Arena Midt

:
september 2010

Arena Midt med den kvadratiske hal (t.h.) omgivet af et bånd af aktivitets- og servicebygninger. Den røde flisebeklædning af hovedindgang og administration er et minutiøst murerarbejde udført af Juel Ditlefsen & Nielsen A/S.

Arena Midt ligger i et bakket terræn i Kjellerups østlige villakvarter.

Hallens tag bæres af gigantiske limtræsspær. Mobiltribuner kan køres ud i begge sider.

Foyer og café med de niveauforskelle, som er en væsentlig del af arkitekturoplevelsen ved Arena Midt.

previous next

Udfordrende arena

Effektivt byggesamarbejde bag Kjellerups nye originale samlingspunkt

Byggefakta

Arena Midt
Hasselvej 15
8620 Kjellerup
Danmark

Bygherre:
Den selvejende institution Kjellerup Idrætscenter/Arena Midt
Bygherrerådgiver:
Kuben Management A/S
Arkitekt:
Mangor & Nagel A/S
Totalentreprenør:
TL Byg A/S
Ingeniør:
Frandsen & Søndergaard K/S
Andre aktører:
Areal:
4800 kvm.
Byggesum: 
52 mio. kr.
Byggeperiode:
december 2008 - marts 2010

Kjellerup er kommet på kortet. De færreste har formentlig haft et nærmere kendskab til byen mellem Silkeborg og Viborg før nu, hvor den har fået sig et vartegn, der vil noget. Arena Midt er et imponerende eksempel på, hvor meget man opnår ved at løfte i flok i et lille lokalsamfund, der ikke ville nøjes med en firkantet idrætshal af den type, som alle andre småbyer har.

- Det er unikt, at et så lille bysamfund bygger et kulturhus med så stor kapacitet og med en så original og flot arkitektur. Vi har under hele forløbet haft et fantastisk samarbejde med alle involverede, herunder en stribe lokale underentreprenører og et meget entusiastisk byggeudvalg. Det har givet os værdifulde erfaringer, som vi vil kunne bruge på andre projekter i fremtiden.

Sådan siger direktør Georg Thinggaard, TL Byg A/S. Byggefirmaet fra Aalborg blev prækvalificeret til at byde på opgaven sammen med det københavnske arkitektfirma Mangor & Nagel og det rådgivende ingeniørfirma Frandsen & Søndergaard K/S, Aalborg. Teamet vandt konkurrencen i april 2008.

Forinden havde de lokale igennem en halv snes år tænkt tanker og lagt planer for det kulturelle og idrætslige samlingspunkt, de ønskede sig. Byggestarten blev forsinket nogle måneder som følge af kommunalreformen, der kædede Kjellerup sammen med en ikke alt for solid økonomi i den nye Silkeborg Kommune. At Arena Midt skulle føres ud i livet, var der imidlertid skaffet politisk garanti for.

Indpakket kæmpehal

Byggeriet synes at vokse ud af den anonyme tilkørselsvej og det bakkede terræn i Kjellerups østlige villakvarter. En kvadratisk kæmpehal med sidelængden 45 m er på tre sider pakket godt og grundigt ind i et lavere, lysere og mere sprælsk bånd af bygninger til aktiviteter, service og administration.

Hallen er udvendigt beklædt med mørke sinusmetalplader, mens båndet er opført i sandfarvede betonelementer, underdelt af vertikale fuger. Båndet følger terrrænlinjerne og brydes af store glashuller, der fungerer som både ind- og udkig. Som en munter kontrast skyder personalefaciliteter og vindfang sig ud fra grundformen med en ud- og indvendig beklædning i røde klinker, der farvemæssigt matcher Arena Midts fremtrædende logo.

Når man træder ind i foyeren, er der overblik over aktiviteterne og det omgivende landskab. Den smalle, selvstændige fitnessafdeling, selve hallen med omklædningsfaciliter og cafeens serveringsområde er alle placeret en høj etage under entréplanet. De lavere dele er delvist gravet ind i bakkelandskabet.

Gigantiske limtræsspær

For TL Byg og Frandsen & Søndergaard har byggeriet givet en del udfordringer undervejs. Projektleder Christian Hannesboe husker især bryderierne med 10 stk. 48,6 m lange og 2,5 m høje limtræsspær fra Lilleheden A/S. TL Byg havde ganske vist gjort erfaringer med en sådan tagkonstruktion ved opførelsen af terminalbygningen til Aalborg Lufthavn, men i Kjellerup var tilkørselsforholdene anderledes snævre og snoede.

- Vognmanden måtte ombygge en bil for at kunne håndtere transporterne. Der var kun plads til én montagekran på byggepladsen, og de to kranplaceringer, vi udvalgte, krævede forudgående jordbundsundersøgelse og fundering. Dertil kom, at vi måtte vente på vindstille, før vi kunne løfte spærrene på plads, fortæller Christian Hannesboe.

Skæve elementer

Projekteringen af elementer til de skæve ydervægge gav ingeniøren ekstra arbejde.

Sider

Find andre byggerier på oversigtskortet

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2010 nr. 3

Domicil

Abena

Det store A i Aabenraa

Sport

Arena Midt

Udfordrende arena

Domicil

Dahl Advokatfirma

Advokater omkring et atrium

Plejecenter og genoptræning

Dronning Anne-Marie Centret

Nænsom opdatering af plejecenter

Domicil

Elro Energi

Elegante vinger til let glashus

Bolig

Frederik 8.s Palæ

Empire og wi-fi

Domicil

G4S

Minimalisme i rødt og hvidt

Plejecenter og genoptræning

Glarbjerghus

Brudte facader i gule sten

Bolig

Lærkehaven

Energivenlige familieboliger med kant

Pengeinstitut

Middelfart Sparekasse

Sparekasse i unik geometri

Skole

Sophienborgskolen

Ny skolebygning i baghaven

Ungdomsbolig

Teknisk Kollegium Horsens

Kollegieboliger i stram stil

Skole

Tradium Murerfagskolen

Eleverne murede med

Sport

ValHallen

Et valhalla for idrætslivet

Domicil

Widex

Widex er landet