FN-Byen

:
januar 2013

FN Byens producerer dele af sin elektricitet med et solcelleanlæg på taget. Tagmembranen er en hvid, bitumenfri Derbipure® fra Eurotag Danmark. Foto: Eurotag Danmark.

Opmåling og afsætning af det komplekse byggeri blev varetaget af HLM Teknisk Landmåling A/S, der også udfyldte en betydelig plads if. med kvalitetssikring.

FN Byen ligger i første parket til vandet i Københavns Nordhavn og åbner til det, der tegner til at blive Hovedstadens Manhattan. Arkitektur: 3XN A/S.

Glasfacaden er opdelt i transparente felter (læs: ruderne) og emalitpartier, udført med henholdsvis 3 – og 2-lags energiruder fra Dan-Alu, Das A/S i Hueck-profiler.

Facaderne er overalt udført som en dobbelt konstruktion med en inderst glasfacade fra Dan-Alu, Das A/S, fulgt af en bevægelig alu-skærm til solbeskyttelse (Viking Markiser A/S).

Totalentreprisen med det i alt 45.000 kvm store byggeri – i to etaper – er løftet af Pihl & Søn A/S med Orbicon Leif Hansen A/S som ingeniører.

Bioaffald

FN Byen udmærker sig ved at opdyrke og udvikle teknologiske, innovative tiltag.

Et af dem kan vi finde i produktionskøkkenet, som skal sørge for den daglige forplejning af de op til 1800 medarbejdere, når de internationale institutioners nye hus er i fuld drift. Fra et storkøkken flyder en betydelig og nedbrydelig strøm af biologiske materialer, der konventionelt er endt i skraldecontainerne til afhentning med henblik på bortskaffelse ved forbrænding. Det kan der være en del bivirkninger ved i form af oprydning, rengøring og lugtgener efter affald; samtidig er der en stigende efterspørgsel efter materialer til den voksende produktion af biogas.

Det har FN Byen taget konsekvensen af. I samarbejde med en specialist på det område, Envac Danmark A/S, bruger den daglige drift en metode til indsamling af biologiske restfraktioner; det sker ved hjælp af flere affaldssug. På arbejdsstationerne i produktionskøkkenet har Envac Danmark placeret bænke med elektrisk drevne affaldskværne.

Med høj hastighed neddeler kværnene biologiske rester fra dagens frokost og blander den biologiske masse med vand for derefter ved hjælp af et kraftigt sug at sende resultatet til tanke, der er placeret i FN Byens teknikkælder. Tankene tømmes af kørende slamsugere, når de er fyldte, og indholdet sendes til biogasanlæg som brændstof for gasproduktionen.

- Metoden indeholder flere miljøfordele ud over, at restfraktionerne omdannes til energi i et biogasanlæg. Til forskel fra omsætningen i et forbrændingsanlæg betales nemlig ingen CO2 afgift, pointerer Envac Danmark, som med affaldssug til lufthavne og shoppingcentre også er bekendt med de helt store anlæg. Endnu er der ikke kontant afregning for at køre bioaffald til forgasning, men kræfter i EU arbejder for at styrke den energiproduktion med større mængder af biologisk affald I den sammenhæng kan det ikke udelukkes, at simple skorper, skræller og levninger kan omregnes i hård valuta, vurderer Envac Danmark.

Hele ejendomskomplekset er sikret med et lynafledningsanlæg fra Jydsk Lynafleder A/S. Ovenlysets stål er ingen undtagelse. Den sorte skulptur er hovedtrappen!

I ankomstetagen er gulvbelægningen granit, men ellers er FN Byens gulvtema den eksklusive Boen Parket i 14 mm massiv eg fra Danadeco A/S.

previous next

Hovedstadens Manhattan

Siden 1992 har en omdannet havnefront i København skabt en ny søværts ramme om hovedstaden. Næste kapitel i den saga læses nu med en grøn Nordhavns-by

Byggefakta

FN-Byen
Marmormolen
2150 Nordhavn
Danmark

Bygherre:
FN Byen P/S
Bygherrerådgiver:
Orbicon / Leif Hansen A/S, Emcon a/s
Arkitekt:
3XN A/S
Totalentreprenør:
E. Pihl & Søn A/S
Ingeniør:
Orbicon / Leif Hansen A/S
Andre aktører:
HLM Teknisk Landmålíng, CSK Stålindustri A/S
Areal:
28000 kvm.
Byggesum: 
525 mio. kr.
Byggeperiode:
januar 2009 - januar 2013

Et af verdens kendteste byudviklingsprojekter ligger på en ø ved den amerikanske østkyst og er en del af New York. Det hedder Manhattan. Ved Øresund ligger et lignende distrikt, adskilt fra den danske østkyst af kanaler og bassiner fra havnens tidligere funktion som maritimt industri- og trafikknudepunkt. Det hedder Nordhavn.

Hovedstadens byudvikling på de kanter er ikke af helt frisk dato; spredte bolig- og erhvervsprojekter står for længst realiseret: Kromann, DFDS, Harbour House, boligområdet ved Amerika Plads.

Men gennembruddet for denne del af Københavns skyline sker, når FN åbner første del af sit nye internationale hovedkvarter, der gør den danske hovedstad til verdens centrum for seks FN organisationer som f.eks. WHO, UNICEF og UNDP.

København har i en årrække været hjemby for UNICEF’s verdenslager. Det lå på den Marmormole, hvor FN Byen opføres, og er derfor flyttet til helt nye og fuldt automatiserede faciliteter i et højlager med et administrativt afsnit længere ude i Nordhavnen. Se også reportagen i byggeplads.dk nr. 1 fra 2012.

Det nye domicil til FN er på flere måder banebrydende. Størrelsen og dermed kompleksiteten hører til i klassen for sjældenheder her i nationen: 45.000 kvm i seks etager over jord, tillagt en teknik og p-kælder på omkring 7.000 kvm. Formen ifølge arkitekturprojektet fra 3XN A/S er også en innovation med i alt otte ‘fingre’; som eger, der mødes i hjulets nav, danner fingrene i deres møde husets naturlige ankomst – og fordelingsområde. Sammenligningen med en ottearmet stjerne har også været hørt, fordi et flertal af fingrene i lighed med en stjerne slutter i en spids vinkel.

Fem fingre står klar nu; de resterende tre opføres og klargøres i etape 2 frem til januar 2014.

To bygningsejere er indtrådt som investorer: De institutionelle mastodonter ATP og Pension Danmark har købt ejendommen for en sum på godt to mia. kr. for hele projektet.

Udviklingsselskab

Bag udviklingen af projektet står selskabet By & Havn med Københavns kommune og den danske stat som interessenter. Til formålet etablerede bygherren et udviklingsselskab, der fra den tidligste start i 2009 har ageret i rollen som professionel bygherre: Projektselskabet FN Byen. FN Byen P/S forbliver i den rolle, indtil etape 2 er afleveret og åbnet.

Formålet har fra den første dag været at bygge et fejlfrit hus til verdens førende internationale organisation – i sig selv noget af en udfordring og i en dansk byggekontekst innovation som aldrig før.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2012 nr. 6

Bolig og kontor

Danner

Botox til Grevinden

Domicil

DISA A/S

En sværvægter i Tåstrup

Shoppingcenter

Emporia

Kulørfyldt shoppecenter i Malmø

Lufthavn

Finger C

Logistisk puslespil i CPH

Domicil

FN-Byen

Hovedstadens Manhattan

Plejecenter og genoptræning

Fælledgården

Plejebyggeri med omtanke

Bolig

Golf Residence

Kasernens kejser

Kontorhus

Grøndalsvej

Grøn, grønnere, Grøndalsvej

Domicil

Handicaporganisationernes Hus

Det ligeværdige hus

Bolig

Karré 2

116 attraktive boliger på sikker grund

Plejecenter og genoptræning

Louiselund

En vifte af plejemuligheder

Bolig

Munkehatten

Boliger med sjæl

Sundhedscenter

Rønnebærhus

Fleksibelt legehus til ældre

Butikscenter

Salling Stormagasin

Ballade i butikken

Bolig

Slotsvænget

Beboere får egen indgang

Skole

Specialcenter Vonsild

Skulpturel specialskole

Domicil

Sydfyns Elforsyning

Energiforsyning i tråd med naturen

Domicil

Udbetaling Danmark

Den grønne trekant

Bolig

Østergårdsparken

Fremtiden integreret på taget