Skolebyggeri

Fremtidens skole er under udvikling og læringen skal foregå i omgivelser, hvor ikke blot undervisningslokaler og biblioteker er indrettet med ergonomiske møbler og pædagogiske hjælpemidler som smartboards, men også i omgivelser, hvor godt indeklima og gode lydforhold er med til at øge elevens indlæring.

Branchenyhed

Skolernes fysiske rammer skal tilpasses den nye folkeskolereform

Skolerne har masser af uudnyttede arealer, der med få bygningsfysiske tilpasninger kan bringes i spil som værdiskabende og fremtidssikrede læringsmiljøer

Konkurs betød skift fra stål til træ

Thurø Skole har fået nyt tag med 18 meter frit spænd med træelementer

Indeklima i centrum for ny skole

Designet af Aabybro Skole tager hensyn til miljø og klima ved at begrænse energiforbruget og vælge materialer af god kvalitet

Reformparat skole indvies

Vibeengskolen i Haslev, tegnet af Arkitema Architects er den første nyopførte folkeskole, som efterlever folkeskolereformen

Skolegård som åbent byrum

Mure og hegn omkring Amager Fælled Skole skal rives ned, så det bliver et aktivt og rekreativt opholdssted for både elever og beboere i Sundholmskvarteret

Plads til bevægelse

Skole+ er en kampagne, der skal vise vejen til, hvordan landets skoler kan indrettes, så de i højere grad inviterer til idræt og bevægelse

Pengene fundet til ny Europa-skole

450 mio. kroner til en ny Europaskole i København er nu fundet. Fire fonde og Københavns Kommune står for den samlede finansiering af skolen

HLA bag ny, stor skole i Frankfurt

Frankfurt School of Finance & Management har valgt at realisere Henning Larsen Architects’ forslag til en 42.000 m2 stor, ny skole centralt i Frankfurt

Jönsson skal renovere to københavnske folkeskoler

Jönsson a/s skal helhedsrenovere to københavnske folkeskoler - Tove Dit-levsens Skole og Højdevangens Skole

Sjælsø skal bygge og drive skole

Sjælsø har indgået et Offentligt Privat Partnerskab (OPP) med Jammerbugt Kommune om opførelse og drift af Ny Aabybro Skole

Produktnyhed

Frem med fingrene

Triumph Board er en interaktiv produktserie, der tæller tre forskellige løsninger, der kan bruges på samme platform

i3 - det nye mærke inden for interaktiv AV

Innovative i3 - løsninger skaber inspirerende måder at lære og samarbejde på i lærings- og arbejdsmiljøer

Sider