Skumle parkeringskældre er dårlig forretning

Investering i at modernisere parkerings­kældre er hurtig tjent hjem igen via højere belægningsprocenter - det viser eksempler fra København med RUMarkitekter i spidsen
Tekst: 

Mørke og triste parkeringskældre er simpelthen en dårlig forretning. Brugerne er nemlig ikke vilde med at parkere i en skummel kælder – og så må den stå halvtom en stor del af tiden. Men det kan være anderledes. For en investering i at modernisere en parkeringskælder er hurtig tjent hjem igen. Det viser erfaringen med renovering af en række parkeringskældre i København. Det gælder bl.a. parkeringskælderen under Landgreven, men trods en gennemgribende forandring af kælderen, ligger der ikke nogen forkromet arkitektonisk løsning bag.

Anders Johansen

Anders Johansen, RUMarkitekter.

- Vi har ikke brugt specielt dyre materialer, men har med få og enkle midler som blåt glas og lyseffekter givet parkeringskælderen en mere markant profil, frem for bare at være et hul i jorden, fortæller Anders Johansen fra RUMarkitekter, som står bag renoveringen, der har været så omfattende, at p-kælderen er blevet omdøbt til p-hotel.

Mere service og tryghed

De enkle midler har dog haft en tydelig effekt. Tidligere oplevede Europark, at flere af deres kvindelige brugere ikke ønskede at køre bilen ned i parkeringskælderen, fordi de var utrygge ved at opholde sig der. Men efter ombygningen og ikke mindst tilstedeværelsen af servicepersonale i kælderen, er parkeringsanlægget blevet et sted, hvor også kvinderne nu tør sætte deres ben – og dermed også deres bil.

Parkeringskælderen har også fået øget sit serviceniveau og byder nu på pasning og pleje af bilen, mens den holder parkeret. Også bilisterne er sikret en behagelig oplevelse med musik i ørerne i de lyse, indbydende omgivelser, hvor der bl.a. er mulighed for at købe en sandwich.

Mere forretning

Forandringen har tydeligt kunnet mærkes på trafikken i parkeringskælderen.

- Vi har oplevet en klar stigning blandt abonnementskunderne, og hvor der før slet ikke var interesse for at parkere på timebasis, er der nu en væsentlig kundetilgang af timeparkanter. Samtidig er der også flere hoteller i området, som nu henviser deres gæster til p-huset, fordi parkeringsanlægget har en standard, som svarer til hotellets, fortæller Peter Rossel, som er regionschef i Europark.

Siden åbningen af den renoverede parkeringskælder er timeparkeringen således blevet fordoblet. I renoveringen af parkeringskælderen er der også taget hensyn til elbilerne. På særligt reserverede pladser kan bilerne tankes op med strøm, og antallet af pladser vil blive øget i takt med, at antallet af elbiler stiger i byen. Tiltaget harmonerer med Københavns Kommunes strategi for elbiler, som også inkluderer ‘grønne’ parkeringspladser med opladningsmuligheder i byen.

Enkle midler

- Ud fra et kommercielt synspunkt er der ingen tvivl om, at mange parkeringskældre kan optimeres kraftigt med enkle midler. Der er jo masser af skumle parkeringskældre over hele landet, der står halvtomme, fordi ingen har lyst til at køre ned at parkere et sted, hvor der er mørkt og trist, siger Anders Johansen.
RUMarkitekter har udover Landgreven også medvirket til modernisering af p-husene Nyropsgade Parkeringshus og Borgergade Parkeringshus.