Karolinehaven

:
marts 2020
Karolinehaven - stue

Interiør i Karolinehaven. Fra stuen er der udgang til altan.

Karolinehaven - trappe

Leth Beton har leveret trappeløb og reposer til de lyse og rummelige opgange.

Karolinehaven - erhverv

Nykredits finanshus udgør erhvervsdelen i byggeriet.

Karolinehaven - facade

Den sammenhængende bygningskrop danner veldefinerede byrum mod tre sider.

previous next

Det rolige element

Blandt runde, skæve og farveglade bygninger på Eternitgrunden i Aalborg tilbyder Karolinehaven et godt modspil med sit rolige og mere klassiske formsprog

Byggefakta

Karolinehaven
Tankedraget 25
9000 Aalborg
Danmark

Bygherre:
Søren Enggaard A/S
Arkitekt:
Friis & Moltke A/S
Totalentreprenør:
Arne Andersen Vrå A/S
Ingeniør:
Rambøll Danmark A/S
Andre aktører:
Egetæpper A/S
Areal:
15000 kvm.
Byggesum:
Ikke oplyst
Byggeperiode:
april 2018 - december 2019

Den kæmpemæssige grund på hjørnet af Sønderbro og Østre Alle i Aalborg husede gennem mange år Dansk Eternit Fabriks store produktionsanlæg. Fabrikken lukkede i 2004, og i dag står tre silobygninger og den gamle portvagt tilbage som håndgribelige minder om den industri, der var.

Det er vigtige minder for bystyret, der i lokalplanen fastslår, at nyt byggeri på grunden skal medvirke til en byarkitektonisk iscenesættelse af de bevarede siloer.

Eternitgrunden har i en årrække været et af Aalborgs store byomdannelsesprojekter. Lokalplanen lægger op til, at der på grunden kan bygges i et eksperimenterende, arkitektonisk formsprog, og det er der blevet. Runde bygninger, skæve bygninger og bygninger i varieret højde har allerede givet masser af karakter til den nye bydel, hvor man både finder boliger, butikker, kontorer, spisesteder og forlystelser.

Danner en U-form

Den mest aktive bygherre på området er ejendoms- og udviklingsselskabet Søren Enggaard A/S.

Virksomheden har netop afsluttet opførelsen af Karolinehaven, der er beliggende mellem Sønderbro, Visionsvej og Tankedraget. Projektet omfatter to punkthuse i henholdsvis tre og seks etager samt en mere sammenhængende bygningskrop, der terrasserer fra seks til fire etager.

Byggeriet danner en U-form, der omkranser et grønt gårdhavemiljø med et underliggende parkeringsanlæg. Åbenheden mod vest sikrer gode lysforhold i gårdhaven og et frit udsyn fra alle lejligheder.

Karolinehaven er udført i et mere klassisk formsprog, end det er tilfældet med flere af de omkringliggende bygninger. Med sine stramt udformede gavle ud mod Sønderbro medvirker det til en vellykket iscenesættelse af den bevarede dobbeltsilo, der rejser sig på nabogrunden i form af to runde, sammenbyggede siloer.

I det seksetagers punkthus har Nykredit indrettet deres nye, nordjyske domicil på de i alt 3.600 kvm. Det topmoderne finanshus med synlighed ud mod Sønderbro er indrettet med en grøn profil. Her har Egetæpper lagt Una Tempo ECT350 og ReForm Foss ECT350.

I den sammenhængende bygningskrop og det treetagers punkthus med i alt 7.988 kvm er der indrettet 100 lejligheder i varierende størrelser med altaner og adgang til parkering.

Udført i totalentreprise

Byggearbejdet er udført som totalentreprise af Arne Andersen Vrå, og rådgivningsydelserne er varetaget af Rambøll Danmark og Friis & Moltke.

Karolinehavens 100 lejligheder er disponeret omkring seks trappeopgange, der er fordelt langs den ydre facade, hvor bygningen møder byen. På hver trappeafsats er der typisk adgang til fem lejligheder.

Trappeløb og reposer i opgangene er leveret af Leth Beton A/S.

– Det er dog ikke i alle opgangene, at vi har leveret hovedreposer. Flere steder udgøres de i stedet af byggeriets dækelementer, forklarer salgskonsulent Bendt Dyrholm Madsen fra Leth Beton.

Han fortæller, at virksomheden leverede trappeløb og reposer uaflæsset på pladsen til de aftalte tidspunkter. Derefter tog montagesjak over og monterede elementerne.

Montagearbejdet på byggeriet er udført af Allcon Elementmontage ApS. Her fortæller direktør Jacob Thomasen, at virksomheden monterede råhuset både i erhvervs- og boligdelen.

– Vi stod for den komplette elementmontage, og det forløb planmæssigt. Vi havde seks mand på pladsen i 32 uger, siger han.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2020 nr. 1

Hospital

Akutsygehus Fase 2, Sygehus Sønderjylland

Fjerde gang er harmoniens gang for akutsygehus

Kontorhus

Boxit

Signaturbyggeri med et twist

Kontorhus

Cowi, Nobelparken

Cowi kontorkompleks afslutter Nobelparken

Bolig

Holbæk Fjordtårn

Mellem hav og by

Bolig

Karolinehaven

Det rolige element

Hospital

Kvinde-Barn Hus, Regionshospital Nordjylland

Timet og tilrettelagt sygehusbyggeri

Bolig

Magnolieholm

Holmgang

Plejecenter og genoptræning

Plejecenter Solhøj

Nybygget plejecenter skal give ældre et værdigt liv

Forlystelsescenter

Racehall CPH

Søjlefri gokartbane med Ferrari-rød indgang

Sport

Royal Stage

Fleksibel multihal med sovepladser på toppen

Bolig

Skademosen

Trærester bliver til boliger

Skole

Skolen i Bymidten

1800-tallet møder nutiden i skolebyggeri

Bolig

Skøjtehaven

Boliger bygger bro

Bolig

Østerlunden Byggefelt 1-4

Nyt liv til den gamle COOP-grund i Odense