Melfarparken

:
marts 2015

Med mere end 40 år på bagen var en gennemgribende renovering af Melfarparken i Middelfart på sin plads. Resultatet blev, at beboerne nu kan glæde sig over mere tidssvarende boliger, der samtid udvendig tager sig ganske godt ud.

Renoveringen har også givet Melfarparken nye facader, herunder nye indgangspartier. I flere af opgangene er der installeret elevatorer. Til glæde for ældre og handicappede beboere.

Renoveringen blev påbegyndt i efteråret 2012 og varede frem til december 2014. Undervejs var det nødvendigt at genhuse flere af beboerne. De må have haft en fornemmelse af at ende tilbage til en helt ny bolig ovenpå den omfattende renovering.

previous next

Gamle boliger med nyt udtryk

93 lejligheder i Melfarparken er atter taget i brug efter to års gennemgribende renovering. I dag fremstår boliger indbydende og tidssvarende

Byggefakta

Melfarparken
Behrendtsgade/Gasværksvej
5500 Middelfart
Danmark

Bygherre:
Middelfart Andelsboligforening af 1946
Totalrådgiver:
Krogh Madsen Arkitekter A/S
Arkitekt:
Krogh Madsen Arkitekter A/S
Andre aktører:
Arkitekt Thomas S. Thomsen
Areal:
11200 kvm.
Byggesum: 
124 mio. kr.
Byggeperiode:
september 2012 - december 2014

Melfarparken i Middelfart er en af Lillebæltsbyens større boligområder med 93 lejligheder fordelt på fire boligblokke og med op mod 200 beboere.

Melfarparken blev bygget tilbage i 1970’erne, på en tid hvor det var lidt andre standarder og forventninger til denne type byggeri der herskede. Dertil kommer, at for en boligblok, så er 40 år meget lang tid.

Derfor besluttede Middelfart Andelsboligforening, der ejer området, at tiden var inde til en omfattende og gennemgribende renovering, således at boligerne kunne komme til at fremstå indbydende og tidssvarende.

Arkitektfirmaet Krogh Madsen Arkitekter A/S har været totalrådgiver på hele projektet, mens Arkitekt Thomas Thomsen, DanskeArk, har været arkitekt/byggeleder. Hele renoveringen er gennemført med tre storentrepriser.

Arbejdet blev påbegyndt tilbage i efteråret 2012, hvorefter en større logistisk opgave skulle udføres sideløbende, idet det har været nødvendigt at genhuse beboerne undervejs. Samtidigt har det været sin opgave at koordinere de enkelte dele af renoveringen, således at de forskellige håndværkere på den ene side kunne komme til på rette tid, men uden at de af den grund kom til at gå i vejen for hinanden.

Alt skiftet ud og renoveret

Efterhånden som områdets beboere er vendt tilbage til deres boliger, må det have været med en oplevelse af, at være flyttet til helt nye omgivelser.

Indvendig har alle boliger fået installeret nye køkkener og nye badeværelser.

Bygningerne har fået nye højisolerede facader samt nye superlavenergi vinduer og udvendige døre.

Boligerne har derudover fået installeret genvex anlæg, hvorved indeklimaet forbedres væsentligt, samt udnyttelse af varmen overført fra udblæsning til indblæsning via veksler.

Bebyggelsen udnytter endvidere det grå spildevand fra bruser og håndvask, som efter rensning bliver genanvendt til toiletskyl og vaskemaskine. Samtidig med at det medfører en besparelse på vandforbruget, bliver der tænkt på miljøet.

De fire blokke er endvidere forberedt til installering af solcelleanlæg på tagene, hvor hver enkelt bolig har mulighed for tilslutning.

Størstedelen af bebyggelsen er blevet indrettet efter tilgængelighedsprincippet, hvorved der er indrettet elevator og skabt niveaufri adgang til i alt 63 boliger til gavn for ældre og handicappede beboere.

Ligeledes er de 63 boliger gjort handicapvenlige ved store badeværelser og køkkener samt større døråbninger. De fire blokke er også gennemgribende renoveret udvendig. Først og fremmest er facaderne renoveret, hvilket giver området et helt ny, og anderledes indbydende udtryk.

De gamle åbne altaner er blevet moderniseret med moderne fleksibel glasafskærmning, der gør altanerne mere funktionelle. Endelig er der også blevet lagt nyt tag på blokkene.

Med den omfattende renovering er de aldrende boligblokke bragt i en stand, så de i fin stil kan klare endnu mindst 40 år.

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2015 nr. 1

Bolig

Autismecenter Havkærparken

Rum i rum boligbebyggelse

Kontorhus

Gladsaxe Company House

Nye tider på Tobakken

Hotel og konference

Hotel WakeUp

Indfødt på stenbroen

Sport

Iscenter Nord

Moderne istid for hvide høge

Bolig

Istårn - etape 2

Den mellemste søster

Bolig

Ladegårdsparken

Markant opstrammer til boligområde med blakket ry

Bolig

Lilleskov

Genbrug ved nybyggeri

Sport

Marienlystcentret

Flotte rammer om Centre Court

Bolig

Melfarparken

Gamle boliger med nyt udtryk

Bolig

Radiorækkerne

Moderne townhouses i Ørestad

Hospital

Sygehus Sønderjylland

Nyt sygehus beredt på fremtidens krav og forventninger

Kulturcenter

Søstrehuset

Kulturen samlet i historisk kvindehus

Ungdomsbolig

Tingbjerg Kollegiet

Nænsom kollegierenovering

Bolig

Uglevænget

Lavenergiboliger af bedste kvalitet