Nyt skolebyggeri går reformen i møde

I 2016 står Danmarks første arkitekttegnede skole, Sophieskolen, bygget efter den nye skolereforms ideer, færdig i Guldborgsund
Tekst: 

Det første spadestik er taget til Sophieskolen i Nykøbing Falster. Skolen får plads til 850 elever og bliver nabo til én af Danmarks ældste gymnasier, Katedralskolen med aner tilbage til 1498, CELF på Lolland Falster.

Skolen er tegnet af Creo Arkitekter og TNT Arkitekter og opføres af BKØ konsortiet bestående af Byggefirmaet Brdr. Pedersen AS, Bo-Hus, Enelco og GK Danmark i samarbejde med Møller & Grønborg og OBH Rådg. Ingeniører.

- Vi arbejder meget tæt sammen for at udnytte vores kompetencer i konsortiet til udbyttet for både entreprenør og bygherren udtaler projektleder for BKØ, Lars-Ole Andersen, byggefirmaet Brdr. Pedersen AS.

Netop skolereformen er taget med i det nye byggeri, så der skabes samklang mellem reformen og fremtidens skole­byggeri. Visionen er bl.a. at: ’Udform­ningen af Sophieskolen fokuserer på, at indlæring stiger i takt med bevægelse og sanse­stimulering – der er indbygget mange muligheder for bevægelse og kreativitet i bygningen blandt andet ved en god sammenhæng mellem inde- og uderum, som opfordrer til at bruge udearealerne i undervisningen.’

Delt i mindre enheder

Sophieskolen bliver en tre-spors folkeskole, og en del af det fremtidige campusområde i Nykøbing. Den bærende idé i projektet er ‘skolen i skolen’, hvor den store skole er opdelt i en gruppe mindre enheder, bundet sammen af et fællesskab i midten. Fællesskabet repræsenteres i de store fællesfunktioner som ankomst, multisal, mediatek og kantine, som udgør skolens hjerte.

Administration, indskoling, udskoling, faglokaler og 10. klassecenter ligger i hver sit murede hus omkring det transparente fællesrum i centrum.

Hensyn til miljøet

Skolen er udformet som en kompakt bygning i tunge materialer med gode varmeakkumulerende egenskaber og mulighed for udnyttelse af den passive solenergi ved hjælp af store glasflader mod fællesrum. På taget er monteret solceller, som bidrager positivt til energiregnskabet og der arbejdes med rekreativ regnvandshåndtering i udearealerne for at minimere udledningen af vand til kloaksystemet.

Projektet bliver udført i tæt samarbejde med Guldborgsund kommunes ejendomsafdeling i partnering og har en samlet håndværker udgift på 125 mio. kr.