Akutcenter Svendborg Sygehus

:
marts 2012

En af de nye operationsstuer, hvor der er indrettet med særligt ergonomisk lys, som automatisk indstilles efter kirurgens placering.

Gavlen i gule teglsten er et fint element i den nye bygning, der med materialet dels giver et slægtskab til andre bygninger, dels opløser bygningens massivitet. Der vil blive monteret fritspændende tegllameller på facaden.

Sammenbygningen med bygning 35 har givet nogle skæve vinkler, som der er kommet nogle spændende rum ud af indenfor.

Skiltene er på en gang diskrete og genkendelige med den buede form og det grønne forløb. Skiltene, der er leveret til alle Region Syddanmarks sygehuse, er fra Modulex.

previous next

Flot indflettet akutcenter

Det midlertidige akutcenter i Svendborg fremstår elegant og moderne med hvide facadebånd og en markant gavl i gule tegl

Byggefakta

Akutcenter Svendborg Sygehus
Valdemarsgade 53
5700 Svendborg
Danmark

Bygherre:
Region Syddanmark
Totalrådgiver:
Aarhus Arkitekterne A/S
Arkitekt:
Aarhus Arkitekterne A/S
Hovedentreprenør:
Hansson & Knudsen A/S
Ingeniør:
Grontmij A/S
Andre aktører:
Jeld-Wen, Modulex Danmark A/S, Esylux Danmark ApS
Areal:
2900 kvm.
Byggesum: 
67 mio. kr.
Byggeperiode:
juli 2010 - september 2011

Svendborg har fået et Midlertidigt Akutcenter, der skal fungere indtil Svendborg Sygehus er udbygget til Akutsygehus i 2018-20. Den Fælles AkutModtagelse (FAM) er første etape af udbyggelsen af Svendborg Sygehus over en 10-årig periode, hvorefter FAM Svendborg lægges under FAM Odense i et nyt Odense Universitets Hospital (OUH).

Akutcentret har en hurtig gennemstrømning af patienter, da de fleste skal videre til andre afdelinger inden for kort tid. Her vil være en modtagelse, et afsnit for undersøgelse/behandling og et sengeafsnit. Udover FAM sker der en udvidelse af operationskapaciteten og en ombygning af fødegangen.

Udbygningen af Svendborg Sygehus er en del af Region Syddanmarks akutplan fra 2007, hvor ’Fremtidens sygehuse’ betyder store ændringer for både store og små sygehuse i regionen. Det er en proces, der er i gang i alle landets regioner. OUH får et nybygget akutsygehus, mens sygehusene i Esbjerg, Svendborg og Kolding gradvist ombygges til akutsygehuse. Den nye struktur, skal sikre den højest mulige kvalitet i modtagelse, udredning og behandling af akutte patienter.

Krævende arkitektopgave

Visionen med tilbygningen Midlertidigt Akutcenter er at skabe en tilstræbt model for en fælles akutmodtagelse dækkende de fleste af sygehusets specialer.

Akutmodtagelsen sikrer patienten en hensigtsmæssig modtagelse, diagnosticering samt visitation og derved et hurtigt og effektivt behandlingsforløb. Ved opførelse af tilbygningen kan sygehuset hurtigt komme i gang med at realisere fremtidens akutmodtagelse. Der vil i Akutcentret være et konstant behov for læge- og sygeplejefaglig tilstedeværelse inden for flere specialer og fagområder – særligt ortopædi og anæstesiologi (skader/traumer) samt intern medicin, herunder kardiologi.

Aarhus Arkitekterne A/S har tegnet udvidelsen af Svendborg Sygehus, og det er sket med stor indsigt i specialet omkring sygehusbyggeri. Arkitektonisk hænger bygningen meget fint sammen med de øvrige bygninger fra flere epoker, men det at arbejde videre på et sygehus, mens det er i brug, fortæller arkitekt Tom Dynnes Hansen, er en særlig udfordring.

- Ikke bare for arkitekter og håndværkere, men i høj grad også for sygehusets personale og patienterne, fortsætter Tom Dynnes Hansen.

Den nye bygning og ombygningerne er taget i brug, efterhånden som de er blevet klar.

Tæt sygehusstruktur

Byggeriet er etableret, så den eksisterende ‘hovedvej’ gennem sygehuset er bevaret. Som bygningsvolumen fremstår byggeriet elegant og moderne med hvide facadebånd og en markant gavl i gule tegl. Skalaen er fint tilpasset med en indtrækning af nederste etage, der primært er forbeholdt omklædning med mere.

De overliggende etager med vinduesbånd følger de horisontale forløb i hvid beton på bygning 35, bygget i 1981, mens gavlen med store vinduespartier er i gule tegl, som flere af sygehusets eksisterende bygninger. Det nye akutcenter er således meget flot flettet ind i den tætte sygehusstruktur, og dog fremstår det som et svar på tidens sygehusbyggeri.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2011 nr. 5

Domicil

3F Aalborg

3F med tre facader

Hospital

Akutcenter Svendborg Sygehus

Flot indflettet akutcenter

Butik

Bilka Herning

Hug en hæl – og flyt en å

Produktionsanlæg

Fynbo Foods A/S

En hal til marmelade

Kontorhus

Hørbygaard Gods

Historiens vingesus på Hørbygaard

Domicil

Jorgensen Engineering

Fra skrot til slot

Domicil

Kompan A/S

Facadefiligran i motorvejsskala

Hotel og konference

Scandic Sydhavnen

Tvilling med karnapper

Skole

Tingagerskolen

Sigende facader

Skole

Tofthøjskolen

Skolens unge ansigt

Domicil

Vestas Wind Systems

Hovedkvarter med skiferkerne