Dani-tech

:
marts 2008

Dani-tech med administrationens lange glasfacade i forgrunden, og produktionshallerne med de høje glaspartier bagved.

Hallerne har strålevarmepaneler fra Helge Frandsen A/S i lofterne.

Administrationen med trægulv fra Everfloor og dørparti fra Swedoor-Jutlandia.

Indvendige glasskillevægge i administrationen er fra Lafuco og lofterne fra Ecophon.

Mellembygningen grænser op til en betonkerne med åbninger, glaselementer og reception.

previous next

Transparent administration og lyse produktions- og lagerhaller bindes sammen af en grøn zone hos Dani-tech i Haderslev

Byggefakta

Dani-tech
Bredholm 4
6100 Haderslev
Danmark

Bygherre:
Dani-tech A/S
Totalrådgiver:
Kleemann Arkitektfirma ApS
Arkitekt:
Kleemann Arkitektfirma ApS
Hovedentreprenør:
MT Højgaard A/S
Ingeniør:
Rambøll Danmark A/S
Areal:
7475 kvm.
Byggesum: 
38 mio. kr.

Produktionsbygninger til sværindustri er ikke, hvad de har været. Borte er de sodsværtede, kolde haller med fedtede glughuller, som modstræbende lukkede enkelte solstråler indenfor. I dag er der masser af dagslys på maskiner og medarbejdere i højloftede haller. Der er rent og ryddeligt på de malede betongulve, og strålepaneler i lofterne leverer en behagelig temperatur.

Sådan er det hos Dani-tech A/S. Virksomheden er for nylig flyttet fra to adresser i Kolding til et nyopført domicil på Bredholm i Haderslev Erhvervspark. Her er der plads til at producere og lagerføre hydrauliske transmissionskomponenter til landbrug, industri, transport og søfart. Indtil videre i hvert fald, for en udvidelse af de netop afleverede godt 6.000 kvadratmeter fabrik og lager er allerede indkalkuleret og projekteret på den 23.000 kvm store grund.

Adskilte hovedfunktioner

Haderslev-tegnestuen Kleemann Arkitekter fik overdraget opgaven som arkitekt og totalprojekterende, der også har bistået i forhandlingerne med kommunen omkring købet af den attraktive grund i umiddelbar nærhed af en afkørsel fra den nord-sydgående motorvej.

- Vi har taget synligheden med i disponeringen af grunden, idet administrationsbygningens glasfacade vender front mod motorvejen. Fra starten ønskede vi at markere de to funktioner salg/administration og produktion/lager som to adskilte bygninger. De forbindes af en stødpudezone, der både skærmer af for støjen fra fabrikken og skal fungere som et grønt friområde, hvor medarbejderne kan mødes og slappe af, fortæller arkitekt Wolfgang Kleemann.

Denne mellembygning er et rør med glas i begge ender og højt placerede vinduesbånd i længderetningen. Ud mod motorvejen mod vest forlænges gulvplanet ud i en hævet terrasse i tilknytning til virksomhedens kantine. Afgrænsningen ind mod administrationen består af en betonkerne med trapperum i enderne og en række åbninger, glaspartier, en fremskudt mødeboks og et andet møderum, placeret som bro. Dette selvstændige ”møbel” rummer også toiletter, teknik- og birum, tekøkkener, små mødepunkter m.m. Betonelementerne kommer i stort omfang fra den lokale, sønderjyske leverandør Tinglev Elementfabrik A/S i form af huldæk og vægge. Der er i øvrigt kælder med teknik, omklædnings- og motionsrum under en del af betonkernen.

Glasvægge i administrationen

Administrationsbygningen er i to dæk med dobbelthøjt rum omkring den centralt placerede hovedindgang. Udover lysindfald fra glaspartierne i hele facadens længde, som er monteret af Glasalu A/S, er der transparens på langs igennem storrumskontorer, der opdeles af fuldglasvægge. Lafuco A/S fra Ishøj fik denne opgave gennem referencer fra Alsion-projektet i Sønderborg. Til Dani-tech er der leveret 260 kvm glasvægge med skinnesystem i top og bund og med isatte malede brand- og lyddøre fra Swedoor-Jutlandia.

Der er trægulve fra Everfloor A/S, lagt af Garant Aabenraa. Lofterne er Focus D-system fra Saint Gobain Ecophon A/S i form af 60x60 cm kvadrater opsat i et skjult skinnesystem. Montagearbejdet, udført af Reinhold Jørgensen ApS, har krævet akkuratesse med tilpasning af pladerne ind imellem de mange gipsfriser. Ecophon-pladerne udmærker sig i øvrigt ved som det første produkt af sin art at kunne demonteres enkeltvis, hvis det skulle blive nødvendigt.

Strålevarme i hallerne

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2007 nr. 6

Shoppingcenter

2G Shopping

I S-tog med varekurv

Lufthavn

Aalborg Lufthavn

Loyal udvidelse af Aalborg Lufthavn

Bolig

Åkandehusene

Kant og elegance i Gyngemosen

Bolig

Amerikahus

Amerikahus

Sport

Arena Fyn

En hal til det hele

Bolig

Brohuset

Brohuset bygger bro mellem god arkitektur og almene boliger i Ørestad

Butikscenter

Mary's

Mary’s – nye shoppingoplevelser under glas

Bolig

Porthuset

Døgnet rundt i Ørestad