Ladegårdsparken

:
marts 2015

Flere af lejlighederne har fået monteret altaner, ligesom facaden er blevet delvist betonrenoveret og overfladebehandlet, hvilket giver et mere indbydende helhedsindtryk af blokkene i Ladegårdsparken, der er opført i perioden 1971-1979.

Samtlige 100 blokke i Ladegårdsparken har fået nyt tag. Det har været en omfattende opgave, ikke mindst for virksomheden A. Rindom A/S fra Brøndby, der har lagt undertaget. Det har været en af de største enkeltopgaver virksomheden har påtaget sig.

Ladegårdsparken har fået 115 færre boliger. Blandt andet ved at 56 et-værelses lejligheder er blevet slet sammen til 28 velindrettede og indbydende toværelses lejligheder.

previous next

Markant opstrammer til boligområde med blakket ry

Med en omfattende renovering børster Ladegårdsparken i Holbæk sit dårlige ry af sig og fremstår i dag som et område med attraktive boliger

Byggefakta

Ladegårdsparken
Ladegårdsparken
4300 Holbæk
Danmark

Bygherre:
Domea Vestsjælland
Totalrådgiver:
Rubow Arkitekter A/S
Hovedentreprenør:
MT Højgaard A/S
Ingeniør:
Orbicon A/S
Byggesum: 
240 mio. kr.
Byggeperiode:
Februar 2013 - Februar 2015

Intet er mere ødelæggende for et boligområde, end at det får præjudikatet ‘Ghetto’ hæftet på sig. Det var præcis, hvad der skete for Ladegårdsparken i Holbæk for nogle år siden. Men det var der ingen, der ville finde sig i. Hverken boligselskab, beboere eller Holbæk Kommune. Så der blev ydet en markant indsats for at få området på ret køl igen. Ikke mindst en omfattende renovering af samtlige 22 boligblokke i området.

Pr. 1. februar 2015 kunne MT Højgaard, der har været hovedentreprenør på projektet, overgive området til bygherren, Domea Vestsjælland. Det tog præcis to år, men i mellemtiden har stort set samtlige 910 lejligheder i området fået en tiltrængt, men kærlig hånd.

En logistisk bedrift

MT Højgaard fik efter en licitation i hovedentreprise at renovere området. Det blev første skridt i en proces, der i alle henseender har været en logistisk bedrift. Først og fremmest at få koordineret genhusning af de beboere, hvis lejligheder har gennemgået den mest omfattende renovering. Herefter at få koordineret de mange underentreprenørers indsats i området, så de har løst deres opgaver i rette tid i forhold til hinanden, uden at sætte tid over styr.

Overordnet har det også handlet om at bevare det fulde overblik over, hvad der skulle ske i de enkelte blokke. I samtlige 22 blokke er taglejlighederne blevet efterisoleret, ligesom ventilation er blevet renoveret. Kloaker og VVS er renoveret. Udendørsbelysning renoveret.

Endelig er der blevet installeret solceller på samtlige sydvendte tage.

Alle 22 blokke har fået nyt tag. Formentlig den del af projektet der har været mest omfattende, netop fordi det har berørt samtlige blokke. Men nu har de et nyt og solidt tag, hvor det ikke kun er de synlige tagsten, der er udskiftet. Også undertaget er udskiftet.

Denne del af opgaven er udført med materialer, leveret af virksomheden A. Rindom A/S fra Brøndby.

- Det er formentlig den største opgave, vi har været involveret i overhovedet, fortæller direktør Per Nielsen.

- Vi har bygget et Consolit-undertag, der er fremstillet af certificeret norsk træ, der ikke er behandlet på nogen måde. Det betyder, at når det en gang i fremtiden skal fjernes, så bliver der ingen belastning af miljøet.

Han garanterer, at undertaget vil holde mindst lige så længe som resten af det nye tag, der er belagt med steniplader.

Færre men bedre boliger

I flere af blokkene er antallet af boliger blevet reduceret. Helt nøjagtig er der forsvundet 115 lejligheder i området. Primært fordi 56 et-værelses parterrelejligheder er lagt sammen til 28 toværelses lejligheder. 174 lejligheder er lagt sammen til i alt 87 familieboliger.

Det betyder samtidig, at en gennemsnitsbolig i området nu er 77 kvm mod tidligere 67 kvm.

63 lejligheder er blevet opgraderet og har fået nyt køkken samt monteret altan.

184 boliger, fordelt på syv opgange kan i fremtiden glæde sig over, at der nu er installeret elevator. Bygherren har med disse opgange ønsket at give ældre og handicappede særligt gode forhold.

Udvendig er det også tydeligt, at blokkene har fået en kærlig hånd. Dele af facaden, nærmere bestemt omkring vinduespartierne, er blevet betonrenoveret og behandlet, således at bygninger får et mere lyst og indbydende præg.

Udvendig kan man også få fornemmelsen af omfanget af smedearbejde for eksempel med de nye altaner mange af lejlighederne er blevet beriget med.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2015 nr. 1

Bolig

Autismecenter Havkærparken

Rum i rum boligbebyggelse

Kontorhus

Gladsaxe Company House

Nye tider på Tobakken

Hotel og konference

Hotel WakeUp

Indfødt på stenbroen

Sport

Iscenter Nord

Moderne istid for hvide høge

Bolig

Istårn - etape 2

Den mellemste søster

Bolig

Ladegårdsparken

Markant opstrammer til boligområde med blakket ry

Bolig

Lilleskov

Genbrug ved nybyggeri

Sport

Marienlystcentret

Flotte rammer om Centre Court

Bolig

Melfarparken

Gamle boliger med nyt udtryk

Bolig

Radiorækkerne

Moderne townhouses i Ørestad

Hospital

Sygehus Sønderjylland

Nyt sygehus beredt på fremtidens krav og forventninger

Kulturcenter

Søstrehuset

Kulturen samlet i historisk kvindehus

Ungdomsbolig

Tingbjerg Kollegiet

Nænsom kollegierenovering

Bolig

Uglevænget

Lavenergiboliger af bedste kvalitet