhuset er inspireret af områdets tidligere gårde med længer. Den tidligere lade er bygget sammen med en ny kontorlænge, der er bragt ned i skala ved at skråstille facadepartierne. At tag- og facadematerialet er det samme, skifer fra Dansk Eternit, betyder at man oplever bygningen som én.
Byrådssalen i den tidligere lade er et imponerende rum, der har sin helt egen identitet i kraft af trækonstruktionen, lyset og de moderne materialer. Troldtekt fra L. Hammerich er brugt på loft og vægge.
Borgerbetjeningen har der været meget fokus på, og atriet er omdrejningspunkt for den service. Opbevaringsmøblerne er fra Duba-B8. De gennemgående søjler i atriet er fra Spæncom.
De åbne kontorer er suppleret med stillerum og møderum i glas. Glasvæggene er fra DEKO. De hvide opbevaringsmøbler, der præger indretningen er fra Duba-B8.
Rådhusuret i gulvet er et eksempel på hvor utraditionelt huset er tegnet. Placeret hvor borgere og kommunen mødes. Troldtekt-pladerne fra L. Hammerich er med til at skabe en god akustik i rummet og visuel ro i atriet. DEKO har leveret de dobbelte glasvægge til mødelokalerne.
previous next

Den moderne sognegård

I Hillerød har man opført et nyt rådhus med udgangspunkt i de gamle trækonstruktioner fra en historisk gård

Byggefakta

Hillerød Rådhus
Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Danmark

Bygherre:
Hillerød Kommune
Arkitekt:
KHR Arkitekter A/S
Totalentreprenør:
E. Pihl & Søn A/S
Ingeniør:
Birch & Krogboe A/S
Areal:
9000 kvm.
Byggesum: 
160 mio. kr.

Ganske vist ligger det nye rådhus i periferien af Hillerød blandt store virksomheder, men mødet med bygningen er en varm velkomst, hvor mindelserne til en 3-længet gård er lykkedes. I konkurrencen stod det åbent om dele af det tidligere Trollesminde skulle bevares, en tidligere statslig forsøgsgård, der dog ikke var fredet. KHR arkitekter besluttede at tage udgangspunkt i de historiske og naturmæssige værdier stedet åbenlyst besad. Den gamle lade og forvalterboligen blev bevaret, hvorved et stort, landskabeligt rum er markeret. Forvalterboligen skal på længere sigt indrettes til kursusfaciliteter, mens laden bidrager med en usædvanlig rumlighed og konstruktion i træ, der giver byrådssalen og kantinen en særlig status og flashbacks til en svunden tid.

Arkitektoniske mål virkeliggjort

En af KHR arkitekters intentioner har været at skabe nærvær og identitet til stedet, hvilket indretningen af laden er et fint eksempel på. Længen med byrådssal og kantine er et markant volumen, der fungerer som visuelt vartegn i landskabet, men også indvendigt overvældes man af en på en gang velkendt og fremmed rumlighed.

Indeklimaet har været højt prioriteret, hvorfor naturlig ventilation var en selvfølge. Rådhuset fungerer som et meget åbent hus, hvor borgerbetjeningen er centralt placeret ved indgangen mellem de to længer. Men ellers er rådhuset indrettet med en meget flydende plan, der ikke begrænser ens færd. Åbenheden er en stærk tanke i de arkitektoniske linjer og gjort til virkelighed på en overbevisende måde.

Utraditionel byrådssal

Laden rummer kantine og byrådssal. Rumforløbet fra indgangsområdet er meget flydende og gør oplevelsen af det meget højloftede rum markant. Kantinen afgrænses gradvist af en kraftig skive, der dog ikke går til loftet. Herved opstår et gangareal til byrådssalen, der ligger i gavlen af laden. En gang, der kan bruges til udstillinger og receptioner. De gamle trækonstruktioner og den usædvanlige rumhøjde giver især byrådssalen det særpræg, man opnår ved at udnytte bygninger, der har haft en anden funktion. Trækonstruktionerne har også inspireret arkitekterne til at bruge meget stoflige materialer. Troldtekt-plader fra L. Hammerich dækker den enorme loftsflade, men fortsætter også ned af væggene. Pladen er i format 60x240 i lys, fin. Det store format giver rolige flader og passer til rummets skala. I en byrådssal er det væsentligt at blive hørt, hvilket de akustiskregulerende evner ved Troldtekt-pladerne også sikrer. Hvor Troldtekten stopper, fortsætter trægulvet. Højkantsparket fra Woodfloor er lagt på gulve, men i Byrådssalen er det tillige anvendt på en spændende og smuk måde, idet parketten fortsætter op ad væggene og små bænke er lavet i samme materiale. Denne brug af materialerne giver en oplevelse af sammenhæng og helhed, der er helt rigtig på dette sted. At materialerne, der går igen overalt i huset, samtidigt er varme, levende og positive for akustikken, forstærker kun deres arkitektoniske styrke. Byrådssalen får dagslys fra lavtsiddende vinduer og fra et stort, nordvendt rytterlys i taget. Lyset fremhæver materialerne og giver et kirkeligt præg til rummet, der i øvrigt også er tænkt til vielser. Glasbyggerne A/S har monteret rytterlyset i salen.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2008 nr. 1

Domicil

Brightpoint

Skarpe volumener og skiftende facader

Domicil

Deloitte

Rummeligt atriumhus

Kontorhus

Energinet.dk

Svævende domicil til Energinet.dk

Bolig

Firkløverparken

Fleksible kvalitetsboliger i Firkløverparken

Museum

Fuglsang Kunstmuseum

Kunst, kultur og natur i ét

Domicil

Heden & Fjorden

Funktionalitet frem for alt

Offentlige kontorer

Hillerød Rådhus

Den moderne sognegård

Hospital

Højbakkegård

De store dyrs hospital

Domicil

J. Kruuse A/S

Effektivitet møder nordisk elegance

Bolig

Kidholm

Sydhavnens nye facader

Transportcenter

Leman

Transportcenter med hightech

Domicil

Lyreco Danmark

En velsmurt maskine

Butikscenter

Middelfartvej

Stærke kædebutikker og luksuriøs fitness

Domicil

NNIT

Åbent hus

Kulturcenter

Skuespilhuset

Et hjerte af sten

Sport

Sydthy Kurbad

Vestjysk forkælelse under stjernehimlen