Parkering

Parkeringstårne og underjordiske og næsten usynlige p-huse? Parkeringshuse og parkeringsanlæg bør indtænkes fra start af, når der laves nyt byggeri. Moderne parkeringsløsninger kan være en berigelse for byrummet eller et byggeri i stedet for en belastning. Der er mange forskellige løsninger til rådighed for såvel byer, virksomheder, institutioner og boligområder.

Case story

P-hus i nyt lys

P-hus Øst i Hillerød Kommune fik med ny belysning for et par år siden en ny dimension af oplevelse samtidig med, at p-husets funktioner er blevet bevaret

Forståelse for mekanisk parkering

Trafikpresset på byerne er voksende, og derfor er interessen for alternativer til parkering på gader også stigende, fremhæver P-Plan A/S

Entusiastisk p-hus-entreprenør

Decorativa ApS er ikke kun entreprenør, men også rådgiver, når det gælder design og indretning af et p-hus

Elegant entré til underjordisk parkering

En elevatorboks er det eneste, der afslører, at her ligger et parkeringshus - de øvrige etager på tre københavnske p-anlæg er underjordiske

Produktnyhed

Parkeringstårne på vej

Tyske Nussbaum har fået udviklet et parkeringstårn, der er parat til at indgå i den trafikale planlægning i byerne

Ventilationssystem uden kanaler

Novencos impuls­venti­lations­system til parkeringskældre optager mindre plads og giver besparelser på driften

Branchenyhed

P-hus i træ

I den nordsvenske by Skellefteå er Sveriges første parkeringshus bygget helt i træ for nylig blevet indviet

Sider