Emmahus

:
april 2021
Emmahus - facader

Husets facader og volumener er omhyggeligt detaljeret og proportioneret i forhold til de omgivende gadeforløb og pladser. Ud mod C.F. Møllers Vej rejser Emmahus sig op i seks etager.

Emmahus - gårdrum

Det store og lyse gårdrum giver plads til områder til både ophold og leg samt cykelparkering og affaldshåndtering. Zonerne langs facaderne er forbeholdt små private terrasser til stuelejlighederne.

Emmahus - trappe

Trapperne til de 15 opgange er leveret af PL Beton A/S. Trappeløbene i beton og de tilhørende reposer støbes på fabrikken med et slidlag i hvid terrazzo. Efter transport til byggepladsen støbes de sammen, efterhånden som råhuset bygges op.

Emmahus - stue

Med størrelser fra 55-115 kvm hører boligerne i Emmahus til i den lidt mindre ende, men lejlighederne er veldisponerede og med fint dagslys.

previous next

Leg med murværket i Bellakvarter

Et nyt byggeri med udlejningsboliger spiller fint sammen med det omgivende boligkvarter, men markerer sig alligevel som noget særligt med sin nuancerede behandling af facader og volumener

Byggefakta

Emmahus
C.F. Møllers Allé 51
2300 København S
Danmark

Bygherre:
Bellakvarter A/S
Arkitekt:
Praksis Arkitekter ApS
Totalentreprenør:
V8 Construction A/S
Ingeniør:
MOE A/S
Areal:
12000 kvm.
Byggesum:
Ikke oplyst
Byggeperiode:
august 2019 - december 2020

Hvor udstillings- og kongrescentret Bella Center tidligere lå lidt afsides i forhold til det centrale København, har placeringen med udviklingen af Ørestad og Metroen de senere år fået ny relevans. De store parkerings- og friarealer omkring Bella Center er ved at blive omdannet til en moderne bydel her få minutters kørsel med bil eller metro fra både centrum og lufthavnen.

Rækkehuskvarteret Bellarækkerne mod vest står allerede færdigt. Mod syd og øst skyder boligbyggerier op i Karrékvarteret, mens kontorområdet Bella Business tager form nord for Bella Center.

Syd for centret står et nyt boligbyggeri med 154 lejeboliger på fra to til fem værelser nu færdigt. Emmahus er grundlæggende udformet som en traditionel, aflang karré orienteret i øst-vestlig retning og ligger ud til den tværgående store C.F. Møllers Allé, der binder de nord-sydgående hovedfærdselsårer Center Boulevard og Ørestads Boulevard sammen.

Afleveret før tid

Det er ejeren af Bella Center Solstra, der står for udviklingen af byområdet, og som også selv står som bygherre for Emmahus. Projektet er tegnet af Praksis Arkitekter og opført i totalentreprise af V8 Construction A/S. Den uafhængige totalentreprenør har gennem mange år specialiseret sig i blandt andet boligbyggerier i Københavnsområdet, og har udviklet en arbejdsform, der sikrer en hurtig byggeproces i et tæt samarbejde mellem byggeriets forskellige parter. Hvor nogle entreprenørfirmaer arbejder med en lidt tungere organisation, har V8 Construction en meget flad struktur, hvor der på hver opgave kun er tilknyttet en projektleder og en byggeleder.

– Vi har på to år gennemført tre byggerier i Bellakvarter, byggefelterne 5, 12 og 13, samtidig og med det samme team – en projektleder og to byggeledere. I alt 412 boliger, samlet lidt over 30.000 kvm boligareal og lidt over 3.000 kvm kælder. Alle projekterne er afleveret tre til seks måneder før tid. Byggefelt 12, Emmahus, er afleveret fire måneder før tid, fortæller projektleder og partner i V8 Construction Christoffer Nørr Nissen.
Virksomheden, der fungerer som styringsentreprenør, har gennem årene opbygget et tæt samarbejde med en fast gruppe af underentreprenører, og mange af bygherrerne er også faste kunder, hvilket ifølge Christoffer Nøhr Nissen sikrer, at der er forventningsafstemt på forhånd.

– Den flade struktur gør, at der ikke er langt fra tanke til handling, så alle spørgsmål bliver afklaret på stedet. Samtidig har vi projekteret i god tid, så vi har styr på leveringerne og alle detaljer omkring byggeriet. Vi arbejder efter et gentagelsesprincip i hvert byggeri, og når der er således er fuldstændig styr på udførelsesprincipperne og rækkefølgen i et byggeri, så får du også en glat byggeproces hver gang, siger Christoffer Nørr Nissen.

Åben karréstruktur

Byggerierne i Karrékvarteret er, som navnet antyder, udformet som mere eller mindre lukkede karréer inspireret af den grundstruktur, der går igen i de fleste Københavnske bydele.

– Emmahus var det første byggeri, vi lavede i området. Vi har derfor sat os grundigt ind i, hvilke tanker der lå bag fra bygherres side med hensyn til bl.a. målgrupper, og hvilke muligheder der var i lokalplanen, før vi traf nogen beslutninger. Karrébyggeriet er den gennemgående forudsætning i lokalplanen, men den giver også en masse muligheder for, hvordan man kan dele bygningsmassen op, så det ikke bliver for monotont, forklarer partner i Praksis Arkitekter Christian Tilma.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2021 nr. 1

Bolig og butik

Albanikarréen, Fisketorvskarréen og Nørregadehuset

Nyt byrum med bygninger i guld, sølv og bronze

Kontorhus

Emil Christian Hansen Hus

Carlsberg Byens gyldne stjerne

Bolig

Emmahus

Leg med murværket i Bellakvarter

Offentlige kontorer

Erhvervsarkivet - Retten i Aarhus

En historisk perle som ramme for Retten i Aarhus

Skole

Erlev Skole

Skolebyggeri med innovative byggeprocesser og materialevalg

Bolig

Langs Søen

Boliger med wauw-effekt

Lager

Proshop, Højbjerg

Danmarks største robotlager bygget på rekordtid

Bolig

Risskov Husene

Ny bydel kun fem km fra Aarhus C

Bolig

Sukkerkvarteret, 2. etape

Nye boliger i rustik, charmerende skal

Domicil

Systematic

Skulpturelt højhus ved Aarhus Å

Lager

Taulov Dry Port

Kæmpemæssigt vartegn