Blixens

:
marts 2019
Blixens - gangbroer

Det byrum, der dannes i Blixens, præges af robuste overflader i gråtoner som PU-gulvene fra Chriscoating DGF A/S og de strækmetal-beklædte kuber mellem balkoner og gangbroer.

Blixens - fællesarealer

I tråd med den sociale bæredygtighed er mange vægsektioner udført med glassystemer fra Triplan International A/S. Et lyst, homogent udtryk forstærkes af PU-gulve fra Chriscoating DGF A/S.

Blixens - p-kælder

Det store volumen er brandsektioneret på mange punkter, bl.a. ved alle elevatorer. Novoferm A/S leverede alle brandporte, også til p-kælderen (foto).

Blixens - atrium

Blixens i Brabrand er iscenesat som et overdækket byrum, hvis dimensioner, niveauer og materialediversitet giver associationer til byer i mere eksotiske egne. Ideen er fostret af Arkitema A/S.

Blixens - facade

Blixens i Brabrand: De vertikale linjer i glasfacadernes alu-lameller får stærkt modspil af basens murværk. Bygningen er disponeret i seks etager, løftet på en bastion. Arkitema har projekteret.

previous next

Husly og hjerterum

Blixens er Aarhus kommunes bud på administrationens transparens, åbenhed og sammenhæng. Men også på en moderne arkitektur, der respekterer både miljø og historie

Byggefakta

Blixens
Karen Blixens Boulevard 1
8220 Brabrand
Danmark

Bygherre:
Gellerupsekretariatet (Aarhus kommune og Brabrand Boligforening)
Bygherrerådgiver:
Cowi A/S
Arkitekt:
Arkitema Architects K/S
Totalentreprenør:
A. Enggaard A/S
Ingeniør:
Sweco Danmark A/S
Areal:
35500 kvm.
P-anlæg:
12500
Byggesum: 
700 mio. kr.
Byggeperiode:
juni 2016 - december 2018

Glashuse har mange fortrin; de er åbne, gennemlyste, modulære og italesætter ubesværet industrialismens arkitektur fra a til z. Men glashuse har også særlige udfordringer, blandt hvilke fraværet af en naturlig plads i arkitekturens ældgamle kulturhistorie kan være en af de sværeste af komme overens med.

De spørgsmål, der opstår heraf, har Arkitema Architects i dialog med Aarhus kommune fundet helt friske svar på. Ovenikøbet er det samtidig sket med en nyhed i Danmarks næststørste bysamfund: En offentlig bygning, som på kendt manér ganske vist skal huse administrative funktioner for kommunen, men som samtidig skal imødekomme samme kommunes krav om, at huset skal være et åbent tilbud til alle om både husly og hjerterum til møder og sammenkomster, en kop kaffe og et måltid mad.

Sådanne formål med tilhørende tæt trafik kræver slidsstærke materialer; her er glas i mange former og hærdede versioner ingen hindring. Tværtimod. Og når det orkestreres sammen med træbetonlofter – Hammerichs Troldtekt, naturligvis – rustikt genbrugstræ, strækmetalsforskalling, fugefrie gulve med flydemørtel (parterrets ankomst) og PUR-belægninger fra Chriscoating DGF, så åbnes et interiør så robust som en jernnæve i brynje.

Det mærkes i den daglige brug, og det ses ved det allerførste møde med Aarhus kommunes bygning i Brabrand.

Andre glashuse i nationen har løst opgaven anderledes, men fælles for dem er, at det sjældent er det indre, der er glashusets akilleshæl. Det er facadernes udtryk, der kan synes køligt, måske lidt upersonligt og solitært.

Her i denne bygning, som bærer navnet ”Blixens”, ses nu en løsning, der går til stålet: Ikke alene kombineres den stringente modernisme i glas-alu facaden med et historisk rodfæstet murværk, men dette særlige murværk er udført af genbrugstegl med de helt særlige spor af generationer og livsens strabadser, der følger med årenes brug. Det er noget, der trækker fra på arkitekturens kuldekonto.

Gevinst på hele pladen

Sammen med regnvandsopsamling, tag-begrønning og solceller udgør den charmerende arkitekturfortælling om tidens gang tillige en frodig buket af tiltag, som indfrier bygherrens ønsker om et miljømæssigt bæredygtigt hus.

Den altfavnende åbenhed og opførelsen i et såkaldt Offentligt Privat Samarbejde (OPS), hvor den projektansvarlige totalentreprenør A. Enggaard A/S også leverer ti års drift, indfrier endelig andre vigtige bygherrekrav til en social og økonomisk balance.
Det er i den tolkning et hus med gevinst på hele pladen: bæredygtighed, historisk forankring og brugerkrav til transparens og åbenhed.

Aarhus kommune har bestilt et hus, der har så mange funktioner, at de kun kan rummes i et stort volumen. Arkitema har valgt at opløse og nedskalere det i et program af mindre bokse og moduler, der stables og vendes i forhold til de indbyrdes geometrier. Oplevelsen er derfor et ”byggesæt”, der fascinerer og inspirerer og for en livlig fantasi kan minde om afrettede bjergformationer i en sydeuropæisk topografi.

Kendt sprog

Konstruktivt er Blixens – som i hele opførelsesfasen hed OPS Gellerup Nord – på sikker grund med bærende konstruktioner af stål og betonelementer, etagedæk af hulelementer og ellers facadelukning med trelags energiruder, indrammet af rytmiske, vertikale alu-lameller. Det er et kendt sprog, som her får sin styrke i modspillet med murværkets aldrende divaer.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2019 nr. 1

Bolig

Beddingen 7

Luksuslejligheder på første parket

Offentlige kontorer

Blixens

Husly og hjerterum

Domicil

Danespo

Domicil i funkis-look

Hotel og konference

Hotel Ottilia

Dobbeltseng i guldalderen

Bolig

Kalvebod Huse

En bybolig på landet

Bolig

Kromografen

Det Hvide Hus

Ungdomsbolig

Nordhavnen

Farvel til resorter

Bolig

Scherfigs Have

Klassisk coolness i mørk tegl

Bolig

Siloen

Genfortolket silo

Bolig og butik

Slotsarkaderne

Generationsbyggeri i shoppingcenter

Bolig

Stadionkvarteret, 4.etape

Boligbyggeri er blevet ungt igen

Butik

Tavleholmsvej

Udfordrende vokseværk og facadeløft

Bolig

Terrassehusene

Terrasser i vandkanten

Bolig

Trianglen

Skarpvinklet etagebyggeri med havneudsigt