Emmahus

:
april 2021
Emmahus - facader

Husets facader og volumener er omhyggeligt detaljeret og proportioneret i forhold til de omgivende gadeforløb og pladser. Ud mod C.F. Møllers Vej rejser Emmahus sig op i seks etager.

Emmahus - gårdrum

Det store og lyse gårdrum giver plads til områder til både ophold og leg samt cykelparkering og affaldshåndtering. Zonerne langs facaderne er forbeholdt små private terrasser til stuelejlighederne.

Emmahus - trappe

Trapperne til de 15 opgange er leveret af PL Beton A/S. Trappeløbene i beton og de tilhørende reposer støbes på fabrikken med et slidlag i hvid terrazzo. Efter transport til byggepladsen støbes de sammen, efterhånden som råhuset bygges op.

Emmahus - stue

Med størrelser fra 55-115 kvm hører boligerne i Emmahus til i den lidt mindre ende, men lejlighederne er veldisponerede og med fint dagslys.

previous next

Leg med murværket i Bellakvarter

Sider

Byggefakta

Emmahus
C.F. Møllers Allé 51
2300 København S
Danmark

Bygherre:
Bellakvarter A/S
Arkitekt:
Praksis Arkitekter ApS
Totalentreprenør:
V8 Construction A/S
Ingeniør:
MOE A/S
Areal:
12000 kvm.
Byggesum:
Ikke oplyst
Byggeperiode:
august 2019 - december 2020

Mod hjørnet af C.F. Møllers Allé og Emma Gads Vej mod sydøst kravler bygningen op i seks etager. Herfra trapper den gradvis ned til tre etager mod det sydvestlige hjørne, hvor karréen også åbner sig. Åbningen og nedskaleringen giver mere lys til det store gårdrum, der er indrettet med opholds- og legearealer samt træer, buske og planter. Da der ikke er p-kælder under byggeriet, har det været muligt at arbejde mere frit med landskabet.

– Der er i området omkring Emmahus indarbejdet kvarterspladser og grønne områder, som vi tager hensyn til, i den måde bygningen bevæger sig rundt på. Mod de større pladser og hovedgader får bygningen lov til at vokse op og få en lidt mere skalatilpasset karakter, mens den mod de mindre pladsdannelser og smallere gadeforløb kommer længere ned, og hvor vi arbejder med en større detaljeringsgrad, da man her er tættere på bygningen, siger Christian Tilma.

Nuancerede facader

Hvor de fleste af de omkringliggende byggerier står mere monokrome, er der en mere legende tilgang over facaderne på Emmahus. Her har murværket fået et rigt nuanceret udtryk både i farver og detaljering.
– Vi har benyttet et ret enkelt greb, hvor vi bruger den samme røde sten på facaderne, men med forskellige farver mørtel, startende rødt i husets base for at give mere tyngde, mens vi opadtil skifter til en lys fuge. Indgangspartier ved opgangene og de to mest toneangivende hjørner er fremhævet med en hvid, glaseret sten, siger Christian Tilma.

For at give det lyse murværk øverst mere stoflighed aftalte arkitekterne med murerne, at de med vilje skulle ”sjuske” med mørtlen, så noget af den sidder uafrenset tilbage på facaderne. Sagen er ifølge Christian Tilma, at selv om man arbejder med en rustik tegl, som ser grov og uensartet ud tæt på, så fremstår det færdige blanke murværk på 50-100 meters afstand alligevel lige lovligt pænt og uden tilstrækkeligt spil i overfladen.
– Vi arbejder i murværket desuden med et relieflag i facaden i form af et lodret pillesystem og et vandret system af gesimsbånd, der bidrager til detaljeringen og proportioneringen af huset i tråd med facadernes karakter og bygningsvolumenets skiftende højder, fortæller Christian Tilma.

Kompakte planer

Med lejlighedsstørrelser på mellem 55 og 115 kvm er Emmahus målrettet efterspørgslen på lidt mindre boliger i København. Når pladsen er trang, er det så meget desto vigtigere at dyrke de gode planløsninger, så beboerne får nogle brugbare rum, og planerne i Emmahus bærer præg af, at der også er arbejdet rigtig meget med den del af projektet.

– Hovedprincippet er, ud over at udnytte kvadratmeterne bedst muligt, at orientere opholdsarealerne og altanerne i forhold til verdenshjørnerne så vidt muligt. Ved at lægge trapperummene ind i bygningen freder vi facaderne så de kan bruges til opholdsrum. Udformningen af opgangene har også givet os mulighed for at få indpasset en lille entre selv i de mindste lejligheder. For at få lejlighedsregnskabet til at gå op, ligger der nogle lidt større lejligheder i nordfløjen end i sydfløjen, siger Christian Tilma.

15 opgange

Alle opgange har indgang både fra gården og fra gaden, og rummet er skåret over samme læst, men hvor opgangen i den sydlige fløj ligger ud til facaden mod nord, ligger den i resten af byggeriet midt inde i bygningskroppen. Det giver mulighed for opholdsrum i de facader, der har godt dagslys og giver samtidig mulighed for en større variation i lejlighedstyperne i det ellers ret regulært udformede hus.

Sider

Find andre byggerier på oversigtskortet

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2021 nr. 1

Bolig og butik

Albanikarréen, Fisketorvskarréen og Nørregadehuset

Nyt byrum med bygninger i guld, sølv og bronze

Kontorhus

Emil Christian Hansen Hus

Carlsberg Byens gyldne stjerne

Bolig

Emmahus

Leg med murværket i Bellakvarter

Offentlige kontorer

Erhvervsarkivet - Retten i Aarhus

En historisk perle som ramme for Retten i Aarhus

Skole

Erlev Skole

Skolebyggeri med innovative byggeprocesser og materialevalg

Bolig

Langs Søen

Boliger med wauw-effekt

Lager

Proshop, Højbjerg

Danmarks største robotlager bygget på rekordtid

Bolig

Risskov Husene

Ny bydel kun fem km fra Aarhus C

Bolig

Sukkerkvarteret, 2. etape

Nye boliger i rustik, charmerende skal

Domicil

Systematic

Skulpturelt højhus ved Aarhus Å

Lager

Taulov Dry Port

Kæmpemæssigt vartegn