Vibenshus Skole

:
april 2015

Vibenshus Skoles tilbygning fremstår både skarpskåret og ekspressiv og giver plads for modernitetens betonelementer, men også humanismens træ.

Det åbne udtryk med masser af glas er nu et tema gennem hele skolen, der skaber sammenhæng med anvendelsen af glassektionering med moduler fra Skandi-Bo.

previous next

Åbent skema

Moderne undervisning er åben, synlig og konkret i bygninger, der understøtter den målsætning. Vibenshus Skole viser skolebyggeri gennem 123 år

Byggefakta

Vibenshus Skole
Kertemindegade 10
2100 København Ø
Danmark

Bygherre:
Københavns Kommune
Arkitekt:
Nova5 Arkitekter A/S
Hovedentreprenør:
Anker Hansen & Co. a/s
Ingeniør:
Lemming & Eriksson a/s
Areal:
7500 kvm.
Byggesum: 
110 mio. kr.
Byggeperiode:
januar 2013 - Februar 2015

Udviklingen i folkeskolen spejler det omgivende samfund. Hvilke konsekvenser, det får for skolens bygninger, kan man se et rigtig godt eksempel på i Kertemindegade i København: Vibenshus Skole er netop færdig med sin seneste udvidelse, en knopskydning på 1.500 kvm og en renovering af den eksisterende skoles 6.000 kvm. Dermed er skolens arkitekturhistorie skrevet færdig gennem 123 år!

Det var nemlig Københavns daværende stadsarkitekt, Ludvig Fenger (1833-1905), som i 1892 byggede den første skole under overskrifterne autoritet og strenghed; det var også Stadsarkitekten i København, som i 1970erne gik i gang med at mildne interiøret til en skole med fem-dages uge, nykritiske lærere og elever, der sagde du.

Siden er meget sket!

Og nu er det så tegnestuen Nova5 – med solid erfaring i både bolig – og skolebyggeriers humane skala, der har slået stregerne til 1.500 nye kvm med bl.a. nye faglokaler til en teknisk avanceret skole:

- Tilbygningen ønsker med sit arkitektoniske udtryk at ændre skolens lukkede karakter til et åbent og imødekommende bygningsanlæg, hedder det i en programudtalelse fra Nova5 Arkitekter. Det er samtidig ønsket at synliggøre de læringsfunktioner og sociale aktiviteter, der foregår inde i bygningen, forklarer tegnestuen.

Projektet sker også for at udvide Vibenshus Skole fra to til tre spor og gennemfører samtidig en betydelig renovering af det eksisterende bygningsanlæg. Det har givet mulighed for at skabe en gennemgående åbenhed og markant sammenhængskraft ved hjælp af temamaterialer.

Ude opleves historiens røde murværk i skarp dialog med vor tids rustikke beton og cedertræspartier: Modernitet overfor humanisme.

Glas

Inde er et af de stærke temaer brugen af glas i skillevægge og døre. Glas er et materiale, der i høj grad bidrager til den åbenhed og transparens, som undervisningen efterspørger. Den valgte producent har et stærkt tilbud her: Det er Skandi Bo Indoor A/S, som er blevet lidt af en udholdende traver, når nye danske skoleprojekter skal realiseres.

Det skyldes to afgørende faktorer: At Skandi Bo Indoor profilsystemer lader sig anvende lige godt til nybyggeri og renoveringsopgaver og, at profilernes slanke dimensioner er ens, også i de brandsikrede udgaver.

- Smalle profilsystemer med maksimale glasflader er altid vigtige for arkitekterne; her kommer vi til vores ret med det valgte ID85, som både giver lys, luft og åbenhed, samtidig med en nem vedligeholdelse, forklarer salgschef Lars Birk Biller, Skandi Bo Indoor A/S. En anden vigtig feature er det faktum, at det Skandi Bo-profilet kan leveres i en brandversion uden at ændre udseende. Skandi Bo ID85 arbejder her med enkeltlagsglas, og systemet er leveret komplet med døre og låse – og lukkemekanik.

- I fremtidens skole er det vigtigt, at flere klasser kan integreres i gruppearbejde og, at lærerne har overblik over flere rum samtidigt, noterer Lars Birk Biller, som kan glæde sig over at have leveret profil – og glassystemer til mere end tyve skoler, bare gennem de seneste tre år.

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2015 nr. 2

Bolig og butik

Ahlgade

Moderne komfort med traditionel charme

Bilhus

BCA Autoauktion

Bilauktionshus i Exxit 59 med logistisk udfordring

Bolig

Fasanstien

Genopbygning med inkluderende boligbyggeri

Produktionsanlæg

Jøni Foodline

Funktionelt byggeri med blik for detaljen

Kontorhus

Mærsk Drilling

Retrolook i møde med nutiden

Bolig

Nis Petersens Gård

Brandstation forvandlet til blandet by

Uddannelsescenter

SOSU-skole Køge

Plads til fordybelse såvel som fællesskab

Butik

Staderne

Markedsplads etableret på 63 raske dage

Skole

Store Magleby Skole

Skoleombygning som kompliceret puslespil

Bolig

Søbyen

Gårdhavehuse og lejligheder i landsbymiljø

Skole

Vibenshus Skole

Åbent skema

Sport

Water & Wellness Randers

Subtropisk hus for vandglade jyder