Dahl Advokatfirma

:
september 2010

Der er god plads omkring Dahls nye domicil. Advokaterne har sikret sig udvidelsesmuligheder.

De store automatikregulerede skodder mod syd er leveret af Jyllands Markisefabrik.

Lyset falder blødt over advokaternes tre etager samlet omkring det store atrium. Pendlerne Magdalena er fra Modi Form.

Huset danner ramme om mødeaktivitet af såvel uformel som formel karakter. Over bordene hænger loftlampen Pirce fra Artemide.

Invita Køkkener har leveret køkkeninventar til medarbejdernes afslapnings­lokaler.

previous next

Advokater omkring et atrium

Dahl Advokatfirmas domicil i Viborg er et lyst og åbent kontorhus, der pirker til sanser og fantasi

Byggefakta

Dahl Advokatfirma
Lundborgvej 18
8800 Viborg
Danmark

Bygherre:
DV Ejendomsinteressentskab
Arkitekt:
Spacefab Arkitekter
Totalentreprenør:
Raunstrup A/S
Ingeniør:
Sloth Møller A/S, Dansk Energi Management & Esbensen
Areal:
3800 kvm.
Byggesum:
Ikke oplyst
Byggeperiode:
Februar 2009 - marts 2010

Hvis ordet advokatkontor fremkalder associationer i retning af svulstige mahogniskriveborde, tunge, mørke gardiner og maskulin cigarrøg, tyder noget på, at man trænger til at blive opdateret. Oplevelsen af Dahl Advokatfirmas nye domicil ud mod ringvejen omkring Viborg er den diametralt modsatte: Et lyst og luftigt, åbent og gennemsigtigt byggeri, hvor sanserne masseres af rislende kilde­væld i travertin, duften af nylagte trægulve og terrasser og dristigt design i belysning og møblement. Et hus, der blandt andet signalerer, at også i sagførerstanden er der sket en kønsmæssig udjævning, som har været med til at befordre et skift i stil, signaler og værdier.

Slut med trange kontorer

Dahl Advokatfirma blev grundlagt i Viborg i 1904 af en farfar til en af de nuværende partnere. Siden 2000 har firmaet haft et fællesskab med selvstændige afdelinger i en række byer. Ni af de 12 partnere, der tilsammen ejer Viborgafdelingen, har dannet et ejendomsselskab, som er bygherre på det aktuelle projekt. I påsken kronedes indsatsen fra alle involverede med udflytning fra de trange kontorer og parkeringsforhold i Gravene i det indre af domkirkebyen.

- Vi skulle være nogle skarn, hvis vi ikke var glade for dette hus, hvor vi jo selv har haft stor indflydelse på udformningen. Folk som besøger os, er meget imponerede, siger kontorchef Birgitte Eis, der har udgjort en tredjedel af Dahl Advokatfirmas interne byggeudvalg.

Partnering med Raunstrup

Arkitektfirmaet Spacefab i Charlottenlund vandt den oprindelige konkurrence om udformningen af huset med de københavnske afdelinger af de to samarbejdende rådgivende ingeniørfirmaer med rødder i Sønderborg, Sloth Møller (konstruktioner m.m.) og Esbensen (installationer) som underrådgivere. I slutningen af projekteringsfasen indgik bygherren en partneringaftale med det århusianske entreprenørfirma Raunstrup A/S, der har stået for færdigudvikling af projektet med projekteringsledelse, tilbudsindhentning samt gennemførelse af byggeriet.

I egen optik er Raunstrup en ung og innovativ organisation, der prioriterer nytænkning. Det blev der brug for i styringen af byggeopgaven for Dahl Advokatfirma, understreger projektchef Jens Erik Østerlund.

- For det første havde vi kun 13 måneder til at udføre projektet. For det andet er der på ingen måder tale om en rutineopgave med standardløsninger. Konstruktionsmæssigt bæres huset af kerner og enkelte skillevægge af beton, suppleret med stål til gangbroer og loft over atrium med tre indbyggede rytterlys. Facaderne består af lette konstruktioner med en kombination af glas/alu og mørk skærmtegl. Taget er bygget op af Skandek elementer med flere træbelagte terrasser, fortæller Jens Erik Østerlund.

Raunstrup Tømrer Århus A/S har stået for tømrer- og snedkerarbejdet og monteret de markante glaspartier og glasværn i domicilet.

Samtlige betonelementer kommer fra Ambercom i form af bagvægge på 150 mm, skillevægge på 120, 150, 180 og 200 mm, RB betonbjælker, trappe- og reposelementer samt huldæk 180 og 220 mm.

Facader med skodder

Også installationssiden har været udfordrende, fortæller projektchefen:

- Det er et lavenergihus med hybridventilation og udnyttelse af betonens termiske masse til opvarmning/afkøling. Alle primære føringsveje til ventilation m.m. går lodret op gennem de tre etager, idet rørene fordeler sig under terræn. Sydfacadernes kontorer har avancerede skodder, som styres automatisk efter solindfald med mulighed for manuel betjening, siger Jens Erik Østerlund.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2010 nr. 3

Domicil

Abena

Det store A i Aabenraa

Sport

Arena Midt

Udfordrende arena

Domicil

Dahl Advokatfirma

Advokater omkring et atrium

Plejecenter og genoptræning

Dronning Anne-Marie Centret

Nænsom opdatering af plejecenter

Domicil

Elro Energi

Elegante vinger til let glashus

Bolig

Frederik 8.s Palæ

Empire og wi-fi

Domicil

G4S

Minimalisme i rødt og hvidt

Plejecenter og genoptræning

Glarbjerghus

Brudte facader i gule sten

Bolig

Lærkehaven

Energivenlige familieboliger med kant

Pengeinstitut

Middelfart Sparekasse

Sparekasse i unik geometri

Skole

Sophienborgskolen

Ny skolebygning i baghaven

Ungdomsbolig

Teknisk Kollegium Horsens

Kollegieboliger i stram stil

Skole

Tradium Murerfagskolen

Eleverne murede med

Sport

ValHallen

Et valhalla for idrætslivet

Domicil

Widex

Widex er landet