Social- og Sundhedsskolen

:
oktober 2021
Social- og Sundhedsskolen  - trappe

Læringstrappen på SOSU Skolen i Holstebro er et centralt punkt i huset, hvor eleverne mødes til gruppearbejde. Trappen forbinder samtidig de i alt tre etager.

Social- og Sundhedsskolen  - interiør

Limtræsbjælkerne og de krydsfinerklædte vægge leverer en indretning, der er både levende, inspirerende og miljømæssigt bæredygtig. Arkitekturen er udført af Gjørtz/Andersen/Arkitekter.

Social- og Sundhedsskolen  - facade

Social- og Sundhedsskolen i Holstebro er udført på bærende konstruktioner af limtræ (Lilleheden A/S). Det er et af bygherrens mange valg, baseret på hensyn til bygningens bæredygtighed.

previous next

Træets skole

SOSU-skolen i Holstebro er et eksempel på, at byggeriet sætter bæredygtighed øverst blandt bygherrens ønsker og krav: Materialer, CO2-reduktion og indeklima får topprioritet

Byggefakta

Social- og Sundhedsskolen
Døesvej 66
7500 Holstebro
Danmark

Bygherre:
Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland
Bygherrerådgiver:
Sweco Danmark A/S
Arkitekt:
Gjørtz Andersen Arkitekter A/S
Totalentreprenør:
Jens Jensen Murer- og Entreprenør A/S
Ingeniør:
Oluf Jørgensen Rådg. Ing. A/S
Areal:
3300 kvm.
Byggesum: 
57 mio. kr.
Byggeperiode:
Februar 2020 - august 2021

Bortset fra sommerhuse er træbyggeri i Danmark fortsat en disciplin for pionerer. Det skaber derfor behørig opsigt, når det forekommer, at institutions- og erhvervsprojekter fravælger betonelementer til fordel for limtræskonstruktioner. Det er nu sket i Holstebro, hvor en ny skole danner ramme om uddannelsen af social- og sundhedsassistenter.

Holstebro er lagt fremme i bestræbelserne på at etablere sig som Midtjyllands studieby med sin egen ”campus” og et bredt program af uddannelsesinstitutioner. Skolen er således placeret tæt ved University College Holstebro, Den Tekniske Skole og Holstebro Gymnasium; SOSO skolen bliver således en del af et fælles uddannelsesmiljø.

Til det portræt hører også god arkitektur og måske især den kategori, der fremstår progressiv og bæredygtig.

– Til SOSU Holstebro valgte vi en konstruktion, hvor træ udgør det primære frem for beton. Det gjorde vi for at give elever og medarbejdere et godt indeklima og for at holde byggeriet bæredygtigt, forklarer bygherren, direktør for Social- og Sundhedsskolen i Herning, Mads Schmidt Haagensen.

Til at realisere visionerne valgte skolens ledelse et projekt fra arkitektvirksomheden Gjørtz/Andersen i samarbejde med totalentreprenøren Jens Jensen Murer & Entreprenør A/S og ingeniørrådgiveren Oluf Jørgensen A/S: Bærende konstruktioner af limtræ med lukning i træ og aluminium på et in-situ støbt fundament og en teknikkælder på cirka 300 kvadratmeter. Målet var optimal åbenhed, varme og transparens, et bæredygtigt byggeri og et fantastisk indeklima.

Dobbelthøje rum

– Særligt i husets centrum og caféområde, som ligger på første sal, får eleverne glæde af de store trækonstruktioner, som her går på tværs af etager i de dobbelthøje rumligheder og giver rummet et helt særligt udtryk, forklarer Peter Kristiansen, kreativ leder for Undervisning og Fritid på den nye Holstebro-skole.

Centrum er et rummeligt fællesareal, hvor eleverne kan mødes udenfor undervisningen, og hvor sund kost er i fokus. Her er der også plads til gruppearbejde og samlinger på de store, centrale trapper med integrerede udstillingsmontrer, hvor skolens faglighed eller elevprojekter kan fremvises.

Skolens udearealer er designet med fokus på at skabe et levende udendørs campusmiljø med blandt andet en amfi-scene, udendørs muligheder for aktiviteter og en ny forplads med plads til både ophold og sportsaktiviteter.

Altaner til undervisning

Huset har en stor grad af rumlige sammenhænge på tværs af afdelinger og etager, ligesom der er altaner på etagerne. De er så store, at undervisningen kan foregå ude, når vejret tillader.

Jens Jensen Murer & Entreprenør A/S gik til opgaven med et engagement, som på den ene side havde til formål at opfylde bygherrens ønsker til indeklima og CO2-reduktion, på den anden gøre det med en optimal professionel tilgang. Den kombination frembragte gode løsninger med for eksempel udstøbte betondæk på trapezstål i stedet for rene træ-dæk for at sikre stabilitet og den lige vej til en hurtig og effektiv facadelukning. Projektet var også projekteret med sprinkling, men Jens Jensen Murer & Entreprenør udviklede løsninger med brandsikre EI-60 materialer, røggardiner og åbne flugtveje, så sprinklingen kunne undværes.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2021 nr. 3

Bolig

Brunder Tårnhuse

Tårnhuse i parkbebyggelse

Bolig

Gads Hus

Helstøbt byggeri med fine facader

Bolig og butik

Søtorvet – Etape 1

Boliger ved sø og å

Bolig

Thors Bakke

Hvidt højhus på historisk grund

Bolig og butik

Tuxens Tårn

Tårn på hollandsk