Indeklima i centrum for ny skole

Designet af Aabybro Skole tager hensyn til miljø og klima ved at begrænse energiforbruget og vælge materialer af god kvalitet

Indholdet i folkeskolen er under forandring, og det stiller krav til de fysiske rammer for landets folkeskoleelever og skolens lærere og personale. På den nye Aabybro Skole har bygherren, Jammerbugt Kommune, og totalentreprenøren, NCC, sat sig for at skabe de bedst mulige rum, vilkår og omgivelser for de henved 1200 daglige brugere.

- Det er en flot start på et byggeprojekt, som vi glæder os meget til at komme i gang med. De rammer, vi skaber her, vil forhåbentlig være med til at give elever og lærere en berigende skoledag med masser af gode og sunde oplevelser, siger direktør Henrik Krogh Holm, NCC.

Fællesnævneren for byggeriet er bæredygtighed. Designet af skolen tager hensyn til miljø og klima ved at begrænse energiforbruget og vælge materialer af god kvalitet, så skolen får en lang holdbarhed. Det forstærkes af, at der også er indgået en aftale om vedligehold af skolen over 25 år, så den undgår nedslidning. Den aftale varetages af Ejendomsvirke A/S.

- Det byggeri, vi nu sætter i gang, kommer ikke blot til at ændre bybilledet i Aabybro – det kommer til at lyse langt ud over kommunens grænser med budskabet om, at sådan kan en moderne folkeskole også bygges,  siger borgmester Mogens Gade, Jammerbugt Kommune.

Indeklima afgørende

Folkeskolereformen medfører en længere skoledag, og det kræver blandt andet, at indeklimaet er bedst muligt, så det ikke går ud over indlæringen.  Flere undersøgelser har dokumenteret, at dårligt indeklima påvirker elevers læring og præstationer. Målinger har også vist, at op imod halvdelen af landets folkeskoler har et dårligt indeklima.

Derfor gælder det blandt andet om at have god ventilation, så man undgår dårlig lugt i klasserummene. Det drejer sig også om at have gode lysforhold, så dagslyset udnyttes bedst muligt, og at brugen af kunstigt lys begrænses. Begge dele er afgørende for elevernes evne til at suge viden til sig.

- Derfor er begge dele også tænkt ind i designet af Aabybro Skole. Mange af vores folkeskoler i Danmark er bygget i 1960’erne og 1970’erne, og dem, der ikke er renoveret, lider desværre ofte under et utilfredsstillende indeklima. Så vi er glade for, at nye skoler som Aabybro Skole er med til at sætte elevernes trivsel og læring på dagsordenen. Det giver rigtig god mening – både for skolerne og samfundet som sådan,” siger Henrik Krogh Holm, NCC.

Tankerne omkring bæredygtighed viser sig også ved, at der i Aabybro Skole skabes mulighed for at få en kantine, der sælger sund mad, og at tilgængelighed er tænkt ind, så alle har lige adgang – også selv om man måtte have et handicap.

Byggeriet af skolen skal være afsluttet i juni 2016, så elever og lærere kan tage den nye skole i brug efter sommerferien. Aabybro Skole er det største og dyreste anlægsprojekt i kommunen nogen sinde med en samlet anlægssum på 160 mio. kr. Borgmester Mogens Gade ser derfor ikke kun det første spadestik som ”dagens” begivenhed:

- Måske bliver det århundredets begivenhed i Jammerbugt Kommune, når vi taler anlægsprojekter – kun overgået af den dag, vi kan se frem til, hvor vi skal indvie den nye skole, siger han.