Sygehus Sønderjylland

:
marts 2015

Sygehus Sønderjylland tager imod fremtidens patienter, pårørende og medarbejdere i et lyst, moderne byggeri, der allerede udefra signalerer både varme, imødekommenhed og soliditet.

Med stort held har arkitekten, i den omfang det har været muligt, bestræbt sig på at undgå de nærmest endeløse, lange gange, der i fortiden karakteriserede sygehuse. Tværtimod er huset indrettet med brudte linjer, der giver en variation og alligevel, overskuelighed.

Overalt i den nye sygehusfløj er væggene fantasirigt dekoreret. Det være sig med smukke landskaber eller med eksempler på den type personale, man som patient kan møde i huset.

Fællesopholdsrummene er indrettet i småafdelinger, således at man har mulighed for at sætte sig lidt adskilt fra de øvrige, der opholder sig i området.

Små hyggekroge er placeret strategisk rundt omkring i bygningen og bidrager til at sikre en hyggelig og afslappet atmosfære.

Også gulvbelægningen er gennemført med forskellige farver. Men det er ikke kun for et syns skyld De bånd, der ligger i gulvene bidrager faktisk med at vise besøgende på rette vej rundt om i det store hus.

Store ovenlysvinduer sikrer optimalt lysindfald. Også i de dele af bygningen, hvor der ellers kan være lidt langt til vinduerne.

Selvfølgelig er der elevatorer mellem sygehusets etager. Men selvfølgelig er der også installeret trappetårne, de er placeret diskret, men dog centralt.

previous next

Nyt sygehus beredt på fremtidens krav og forventninger

Første etape af Aabenraas nye akutsygehus er indviet. Befolkningen i den sydligste ende af landet kan glæde sig over et velindrettet, moderne sygehus

Byggefakta

Sygehus Sønderjylland
Egelund 10
6200 Aabenraa
Danmark

Bygherre:
Sygehus Syddanmark
Totalrådgiver:
Aarhus Arkitekterne A/S
Arkitekt:
Creo Arkitekter A/S
Ingeniør:
Balslev A/S, Oluf Jørgensen Rådg. Ing. A/S, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S, Alectia A/S
Andre aktører:
Altro Danmark, Ribe Jernindustri A/S
Areal:
24000 kvm.
Byggesum: 
580 mio. kr.
Byggeperiode:
maj 2012 - oktober 2014

Det gav anledning til voldsomme diskussioner og regulære hovedbrud, da debatten om fremtidens sygehusstruktur for få år siden var på sit højeste. I alle landets fem regioner måtte politikerne skære igennem og træffe en beslutning, uanset at den ikke altid faldt i god jord.

Næste store fase i den store sygehusstruktur dukker netop i disse år op i landskaberne rundt om i landet. De nye sygehuse, der i fremtiden skal være ramme om det danske sygehussystem.

Således har sygehuset i Aabenraa netop indviet første fase af det nye akutsygehus, der er en del af Sygehus Sønderjylland, der også omfatter specialsygehuset i Sønderborg og Sammedagssygehuset i Tønder.

De er igen en del af det samlede sygehussystem i Region Syddanmark, der samlet har betegnelsen Sygehus Syddanmark, der er bygherre i det omfattende byggeprojekt i Aabenraa.

Mange parter involveret

Et sygehusbyggeri er en kompliceret størrelse, der involverer mange parter.

Sygehus Sønderjylland er ingen undtagelse. De forskellige entrepriser har været splittet op og er udbudt i licitation hver for sig.

Creo Arkitekter A/S har udarbejdet tegningerne over det nye sygehus, mens Aarhus Arkitekterne A/S har fungeret som totalrådgivere på projektet og således været ansvarlige for at koordinere og planlægge den samlede indsats fra alle involverede parter. Det har været lidt af en logistisk bedrift at få koordineret byggeriet, således at de forskellige involverede er mødt op på rette tidspunkt og har løst deres opgaver på rette vis i forhold til hverandre.

Der har været fokus på at gennemføre arbejdet med fleksible løsninger for at sikre en god økonomi. Samtidig har det været et mål, at den miljømæssige belastning har været så begrænset som overhovedet muligt i hele den periode, hvor byggeriet har stået på.

Totalrådgiverne er undervejs blevet bistået af en række underrådgivere, der hver især har styret mere specifikke dele af projektet.

Ligeledes på rådgiversiden har der været mange aktører for udviklingen af det nye akutsygehus i Aabenraa. Creo arkitekter og aarhus arkitekterne har varetaget opgaven som totalrådgiver.

Underrådgiverne har været Oluf Jørgensen Rådgivende Ingeniører A/S, Søren Jensen Rådgivende Ingeniører, Alectia Rådgivende Ingeniører, samt Balslev A/S.

Der har igennem hele forløbet været stort fokus på at få udført et fleksibelt og fremtidssikret sygehus.

Derudover er der allerede i det netop ibrugtaget fase 1 udført mange forberedelser til den kommende udvidelse under fase 2 af hele udbygningsplanen, fortæller Torben Vraa Heldbo fra aarhus arkitekterne.

- Således er der eksempelvis forberedt for fremtidig udvidelse af flere etager ovenpå de nu ibrugtagne etager af familiehuset. I hele operationsafsnittet er der gjort de indledende bygningsarbejder for udvidelse med op til seks flere OP-stuer. Der er også i selve sygehusets nye varemodtagelse indarbejdet plads og muligheder for en yderligere udvidelse i takt med udbygningen af sygehuset kræver dette.

De enkelte etaper af byggeriet har været udbudt i en række storentrepriser. Arkil A/S har forestået udgravning i forbindelse med støbning af fundamentet til sygehuset, ved etablering af en byggegrube.

Råhus og lukning af huset er forestået af NCC Construction A/S, mens VVS og ventilationsarbejdet er udført af Wicotec-Kirkebjerg A/S. El og elevator-entreprisen er udført af Caverion A/S.

Sider

Find andre byggerier på oversigtskortet

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2015 nr. 1

Bolig

Autismecenter Havkærparken

Rum i rum boligbebyggelse

Kontorhus

Gladsaxe Company House

Nye tider på Tobakken

Hotel og konference

Hotel WakeUp

Indfødt på stenbroen

Sport

Iscenter Nord

Moderne istid for hvide høge

Bolig

Istårn - etape 2

Den mellemste søster

Bolig

Ladegårdsparken

Markant opstrammer til boligområde med blakket ry

Bolig

Lilleskov

Genbrug ved nybyggeri

Sport

Marienlystcentret

Flotte rammer om Centre Court

Bolig

Melfarparken

Gamle boliger med nyt udtryk

Bolig

Radiorækkerne

Moderne townhouses i Ørestad

Hospital

Sygehus Sønderjylland

Nyt sygehus beredt på fremtidens krav og forventninger

Kulturcenter

Søstrehuset

Kulturen samlet i historisk kvindehus

Ungdomsbolig

Tingbjerg Kollegiet

Nænsom kollegierenovering

Bolig

Uglevænget

Lavenergiboliger af bedste kvalitet