Holbæk Sygehus

:
september 2007

Arkitekter Dall & Lindhardtsen A/S har skabt et arkitektonisk samspil mellem nyt og gammelt. Materialer som stål, lette glaspartier og denne forhal-bygning, der slynger sig, adskiller sygehuset fra tilsvarende typiske om- og tilbygninger.

Tæppeland/Erhverv har leveret ca. 10.000 kvm linoleum. I gangarealer er der ilagt blå borter som kontrast til den ellers grå linoleum og i fint samspil med farverne af Swedoor-Jutlandias døre og karme, der er brugt overalt inden døre.

Danoline har leveret samtlige loftsplader til sygehuset, hvor en maksimal lyddæmpning opnås med Markant 600 G1-plader. Et større antal specialfremstillede plader er tilpasset lofternes armaturer.

For at sikre den rette implementering af medicoteknisk udstyr har BALSLEV gennemført projekteringen af udstyr som her i Dagkirurgisk afdelings operationsstue. (Foto: John Andersen, BALSLEV).

previous next

Sygehus opgraderet

Et tiårs byggeri og indsats for bedre faciliteter har bragt det tidligere Holbæk Centralsygehus på listen blandt de bedst fungerende hospitaler i Danmark

Byggefakta

Holbæk Sygehus
Smedelundsgade 60
4300 Holbæk
Danmark

Bygherre:
Vestsjællands Amt (Region Sjælland)
Bygherrerådgiver:
Hifab A/S, Creo Arkitekter A/S
Ingeniør:
Carl Bro A/S, Balslev A/S
Areal:
22000 kvm.
Byggesum: 
350 mio. kr.

Næsten ti års indsats for bedre faciliteter har bragt det tidligere Holbæk Centralsygehus på listen blandt de bedst fungerende hospitaler i Danmark. Overgangen fra amter til regioner har rejst tvivl om fremtidens struktur på sygehusområdet. Holbæk Sygehus, som det nu hedder, er ingen dog i tvivl om skal fortsætte, og med en omfattende renovering og nybyggeri gennemført er sygehuset nu rustet til at løse sine opgaver i den nye Region Sjællands samarbejde ”Sygehus Vest”.

God bedømmelse

Sygehus Vest er organiseret med én sygehusledelse for seks sygehuse med geografisk placering i Holbæk, Kalundborg, Korsør, Nykøbing Sjælland, Ringsted og Slagelse. De er blandt de bedste i landet til at behandle patienter med hjerneblødning, en behandling, der især gælder for Holbæk. I en ny landsdækkende undersøgelse af kvaliteten på sygehusene får Sygehus Vest i den generelle bedømmelse en placering over landsgennemsnittet, og på flere enkeltområder er sygehuset blandt de allerbedste.

Ekspert i medicoteknik

En halv snes afdelinger fra det ”gamle” hospital er blevet gennemgribende fornyet gennem næsten et tiår: I oktober 1998 blev totalrådgivningsgruppen Arkitekter Dall & Lindhardtsen A/S, Carl Bro A/S og BALSLEV A/S udpeget som vinder af den projektkonkurrence, som Vestsjællands Amt havde udskrevet året før i forbindelse med ombygning og nybygning af hospitalet i Holbæk.

Et arkitektonisk samspil mellem nye og gamle bygninger sikrer, at sygehuset udadtil virker som en helhed. Materialer som stål, lette glaspartier og en forhal-bygning, der slynger sig, adskiller sygehuset fra typiske om- og tilbygninger i forbindelse med eksisterende sygehuse.

En sikkerhed for optimal funktion af de store mængder specialiseret teknisk udstyr, medicoteknikken opnåedes med Ingeniørfirmaet BALSLEV som medspiller. BALSLEV er branchens absolutte sværvægter og har været betroet lignende opgaver gennem nogle af de største hospitalsprojekter gennem tiden. Det gælder bl.a. de tidligere amtssygehuse i Herlev, Glostrup og Slagelse samt Rigshospitalet.

Det akkumulerede viden på området har gjort BALSLEV til markedets førende ekspert i implementering af medicoteknik. Ingeniørfirmaet har som bygherrerådgiver og byggeledelse stået for el-entrepriserne, været ansvarlig for en række anlægsarbejder inden for det elektrotekniske område med bl.a. kommunikation og dataanlæg og stået for registrering af fast medicoteknisk udstyr og rådgivet om indkøb af nyt udstyr.

Arkitektonisk kvalitet

Arkitekter Dall & Lindhardtsen A/S, Carl Bro as og Balslev A/S, der sammen vandt arkitektkonkurrencen, varetog efterfølgende den videre projektering, udbud samt fagtilsyn.

Til ud- og ombygning af Holbæk Sygehus har Creo Arkitekter A/S været ansat som bygherrerådgiver med ansvar for byggeledelse, sikkerhedsledelse og -koordinering fra ca. år 2000, hvor hovedprojekteringen var afsluttet med Hifab A/S, som bygherrerådgiver.

Creo Arkitekter har haft ansvar for implementering af medicoteknisk udstyr i samarbejde med ekstern rådgiver i nybyggeriet og styring af byggeregnskab og budgetter.

Nybyggeriet omfattede skadestue og modtagelse, operationsafdeling, ambulatorier, laboratorier og kontorer.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2007 nr. 3

Bolig og butik

AB Smedegården

Bynære boliger over butiksarkade

Bolig

Admiralens Gård

Fra Tøjhus til byrum

Bolig

Bryggens Have II

Lyst livsrum på Bryggen

Sport

Brøndby Stadion & Gymnasium

Stjernegymnasium i fremtidslook

Butikscenter

Butikscenter

Port til Den Hvide By

Bolig

Copenhagen Golf Park

Ved hul nr. 18

Bolig

Essex Park Vallensbæk Strand

Vallensbæks nye skyline

Bolig

Falkonér Plads

Moderne byggeri til blandet brug

Feriebolig

Gråsten Havnefront

Maritimt udtryk på unik beliggenhed

Produktionsanlæg

Hjem A/S

Hjemme hos Hjem

Hospital

Holbæk Sygehus

Sygehus opgraderet

Domicil

Kia & Jaguar Bilhus

Maskulint bilhus med rå linjer

Domicil

NRGi

Energisk facade

Domicil

SMC-Biler

Strunkt bilpalads

Bolig

Søborg Have

Fra klondike til boligenklave

Hotel og konference

Zleep Hotel

Nøgternt lufthavnshotel

Skole

Ørestad Gymnasium

Indblik og udsyn