Boxit

:
marts 2020
Boxit - betonelementer

Sandfarven er Boxits signaturfarve. Til at markere bygningens ender og hjørner fra tredje etage og op er der som kontrast anvendt betonelementer i den mørkegrå farve, antracit.

Boxit - facade

Bygningen er højest på hjørnet og trapper ned i forhold til det bagvedliggende kvarter, der står foran at skulle byudvikles. Her kommer Boxits bygning til at fungere som en støjskærm mod den stærkt trafikerede Sønderbro.

Boxit - hjørne

Boxits nye kontor- og lagerhotel med det markante hjørne er blevet et landmark i det aalborgensiske bylandskab.

previous next

Signaturbyggeri med et twist

Boxits nye signaturbygning i Aalborg har fået et twist med forskudte elementer, der giver det enkle og rationelle hus et dynamisk udtryk

Byggefakta

Boxit
Østre Alle 102
9000 Aalborg
Danmark

Bygherre:
Boxit A/S
Arkitekt:
KPF Arkitekter A/S
Ingeniør:
Svend Poulsen A/S
Andre aktører:
Egetæpper A/S
Areal:
19500 kvm.
Byggesum:
Ikke oplyst
Byggeperiode:
oktober 2017 - september 2019

Vejkrydset Sønderbro og Østre Alle er Aalborgs største og mest trafikerede med 48.000 passerende biler i døgnet. Men et spændende sted har det aldrig været. Med Eternitfabrikken på den ene side og en trælasthandel på det modstående hjørne var der ingen grund til at løfte blikket fra trafikken, når man kørte forbi her.

Men det er der nu. Eternitfabrikken er væk, og en spændende bydel med eksperimenterende og legesyg arkitektur har rejst sig på området. Den skal selvfølgelig have et modspil, og det får den fra det modsatte hjørne, hvor Escot Fast Ejendom har opført et markant kontor- og lagerhotel for selfstorage virksomheden Boxit. Her skal man kigge langt efter runde, skæve eller organiske former. Byggeriet er snarere et studie i, hvor langt man kan komme med firkantede klodser. Det har resulteret i et kraftfuldt og stringent modspil til al balladen ovre på Eternitgrunden.

Fagentrepriser

Byggearbejdet på det nye kontor- og lagerhotel er udført i fagentrepriser, som Boxit selv har koordineret og styret, fortæller byggeleder Thomas Sand Olesen. KPF Arkitekter har varetaget rådgivningsydelser, og Akademiingeniør Svend Poulsen har været tilknyttet ingeniørdelen på projektet.

På den 13.000 kvm store hjørnegrund har bygherren opført i alt 19.500 kvm erhvervsbyggeri. De fordeler sig på 15.000 kvm lagerhotel, 3.000 kvm. kontorhotel og 1.500 kvm administration for Boxit og ejendomsselskabet Escot, der er søstervirksomheder.

Lagerhotellet er beliggende på de tre nederste etager, hvor der er indrettet depotrum, og Boxit får her sin største afdeling i landet.

Fjerde og femte etage huser Boxit Flexoffice, der er et kontorhotel med 64 kontorer, mødelokaler, køkken og kantine. Flexoffice-konceptet er allerede afprøvet i Boxits afdeling i Risskov ved Aarhus, og det minder i sin enkelthed om depotrums-konceptet. Det er den rene vare uden fordyrende ekstraomkostninger.

På sjette og syvende etage har Boxit og Escot indrettet deres nye domicil.

Til Boxit og Flexoffice har Egetæpper leveret 3.000 kvm Highline 910 Special Design og Plain ensfarvet. Leverancen omfatter desuden 2.000 kvm Epoca Texture og 200 kvm Amtico Signature til Boxits og Escots firmadomicil.

En ny byport

Den kæmpemæssige bygning står ren og stringent i sit udtryk på hjørnegrunden, og det har også været intentionen, fortæller arkitekt MAA, Christopher Riekehr.

– Bygherren ønskede et enkelt og rationelt byggeri, men vi ville gerne undgå, at det blev en stor og massiv klods. Derfor har vi brudt huset op i delelementer. Det er udformet med en fod, som vi har bygget en krop ovenpå. De enkelte elementer forskyder sig i forhold til hinanden, og vi har også variation i højden. Det har skabt et mere interessant byggeri, der er dynamisk at kigge på, men som stadig er helt rent og stringent i sit udtryk, forklarer Christopher Riekehr.

Husets fod – eller base, om man vil – er de tre etager med Boxits depotrum. Her er facaden flere steder lukket op med huller ind til bygningens funktioner. Basen er på størrelse med en karre i det overfor liggende Øgadekvarter.

– Under arbejdet med formgivningen af huset erfarede vi, at man ville bygge højt på Eternitgrunden på det modstående hjørne. Hele syv etager. Derfor valgte vi at gå op i den samme højde, så de nye bygninger spiller op til hinanden. Resultatet er blevet en ny byport, som man bevæger sig igennem, uanset om man kommer ad Sønderbro eller ad Østre Alle, fortæller Christopher Riekehr.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2020 nr. 1

Hospital

Akutsygehus Fase 2, Sygehus Sønderjylland

Fjerde gang er harmoniens gang for akutsygehus

Kontorhus

Boxit

Signaturbyggeri med et twist

Kontorhus

Cowi, Nobelparken

Cowi kontorkompleks afslutter Nobelparken

Bolig

Holbæk Fjordtårn

Mellem hav og by

Bolig

Karolinehaven

Det rolige element

Hospital

Kvinde-Barn Hus, Regionshospital Nordjylland

Timet og tilrettelagt sygehusbyggeri

Bolig

Magnolieholm

Holmgang

Plejecenter og genoptræning

Plejecenter Solhøj

Nybygget plejecenter skal give ældre et værdigt liv

Forlystelsescenter

Racehall CPH

Søjlefri gokartbane med Ferrari-rød indgang

Sport

Royal Stage

Fleksibel multihal med sovepladser på toppen

Bolig

Skademosen

Trærester bliver til boliger

Skole

Skolen i Bymidten

1800-tallet møder nutiden i skolebyggeri

Bolig

Skøjtehaven

Boliger bygger bro

Bolig

Østerlunden Byggefelt 1-4

Nyt liv til den gamle COOP-grund i Odense