Parkering

Parkeringstårne og underjordiske og næsten usynlige p-huse? Parkeringshuse og parkeringsanlæg bør indtænkes fra start af, når der laves nyt byggeri. Moderne parkeringsløsninger kan være en berigelse for byrummet eller et byggeri i stedet for en belastning. Der er mange forskellige løsninger til rådighed for såvel byer, virksomheder, institutioner og boligområder.

Case story

Parkering oven på butikscentret

Parkeringsdækket på shoppingcentret Waves er lavet med en polyuretanbelægning specialudviklet til parkeringsanlæg

P-hus i nyt lys

P-hus Øst i Hillerød Kommune fik med ny belysning for et par år siden en ny dimension af oplevelse samtidig med, at p-husets funktioner er blevet bevaret

Forståelse for mekanisk parkering

Trafikpresset på byerne er voksende, og derfor er interessen for alternativer til parkering på gader også stigende, fremhæver P-Plan A/S

Entusiastisk p-hus-entreprenør

Decorativa ApS er ikke kun entreprenør, men også rådgiver, når det gælder design og indretning af et p-hus

Elegant entré til underjordisk parkering

En elevatorboks er det eneste, der afslører, at her ligger et parkeringshus - de øvrige etager på tre københavnske p-anlæg er underjordiske

Produktnyhed

Parkeringstårne på vej

Tyske Nussbaum har fået udviklet et parkeringstårn, der er parat til at indgå i den trafikale planlægning i byerne

Ventilationssystem uden kanaler

Novencos impuls­venti­lations­system til parkeringskældre optager mindre plads og giver besparelser på driften

Branchenyhed

P-hus i træ

I den nordsvenske by Skellefteå er Sveriges første parkeringshus bygget helt i træ for nylig blevet indviet

Sider