Parkering

Parkeringstårne og underjordiske og næsten usynlige p-huse? Parkeringshuse og parkeringsanlæg bør indtænkes fra start af, når der laves nyt byggeri. Moderne parkeringsløsninger kan være en berigelse for byrummet eller et byggeri i stedet for en belastning. Der er mange forskellige løsninger til rådighed for såvel byer, virksomheder, institutioner og boligområder.

Branchenyhed

Jylland og Fyn med i p-boom

Ålborg, Århus og Odense vil udvide antallet af p-huse og parkeringsanlæg markant de kommende år

Entreprenørkonkurs stopper p-hus

Siden konkursen i Davisen Partnere har byggeriet af et 20.000 kvm stort p-hus i Ørestaden ligget stille - nyt udbud på vej

P-hus opført som OPP-projekt

Et helt nyt p-hus med 365 parkeringspladser ved Århus Sygehus står færdigt tre måneder tidligere end beregnet

Case story

Eksperimentariets p-hus

Hoffmann er en af de entreprenører, der har god erfaring med opførelse af p-anlæg på det danske marked

P-anlæg i én entreprise

Carlsberg Ejendomme har fået etableret et nyt, stort p-anlæg i Tuborg Havn, hvor såvel etablering og drift som operatøropgaver er overdraget til Kemp & Lauritzen i én, samlet entreprise.

Parkeringshuse kræver planlægning

I spidsperioder er der risiko for parkeringskaos – og derfor er det så vigtigt med planlægning

Parkering på tværs

DesignGroup Architects er gået i front, når det gælder om at skabe parkeringshuse, der byder på ny variation i forhold til traditionelle løsninger

Skumle parkeringskældre er dårlig forretning

Investering i at modernisere parkerings­kældre er hurtig tjent hjem igen via højere belægningsprocenter - det viser eksempler fra København med RUMarkitekter i spidsen

Produktnyhed

Parkeringsanlæg med betaling

Udgifterne til anlæg og drift af parkeringsanlæg tynger på budgettet, og uden effektiv kontrol optages de dyre parkeringspladser af uvedkommende

Parkering i elevatortårn

Behovet for flere parkeringspladser er stærkt stigende, og nye løsninger som det automatiske parkeringstårn dukker op

P-huse med design

Et p-hus behøver ikke være gråt og kedeligt, hvis det står til virksomheden Decorativa, der har en forkærlighed for bilernes holdeplads

Dansk produceret, modulært p-system

DKC ApS står bag det nye system DK Park - det første danskproducerede parkeringssystem til små og mellemstore parkeringsanlæg

Sider