Skøjtehaven

:
marts 2020
Skøjtehaven - køkken-alrum

Køkken-alrum i en af Skøjtehavens lejligheder med udgang til solorienteret altan.

Skøjtehaven - carport

De fem punkthuse i Bernstorffsgade har egen carport. Oven på carporten er der indrettet terrasse til udeophold.

Skøjtehaven - facade

Terrænfaldet på den skrånende grund udnyttes effektivt. Til højre i billedet ses bagsiden af et af de toetagers punkthuse i Bernstorffsgade.

previous next

Boliger bygger bro

Nyt boligbyggeri på den gamle skøjtehalsgrund i Aalborg lykkes med at binde to af byens markante kvarterer bedre sammen

Byggefakta

Skøjtehaven
Samsøgade 51-87
9000 Aalborg
Danmark

Bygherre:
Ungbo Danmark Erhverv ApS
Bygherrerådgiver:
Niras A/S
Arkitekt:
Kjær & Richter Arkitekter A/S, Arkitekterne Bjørk & Maigaard ApS
Totalentreprenør:
Dansk Boligbyg as
Ingeniør:
Svend Poulsen A/S
Areal:
4450 kvm.
Byggesum: 
75 mio. kr.
Byggeperiode:
november 2018 - januar 2020

Ungbo Danmark har opført 62 boliger ved Samsøgade i Aalborg.

Byggeriet omfatter fem punkthuse i to plan, der er udformet som familieboliger, samt tre længehuse i tre til fire etager med i alt 57 lejligheder. Den samlede byggesum er 75 mio. kr.

Arkitekterne Bjørk & Maigård udarbejdede det oprindelige skitseprojekt og oplæg til lokalplan, mens Niras Aalborg har stået for bygherrerådgivningen.

Byggearbejdet er udført i totalentreprise af Dansk Boligbyg med en entreprisesum på 55 mio. kr., og rådgivningsydelserne er varetaget af Arkitektfirmaet Kjaer & Richter og Akademiingeniør Svend Poulsen.

Det færdige byggeri fremstår med tegl som det dominerende materiale, og på udvalgte steder skaber reliefmurværk sammen med en bearbejdning af altaner og vinduespartier en variation i facaderne. Alle boliger har enten solorienterede altaner eller direkte udgang til det fri.

Ny lokalplan

Byggeriet er opført på den såkaldte skøjtehalsgrund, der indrammes af Bernstorffsgade, Samsøgade og Østre Alle.

Skøjtehallen, hvor de lokale ishockeyhelte i 40 år tørnede ud på isen og sloges for Aalborgs ære, var en af de bærende kulturinstitutioner i den gamle arbejderby. Men i 2007 blev en ny skøjtehal ved Gigantium i Aalborg Øst taget i brug, og siden da har det store isstadion i Samsøgade ligget ubrugt hen. Forfaldet og trøstesløsheden havde for længst sat ind, så det er godt at se, at den 5.000 kvm store grund nu har fundet ny anvendelse.

Allerede i 2007 solgte Aalborg Kommune grunden med den nedlagte skøjtehal til Ungbo Danmark for 8 mio. kr., men i de følgende år strandede flere forsøg på at udvikle grunden.

– Med den oprindelige lokalplan var det ikke muligt for os at få økonomi i et nyt byggeri. Der var udfordringer både med terrænregulering og nedrivning af ishockeyhallen, siger Ungbo Danmarks administrerende direktør, Morten Myrhøj Kristensen.

Men i 2017 kom der skred i tingene. Aalborg Byråd besluttede at sende et nyt udkast til en lokalplan for skøjtehalsgrunden i høring. Rådmand Hans Henrik Henriksen lagde blandt andet vægt på, at Ungbo Danmarks 4.450 kvm store boligprojekt bevarede udsigtsforholdene for beboerne i Bernstorffsgade.

Forud var gået et par år, hvor bygherren havde været i tæt dialog med kommunen og naboerne.

– Det har betydet, at byggeriet er kommet til at se væsentlig anderledes ud end vores oprindelige oplæg. Men vi er meget tilfredse med resultatet. Det er bedre end det, som vi oprindelig havde tænkt, siger Morten Myrhøj Kristensen.

Skøjtehalsgrunden

Det særlige ved grunden er, at den ligger på grænsen mellem to af Aalborgs markante kvarterer, Vejgård og Øgadekvarteret.

Vejgård er et gammelt villakvarter med murermestervillaer fra 1920’erne, mens Øgadekvarteret fortrinsvis består af fire- og femetagers længehuse i røde teglsten, der er opført i 1940’erne og 1950’erne af byens almene boligselskaber. Så det er en af det aalborgensiske bybilledes skarpe grænser, som Ungbo Danmark har bygget på.

Idéen har da også været, at det nye byggeri skulle binde Vejgård og Øgadekvarteret godt sammen, fortæller Morten Myrhøj Kristensen. Det er en udfordring, som det realiserede projekt løser meget fint. De fem funkisinspirerede punkthuse falder godt ind blandt de eksisterende villaer på Bernstorffsgade i Vejgård, hvor de uden at larme bliver det første trin i overgangen til det arkitektonisk ganske anderledes Øgadekvarter.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2020 nr. 1

Hospital

Akutsygehus Fase 2, Sygehus Sønderjylland

Fjerde gang er harmoniens gang for akutsygehus

Kontorhus

Boxit

Signaturbyggeri med et twist

Kontorhus

Cowi, Nobelparken

Cowi kontorkompleks afslutter Nobelparken

Bolig

Holbæk Fjordtårn

Mellem hav og by

Bolig

Karolinehaven

Det rolige element

Hospital

Kvinde-Barn Hus, Regionshospital Nordjylland

Timet og tilrettelagt sygehusbyggeri

Bolig

Magnolieholm

Holmgang

Plejecenter og genoptræning

Plejecenter Solhøj

Nybygget plejecenter skal give ældre et værdigt liv

Forlystelsescenter

Racehall CPH

Søjlefri gokartbane med Ferrari-rød indgang

Sport

Royal Stage

Fleksibel multihal med sovepladser på toppen

Bolig

Skademosen

Trærester bliver til boliger

Skole

Skolen i Bymidten

1800-tallet møder nutiden i skolebyggeri

Bolig

Skøjtehaven

Boliger bygger bro

Bolig

Østerlunden Byggefelt 1-4

Nyt liv til den gamle COOP-grund i Odense