Z-Huset

:
december 2017
Z-Huset - fra lystbådehavnen

Fra Lystbådehavnen ses bebyggelsens z-form tydeligt og kvaliteterne i den skrånende tagfacade med forskudte tagterrasser. Rigtig mange beboere har glæde af udsigten til skoven og aftensol på terrassen/altanen.

Z-Huset - fra lystbådehavnen

Fra Benhardt Jensens Boulevard opleves Z-Huset dynamisk og imødekommende, idet formen er gradueret i højden, og gårdrummet er meget åbent.

Z-Huset - tagterrasser

De forskudte tagterrasser giver et spændende arkitektonisk udtryk. En geometrisk form, som opblødes af beplantningerne og den individuelle indretning af uderummet.

Z-Huset - gårdrummet

Gårdrummene er både med til at give lys til boligerne og skabe et fælles opholdsrum med beplantning.

previous next

Stærk form til åben struktur

Z-Huset har sit navn efter hovedgrebet, der i plan er som et stort Z. En boligbebyggelse med stor udnyttelse af de omkringliggende kvaliteter

Byggefakta

Z-Huset
Bernhardt Jensens Boulevard
8000 Aarhus C
Danmark

Bygherre:
Z-Huset A/S, A. Enggaard A/S
Totalrådgiver:
Rambøll – Arkitektur & Byudvikling
Totalentreprenør:
A. Enggaard A/S
Ingeniør:
Rambøll Danmark A/S
Andre aktører:
Arkplan Byplan & Landskabsarkitekter
Areal:
25000 kvm.
P-anlæg:
17000
Byggesum: 
500 mio. kr.
Byggeperiode:
oktober 2014 - november 2017

Aarhus Ø er i fortsat udvikling, og gradvist begynder boulevarder og bassiner at finde deres form. Z-Huset ligger på den yderste del af den tidligere havnekaj og har en rigtig fin beliggenhed.

I alt 223 lejligheder i størrelser fra 67 og op til 204 kvm er placeret, så de har et stort lysindfald, og alle har altan, og mange har også en stor tagterrasse. Udsigten er primært til lystbådehavnen og Riis Skov, som de tre sammensatte dele af Z’et aftrapper mod. Det vil sige, at man fra lystbådehavnen tydeligt aflæser Z-formen og det ene gårdrum.

Stueetagen er delvist indrettet til erhverv, og Z-Huset er derved en af de få bygninger med blandet formål. Under bygningen ligger en p-kælder på 17.000 kvm fordelt på to etager. Der er både privat- og offentlig parkering.

Struktur med åbne gårdrum

Z-Husets hovedgreb hænger sammen med beliggenheden mellem lystbådehavnen og Bernhardt Jensens Boulevard. Langs boulevarden er bygningshøjden ti etager, mens den trapper ned til miljøet omkring lystbådehavnen. Aftrapningen betyder, at flere lejligheder har glæde af udsigten, og tagterrasserne er fint integreret i arkitekturen. De to gårdrum, rettet mod henholdsvis lystbådehavnen og boulevarden, åbner bebyggelsen op og giver lys og luft til boligerne.

Z-Huset har været længe undervejs. Det nuværende projekt er resultat af en konkurrence i 2011, som blev vundet af Sahl arkitekter, som i dag er Rambøll Architecture og opført af totalentreprenør A. Enggaard A/S. Det oprindelige projekt blev vundet af Dorthe Mandrup Arkitekter i 2007, og efter kælderetagen blev færdig i 2009 kom hele Z-Huset byggeriet på pause. Byggeriet har hele vejen haft navnet Z-Huset efter bygningernes udformning, men efter anden projektering er der sket en stor optimering.

Rationelt byggeri

For Rambøll Architecture & Integrated Design har det været væsentligt i hele processen at udnytte stedets kvaliteter og kvadratmeter, mens det stærke hovedgreb fastholdes og arkitektonisk accentueres. Efter en omfattende omprojektering måtte den toetagers parkeringskælder delvist nedbrydes for at kunne fundere med ekstra 500 pæle, hvilket var nødvendigt med husets nye bærelinjer. På det konstruktive plan er der sket en markant ændring, da huset nu primært er en betonkonstruktion fremfor en stålkonstruktion. Kernerne er ændret fra skrå kerner til ni lodrette kerner indeholdende elevatorer og installationer. Der er altså sket en væsentlig rationalisering, og Z-Huset blev mere bygbart.

– Rambølls konstruktive samspil og bidrag under optimeringsfasen har gjort Z-Huset realiserbart, uden at der er gået på kompromis med de oprindelige tanker og kvaliteter, fortæller Projektansvarlig, Peter Ørum Folkmar, A. Enggaard A/S.

Tagfladen med tagterrasser er også ændret med forskydninger, således at beboerne får bedre solforhold og mere privatliv. Det arkitektoniske udtryk som helhed er let og transparent med store vinduespartier, der særligt ved hjørnerne bidrager til det elegante udtryk. Indeliggende altaner i hjørnet er en fin måde at bearbejde husets ellers store skala på. Facadematerialet er en hvid alubeklædning, der er egnet til det kystnære miljø. Facadematerialets farve og præcision underbygger fint husets skarpe form. De aftrappede taglinjer med store tagterrasser bidrager med et mere dynamisk udtryk og er i høj grad med til at tegne bygningens identitet. Den store transparens, altaner og terrasser og gårdrum betyder, at Z-Huset giver meget tilbage til omgivelserne på Aarhus Ø og opleves som et levende byggeri.

Sider

Find andre byggerier på oversigtskortet

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2017 nr. 6

Bolig

Arenakvarteret

Kanalboliger med hjemmehygge

Plejecenter og genoptræning

Botilbud Ebberød

Botilbud med kig til naturen

Børneinstitution

Børnehuset Himmel og Hav

Med plads til leg på taget

Bolig

Dortheavej

Newyorker-boliger på Nørrebro

Domicil

EG Domicil

Højt profileret domicil

Bolig

Factory House

Fred ro og frirum

Butikscenter

Kronen Vanløse

Kronen på værket

Forlystelsescenter

Lego House

Lego-legeplads i mega-format

Ungdomsbolig

Nimbusparken kollegium

Studieboliger med teglsten i hovedrolle

Hotel og konference

Nobis Hotel Copenhagen

Kultur + historie = hotel

Bolig

Risskov Brynet

Tilpasset bydel med egen identitet

Uddannelsescenter

UC Syd

By-i-byen-effekt med skarpe tagrygge

Uddannelsescenter

VUC Syd, Aabenraa

Mættet tegltekstur og markante udskæringer

Bolig

Z-Huset

Stærk form til åben struktur