Tradium Murerfagskolen

:
september 2010

Den nye skoles lange facade med lys skalmur i teoridelen til højre og tilsvarende elementer i praktikhallen til venstre.

Et oversigtsbillede fra praktikdelen til venstre med den indskudte etage i midten.

Der er adskillige murede nicher i praktikdelen, som er beklædt med fliser af murerfirmaet Hedebo. Bemærk balkonen overover, som bl.a. er beregnet til udstillinger af elevarbejder.

previous next

Eleverne murede med

Ny murerfagskole i Randers er også et udstillingsvindue for faget i en lys og åben arkitektur

Byggefakta

Tradium Murerfagskolen
Blommevej
8930 Randers
Danmark

Bygherre:
Tradium
Bygherrerådgiver:
Vognsen Rådgivende Ingeniører A/S
Arkitekt:
Birgit Veje Søndergaard MAA
Areal:
3000 kvm.
Byggesum: 
19 mio. kr.

Murerfaget hører til de håndværk, der synes mindst påvirket af teknologiske landvindinger. Mørtel skal nu en gang blandes i en balje, når man skal bruge den, og en skalmur mures fortsat op med ske efter en snor. Vægge pudses med bræt, og lægning af gulvklinker er noget, der foregår på knæ uden brug af maskiner.

Disse klassiske dyder er til permanent udstilling og inspiration i den nye murerfagskole i Randers. Et hold elever har bistået deres udlærte kolleger med opmuring af indvendige mure og ruminddelinger med forskellige stik og overflader.

Bygherren hed i 151 år Randers Tekniske Skole. Her hører flytninger og fusioner for tiden til dagens orden. Skolen fusionerede i foråret med byens handelsskole til Tradium, en uddannelsesinstitution med 4.300 årselever og en omsætning på 400 mio. kr. Samtidig sker der store bygningsmæssige rokeringer. En af dem har medført, at de vordende murere nu har udskiftet trange forhold på Vester Allé med nybyggeriet på Blommevej i byens nordøstlige del.

Overskuelig opdeling

Murerfagskolen opføres samtidig med en ny automekanikerafdeling som udvidelse af en eksisterende del af den fusionerede erhvervsskole. Projektet er udført i fagentreprise med Vognsen Rådgivende Ingeniører A/S i Randers som totalrådgiver. Sidstnævnte har som underrådgiver haft Arkitekt Maa Birgit Veje Søndergaard i Randers. Hun har etableret sig som selvstændig efter 25 år som ansat på velrenommerede tegnestuer som Dall & Lindhartsen,  Exner Arkitekter og Årstiderne Arkitekter. Murerfagskolen er en af Birgit Veje Søndergaards første opgaver i eget regi.

- Jeg har tilstræbt en enkel og en klar, funktionel opdeling af bygningen med teoridelen mod øst og en højere praktikdel mod vest. Den centralt placerede hovedindgang og foyer binder delene sammen med glasfacader og giver synlig kontakt mellem teoridelen og praktikdelen. Visuel kontakt, fællesskab og fleksibilitet har været nøgleord i forbindelse med bygningsindretningen. På langs af hele bygningen løber der en centralt placeret fordelingsgang, som i teoridelen forbinder undervisningslokalerne, lærer- og lederkontor, toiletkerne med baderum m.m. I praktikdelen markeres gangarealet af en overliggende balkon, fortæller Birgit Veje Søndergaard.

Skolebygningen har ikke selvstændig kantine og administration, idet disse faciliteter er placeret i det oprindelige skolekompleks.

Stram økonomi

Den økonomiske ramme for projektet er bestemt af statens takster for erhvervskolebyggerier, som baserer sig på elevtal. Med murerfagskolens kapacitet på ca. 75 elever, har der ikke været meget at rutte med, men arkitekten oplever ikke, at hun har måttet indgå kompromisser i større omfang.

- Det er oplagt, at en murerfagskole bygningsmæssigt skal afspejle sit fag. Det har dog ikke været økonomisk muligt at skalmure hele huset, så jeg valgte en kombination af mursten i teorifløjen og sandwichelementer i praktikhallen. Begge dele holdt i lyse farver, der korresponderer med de øvrige bygninger på denne del af teknisk skole, siger Birgit Veje Søndergaard.

Fårup Betonindustri A/S har leveret sandwichfacader, TTS-tagplader, huldæk samt bag- og skillevægselementer. Indvendigt er der som nævnt skalmuret med sten, som flere steder får lov at stå vandskurede, men umalede. I praktikhallen danner skillevæggene nicher, hvor eleverne kan stå og arbejde med deres tungtvejende projekter.

Sider

Find andre byggerier på oversigtskortet

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2010 nr. 3

Domicil

Abena

Det store A i Aabenraa

Sport

Arena Midt

Udfordrende arena

Domicil

Dahl Advokatfirma

Advokater omkring et atrium

Plejecenter og genoptræning

Dronning Anne-Marie Centret

Nænsom opdatering af plejecenter

Domicil

Elro Energi

Elegante vinger til let glashus

Bolig

Frederik 8.s Palæ

Empire og wi-fi

Domicil

G4S

Minimalisme i rødt og hvidt

Plejecenter og genoptræning

Glarbjerghus

Brudte facader i gule sten

Bolig

Lærkehaven

Energivenlige familieboliger med kant

Pengeinstitut

Middelfart Sparekasse

Sparekasse i unik geometri

Skole

Sophienborgskolen

Ny skolebygning i baghaven

Ungdomsbolig

Teknisk Kollegium Horsens

Kollegieboliger i stram stil

Skole

Tradium Murerfagskolen

Eleverne murede med

Sport

ValHallen

Et valhalla for idrætslivet

Domicil

Widex

Widex er landet