UC Syd

:
december 2017
UC Syd - Mellem by og natur

UC Syd i Aabenraa er et lavt bygningskompleks, beliggende mellem byen og naturen, og med visuelle referencer til den historiske midtbys smukke saddeltagrygge.

UC Syd - Atrium

I de mange forskelligartede rum er integreret kunst, og lysindfaldet udefra er særdeles gennemtænkt og en del af læringsmiljøet.

UC Syd - Multisal

I multi- og dramasal er monteret praktiske og fleksible teleskoptribuner, som hurtigt kan forvandle sig fra nærmest ingenting til mange siddepladser.

previous next

By-i-byen-effekt med skarpe tagrygge

UC Syd i Aabenraa udgør som nyopført campus-byggeri en helhed i sig selv – som visuel pendant til den historiske midtby

Byggefakta

UC Syd
Dr. Margrethes Vej 11-13
6200 Aabenraa
Danmark

Bygherre:
University College Syddanmark, UC Syd
Arkitekt:
Henning Larsen Architects A/S
Totalentreprenør:
Hoffmann A/S
Ingeniør:
Rambøll Danmark A/S
Andre aktører:
Audio-Visuelt Centrum A/S, Contiga Tinglev A/S
Areal:
7500 kvm.
Byggesum: 
150 mio. kr.
Byggeperiode:
Februar 2016 - august 2017

Arkitektonisk er UC Syd egentlig enkelt skåret, men opdelingen i små skarptskårne bygningsenheder med en samlet visuel identitet gør byggeriet til noget særligt. Uddannelsesinstitutionen opleves både udefra og indefra som en by i byen, et lavt bygningskompleks med mange små skarpe tagrygge med skæv hældning, hvortil er hentet inspiration i Aabenraas historiske midtby med de mange smukke saddeltags-huse.

Ifølge totalentreprenøren Hoffmann A/S er der tale om et fleksibelt byggeri med mange udvidelsesmuligheder i en egentlig velafprøvet konstruktion.

– Men det er sammensætningen af de enkelte enheder, der gør byggeriet til en speciel oplevelse, både som helhed set udefra og når man bevæger sig rundt i bygningerne. Det er et gennemarbejdet byggeri, hvor mange kreative idéer og virkningsfulde detaljer er blevet vendt, udført og kælet for i et godt samarbejde med bygherre og rådgivere, fremhæver projektchef Søren Kirches.

Rum og lys som strategisk redskab

Henning Larsen Architects A/S beskriver den overordnede vision for det nye campus som en by i byen, hvor de forskellige enheder både udgør en samlende rummelighed og en række delområder med egen identitet og udtryk, der gør det let at orientere sig. UC Syd Aabenraa danner rammen om University College Syddanmarks pædagog-, socialrådgiver- og sygeplejerskeuddannelser, samt fælles efter- og videreuddannelse. Her findes integreret kunst overalt, og faciliteter som multisal, læringscenter, musik- og dramalokaler, natur- og tekniklaboratorier og centralt fællesrum, samt fælles administrative funktioner.

Lige som en by tilbyder borgerne en vifte af forskelligartede oplevelser og muligheder, tilbyder UC Syd eleverne en mangfoldighed i form af den måde, rummene er organiseret på. Udgangspunktet er et logisk og overskueligt rumforløb, og de forskellige bygningskomponenter har flere anvendelsesmuligheder. Den lave etagehøjde og de mange vinklede tagrygge med ovenlys muliggør rigeligt naturligt lysindfald fra flere vinkler, og dagslyset er da også tænkt ind i arkitekturen som en væsentlig faktor, der er med til at skabe atmosfære og koble rum og læring. Den velgennemtænkte struktur i bygningskomplekset sikrer en god udnyttelsesgrad og fleksibilitet på langt sigt. Huset rummer 1.100 studerende og 70 ansatte.

Robust og fleksibelt

Set udefra fremstår byggeriet som en detaljefyldt helhed med mange tagrygge i sort tagpap, og facader og gavle i mørkegrå teglsten. Byggeriet er i Energiklasse 2015, og her er ventilation via ”sivelofter”.

Contiga Tinglev A/S har til projektet stået for en delleverance af betonelementer:

– 1.296 kvm huldæk, 2.789 kvm betonvægge, heraf 608 kvm letbetonvægge, 350 m bjælker, heraf 3 meget store og firkantede, anbragt i forhallen ved trapperne – samt 98 m spredt fordelte, firkantede søjler, fortæller Projektleder David Strojek og Salgschef Teis Hedemand, og fremhæver det gode og helt gnidningsfrie samarbejde med totalentreprenøren, Hoffmann.

I hallen og i dramasalen har firmaet De To Denmark A/S installeret to teleskoptribuner med henholdsvis 124 og 62 stolepladser i sortbejdset træ. Ifølge økonomidirektør Mette Maagaard er dette en meget fleksibel løsning, som både er robust og nem at betjene, optager minimal plads når tribunerne ikke er slået ud og udnytter pladsen godt og hurtigt når de slås ud.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2017 nr. 6

Bolig

Arenakvarteret

Kanalboliger med hjemmehygge

Plejecenter og genoptræning

Botilbud Ebberød

Botilbud med kig til naturen

Børneinstitution

Børnehuset Himmel og Hav

Med plads til leg på taget

Bolig

Dortheavej

Newyorker-boliger på Nørrebro

Domicil

EG Domicil

Højt profileret domicil

Bolig

Factory House

Fred ro og frirum

Butikscenter

Kronen Vanløse

Kronen på værket

Forlystelsescenter

Lego House

Lego-legeplads i mega-format

Ungdomsbolig

Nimbusparken kollegium

Studieboliger med teglsten i hovedrolle

Hotel og konference

Nobis Hotel Copenhagen

Kultur + historie = hotel

Bolig

Risskov Brynet

Tilpasset bydel med egen identitet

Uddannelsescenter

UC Syd

By-i-byen-effekt med skarpe tagrygge

Uddannelsescenter

VUC Syd, Aabenraa

Mættet tegltekstur og markante udskæringer

Bolig

Z-Huset

Stærk form til åben struktur