Skolerenovering

Konkurs betød skift fra stål til træ

Thurø Skole har fået nyt tag med 18 meter frit spænd med træelementer

Jönsson skal renovere to københavnske folkeskoler

Jönsson a/s skal helhedsrenovere to københavnske folkeskoler - Tove Dit-levsens Skole og Højdevangens Skole

10 mio. kr. til omdannelse af lukkede folkeskoler

Lokale og Anlægsfonden har bevilget 10 mio. kr. til et udviklingsforløb, hvor op til tre lukkede folkeskoler skal omdannes til nye formål inden for idræt, kultur og fritid.

Frygt for tomme skolebygninger

Undersøgelse fra Lokale- og Anlægsfonden viser, at mange folkeskoler lukkes uden planer om den fremtidige brug

Omfattende skolerenovering giver godt indeklima

Kirkebakkeskolen i Vejle er en totalrenoveret skole fra 1966, hvor der også er taget højde for, at energiforbruget skal optimeres, uden at det går ud over skolens funktionalitet

Sundt indeklima i skoler

Det er billigt for kommunerne at sikre et sundt indeklima i skolerne. Kun 12.500 pr. elev svarende til 2,5 procent af udgifterne til et barns skolegang er prisen ifølge beregninger foretaget af Alectia.