Kompan A/S

:
marts 2012

Midt i huset ligger tunge kerner, hvor de sekundære funktioner er samlet. Mellem disse betonkerner opstår nogle rum med ovenlys, egnet til pauser, små møder eller fordybelse i en tekst.

På værkstedet er medarbejderne meget glade for de store mængder dagslys, som de store vinduer giver.

Arbejdspladserne er en kombination af åbne og lukkede kontorer med skæve gange afbrudt af opholdszoner med ovenlys. Gulvet, der fint understreger husets knæk, er leveret af Woodfloor A/S.

Kantinens store vinduesparti giver mange kvaliteter til rummet og giver adgang til en stor terasse op ad skoven.

Ved foyeren mødes man af den enkle fiberbeton-trappe under ovenlyset, der tilsammen giver en fin stemning til rummet.

I kontorerne fremstår gulvene med en levende og varm overflade, mens møblementet og lofterne er mere nedtonet i grå nuancer.

previous next

Facadefiligran i motorvejsskala

Sider

Byggefakta

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32 C
5220 Odense SØ
Danmark

Bygherre:
Kompan A/S
Arkitekt:
TNT Arkitekter A/S
Hovedentreprenør:
5E Byg A/S
Ingeniør:
OBH Rådg. Ingeniører A/S
Andre aktører:
Peikko Danmark ApS, Dampa ApS, Deko Loft + Væg P/S, WindowMaster A/S, Woodfloor AS, Audio-Visuelt Centrum A/S, HSHansen A/S
Areal:
3300 kvm.
Byggesum: 
40 mio. kr.
Byggeperiode:
august 2010 - august 2011

- Kompanbyggeriet har været en fantastisk opgave, hvor vi har kunnet trække på alle vore kompetencer. Der har været en løbende dialog for at sikre en arbejdsplads, hvor medarbejderne trives. Indeklimaet har været prioriteret højt, ligesom vi har arbejdet med veldefinerede arbejdsområder ved at skabe rum i rummet i formgivningen af huset.

Nogle af tegnestuens vigtigste kompetencer er netop brugerinddragelse, bæredygtighed i bred forstand og en ansvarlighed over for byggeriets økonomiske rammer.

Energirigtige løsninger

Trods husets skæve vinkler og tilhørende krav til præcision i opførelsen, er det fint lykkedes at bygge Kompans hovedkontor både energirigtigt og til en fornuftig pris og til tiden. Huset er opført på 11 måneder til en pris på under 10.000 kr. pr. kvm i håndværkerudgifter.

Facaderne er højisolerede betonelementer, som er afsluttet udadtil med en indfarvet facadepuds. Etageadskillelser er betonhuldæk, og tagkonstruktionen er udført som en isoleret stålkonstruktion. Peikko Danmark har stået for leveringen af komposit­bjælker/Deltabjælker til byggeriet. I alt er der anvendt knap 120 meter Deltabjælker. Løsningen med en Deltabjælke frem for en traditionel betonbjælke har gjort, at der er skabt bedre plads til fremføring af installationer under dækkonstruktionen.

Bæredygtighed er tænkt ind i både brug af holdbare materialer og i driften af bygningen. Køle­anlægget i huset er vandbaseret, og lyset er bevægelsesstyret, så elforbruget reduceres.

Udfordrende vinduespartier

De ekspressive facader er naturligvis en speciel konstruktion, hvor de forskellige vindueshuller er udsparinger i betonelementerne. Glasset i vinduespartierne er energiglas, og mod syd, øst og vest er det med skjult solafskærmning. Glasalu A/S har leveret vinduespartierne og haft udfordringen med de mange forskellige buede profiler, der har krævet meget præcisionsarbejde. Ovenlysene, der også har indbygget solafskærmning, er ligeledes leveret af Glasalu A/S, ligesom vinduespartierne ved kantinen, der er et standard facadesystem med opluk til ventilation.

Opbygningen af betonelementerne er foregået på fabrik, hvorefter de er samlet på pladsen. Elementerne er opbygget af en tynd betonskal med 28 cm polystyren og 5 cm mineraluldsisolering med armeringspuds. På pladsen er elementerne samlet med armeringsnet og afslutningsvis pudset med en speciel ensartet puds. Rockidan A/S har været involveret i den specielle løsning ved at have leveret de yderste 6 cm puds og armering. En proces, der har været krævende, idet produktionen er foregået med vandrette flader og ikke vertikale, som produkterne typisk anvendes på.

Betonelementerne er i energiklasse 1 med en U-værdi på 0,14, og facaderne er samtidigt varmeakkumulerende.

Lys og åben struktur

De hvide, homogene facader giver et enkelt og stærkt indtryk af huset ved ankomst, mens oplevelsen indenfor har en anden enkelhed med stoflighed og åbenhed som gennemgående træk. Her er lagt vægt på et godt indemiljø, både klimatisk og socialt.

Noget af det første, man bemærker indenfor, er husets hovedtrappe i fiberbeton, der har værn i stål, med stålwirer opsat i et zigzagmønster og med asketræshåndlister. Den skulpturelle trappe er belyst af ovenlyset og peger på sin vis på den overliggende etage. Muren bag er malet grå som de øvrige betonmure omkring husets indre kerner med diverse bifunktioner. Her er dørkarme også i asketræ.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2011 nr. 5

Domicil

3F Aalborg

3F med tre facader

Hospital

Akutcenter Svendborg Sygehus

Flot indflettet akutcenter

Butik

Bilka Herning

Hug en hæl – og flyt en å

Produktionsanlæg

Fynbo Foods A/S

En hal til marmelade

Kontorhus

Hørbygaard Gods

Historiens vingesus på Hørbygaard

Domicil

Jorgensen Engineering

Fra skrot til slot

Domicil

Kompan A/S

Facadefiligran i motorvejsskala

Hotel og konference

Scandic Sydhavnen

Tvilling med karnapper

Skole

Tingagerskolen

Sigende facader

Skole

Tofthøjskolen

Skolens unge ansigt

Domicil

Vestas Wind Systems

Hovedkvarter med skiferkerne