Bilka Herning

:
marts 2012

Bistroen med frække farver og klinker, der er lagt af Celco Murer- og Flisefirma A/S.

Afrundede former og kreativitet præger indretningen af den nyopførte fødevaredel.

previous next

Hug en hæl – og flyt en å

Dansk Supermarked mestrede omskabelsen fra A-Z til Bilka Herning ved hjælp af effektive samarbejdspartnere

Byggefakta

Bilka Herning
Golfvej 5
7400 Herning
Danmark

Bygherre:
Dansk Supermarked A/S
Arkitekt:
Arkitec A/S
Totalentreprenør:
KPC Herning A/S
Ingeniør:
Rambøll Danmark A/S
Andre aktører:
Lemminkäinen A/S
Areal:
10400 kvm.
Byggesum:
Ikke oplyst
Byggeperiode:
august 2010 - juni 2011

Hvad gør man som bygherre, når der løber en å igennem den grund, hvor man har tænkt sig at udvide sit varehus? Svar: Man flytter åen.

Hvad gør man, når Planloven sætter grænser for, hvor store dagligvarebutikker, der må etableres i en by af Hernings størrelse? Svar: Man deler varehuset op i to selvstændige enheder under samme tag.

Hvad gør man, når man gerne vil have flere kvadratmeter til lager, end samme lov tillader? Svar: Man graver en kælder og indretter den som sikringsrum efter forskrifter fra Anden Verdenskrig. Så skal kælderen lovgivningsmæssigt ikke tælles med i det samlede antal kvadratmeter.

Man må sno sig, og den kunst kan Dansk Supermarked om nogen. Når det så er sagt, må de fleste nok erkende, at det nye Bilka Herning er betydeligt mere præsentabelt og indbydende, end det A-Z varehus, som siden 1999 havde ligget på godt halvdelen af grunden ud mod Silkeborgvej i det østlige Herning, og som nu er genbrugt til nonfood-delen af det nye indkøbstempel.

Næstsidste A-Z

A-Z var en kæde af nonfood-varehuse, som Dansk Supermarked etablerede i seks jyske byer i løbet af 1980’erne og 90’erne. Det er efterhånden lykkedes at omskabe og udvide disse butikker til Bilka’er, bortset fra Hjørring, hvor bygherren endnu ikke har opnået de nødvendige tilladelser. Bilka i Viborg fra 2005 er en tilsvarende konstruktion med opdeling i mad og ikke-mad, men arkitektonisk er der forskel.

- Selv om det i nogen grad er en bunden opgave at udforme en Bilka, er butiksindretning og design langtfra statisk. Det er ikke bare et standardkoncept. På grundlag af vores konkurrenceforslag har vi haft et kreativt samarbejde med bygherrens designere, og resultatet er blevet et varehus med bløde, organiske former på salgsøer og -flåder og en central bistro med en frisk farvesætning. Den tvungne opdeling i to butiksdele med hver sin kasselinje er, efter hvad vi får at vide, veldisponeret og føles naturlig, siger Lars Sternberg, arkitekt og medindehaver af Arkitec A/S i Herning, som har erfaring med udformning af store butikker.

Arkitekten har været underrådgiver for KPC, der vandt opgaven og kunne tage fat på at udføre den i eftersommeren 2010, efter at tilladelserne var på plads, herunder den noget særprægede accept af at flytte Herningsholm Å, der ville komme til at løbe under den nye del af varehuset. Åen følger nu i stedet kanten af parkeringspladsen mod øst, og der er bl.a. etableret en paddepassage for at tilgodese dyrelivet omkring vandløbet.

Sprængte sig ned til kælderen

KPC startede med underentreprenørerne som forlængede arme med at flytte A-Z’s havecenter, så der kunne blive plads til at bygge. Omkring nytår tog man fat på at støbe sikringskælderen.

- Det frøs så hårdt, at jorden var hård i op til halvanden meters dybde, og vi måtte sprænge os igennem. Kælderen blev støbt in situ efter alle kunstens regler, hvorefter vi kunne bygge ovenpå den, mens de øvrige dele af byggeriet måtte vente, til frosten var af jorden. Herefter gik det over stok og sten, for vi skulle være til aflevering 20. maj, hvor Dansk Supermarked skulle færdiggøre indretningen, siger Michael Nørby Andersen, projektleder hos KPC Herning A/S.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2011 nr. 5

Domicil

3F Aalborg

3F med tre facader

Hospital

Akutcenter Svendborg Sygehus

Flot indflettet akutcenter

Butik

Bilka Herning

Hug en hæl – og flyt en å

Produktionsanlæg

Fynbo Foods A/S

En hal til marmelade

Kontorhus

Hørbygaard Gods

Historiens vingesus på Hørbygaard

Domicil

Jorgensen Engineering

Fra skrot til slot

Domicil

Kompan A/S

Facadefiligran i motorvejsskala

Hotel og konference

Scandic Sydhavnen

Tvilling med karnapper

Skole

Tingagerskolen

Sigende facader

Skole

Tofthøjskolen

Skolens unge ansigt

Domicil

Vestas Wind Systems

Hovedkvarter med skiferkerne