Parkering

Parkeringstårne og underjordiske og næsten usynlige p-huse? Parkeringshuse og parkeringsanlæg bør indtænkes fra start af, når der laves nyt byggeri. Moderne parkeringsløsninger kan være en berigelse for byrummet eller et byggeri i stedet for en belastning. Der er mange forskellige løsninger til rådighed for såvel byer, virksomheder, institutioner og boligområder.

Branchenyhed

Jönsson opfører grønt P-hus i Nordhavn

Jönsson A/S skal i totalentreprise opføre nyt P-hus i Nordhavn for By & Havn, hvor visionen er bykvarterer med grønt karaktertræk

CAMPUS Køge får 300 klimasikrede P-pladser

Når CAMPUS Køge gør klar til at vokse til dobbelt størrelse får den samtidig Danmarks hidtil størst anlagte ”klima P-plads”.

P-huse med lave omkostninger

Nyt koncept for parkeringshuse sikrer konstruktionen mod forskydninger og stabiliserer de elastiske fuger mellem elementerne – det betyder mindre vedligehold og lavere driftsomkostninger

Første p-kælder åbner i Carlsberg Byen

Den nye parkeringskælder i Carlsberg Byen vil rumme 351 parkeringspladser - den er første af i alt 14 parkeringskældre, der fordeles over hele det nye bykvarter

Nyt p-anlæg på Københavns havnefront

På Bryghusgrunden i København bygges nyt til Dansk Arkitektur Center og samtidig opføres der et fuldautomatisk, underjordisk parkeringsanlæg med 318 pladser

Avanceret p-hus til en halv milliard

I forbindelse med multimediehuset 'Urban Media Space Aarhus' skal der også anlægges et storr fuldautomatisk parkeringsanlæg

P-hus opføres i Offentligt Privat Partnerskab

Region Midtjylland overlader drift og vedligeholdelse af kommende p-hus ved Regionshospitalet Randers til OPP-selskab

Grønt lys for udbygning af Rigshospitalet

Regeringen har givet endeligt tilsagn om statslig medfinansiering til Rigshospitalets byggeprojekt inden for den fastlagte ramme på 1,85 mia. kr.

Fuldauto­matisk p-anlæg på Islands Brygge

Københavns Kommune har fået etableret endnu et fuldautomatisk parkeringsanlæg, denne gang i Leifsgade på Islands Brygge

Jylland og Fyn med i p-boom

Ålborg, Århus og Odense vil udvide antallet af p-huse og parkeringsanlæg markant de kommende år

Entreprenørkonkurs stopper p-hus

Siden konkursen i Davisen Partnere har byggeriet af et 20.000 kvm stort p-hus i Ørestaden ligget stille - nyt udbud på vej

P-hus opført som OPP-projekt

Et helt nyt p-hus med 365 parkeringspladser ved Århus Sygehus står færdigt tre måneder tidligere end beregnet

Sider