Skoler på vej til at blive bæredygtige

Seks skoler og børneinstitutioner er tilknyttet en pilotfase, der skal munde ud i en DGNB certificering, hvor kriterierne er tilpasset danske forhold
Tekst: 

Green Building Council (DK-GBC), en non-profit medlemsorganisation, der arbejder for at udbrede bæredygtighed i byggebranchen, forventer at kunne præsentere en markedsversion af den internationale og ankerkendte DGNB-certificering i forhold til skoler og daginstitutioner her til efteråret. En DGNB-certificering er et 360 graders blik på en bygnings bæredygtighed. Bygningen skal designes med tanke på æstetik, god komfort og adgangsforhold. Den tekniske kvalitet skal være høj, og byggematerialerne og driften skal have så lille en miljøpåvirkning som muligt.

- Har man i en kommune bæredygtighed i sin strategi, så er dette et ret stort incitament til at få dokumentation for, at ens bygninger er bæredygtige. Men også at man i hele processen tillige arbejder ud fra skolernes økonomi. Det kan være hensyn til omkostninger i forhold til rengøring og drift. Derudover måler og dokumenterer certificeringen, at alle forhold forbindelse med bl.a. indeklima og lysindfald er i orden og er med til at sikre de bedst mulige betingelser for indlæring, forklarer Mette Qvist, direktør hos Green Building Council.

Papiret på en eksamen

En DGNB-certificering er naturligvis ikke et must i forhold til at arbejde med bæredygtighed i byggebranchen, men som Mette Qvist siger, så er det et stempel, der sikrer, at man har fulgt standarderne. Det er papiret på eksamen.

- Går man tre år på gymnasiet, vælger man jo heller ikke den sidste eksamen fra, for så får man ikke sit studentereksamensbevis.

En af baggrundene for, at Green Building Council har taget hul på en markedsversion af DGNB for undervisning og daginstitutioner er bl.a. efterspørgslen ikke mindst på baggrund af indeklimaet i de danske skoler. Gentagne undersøgelser har vist, at CO2-niveauet er for højt, og klasselokalerne kæmper med sporer fra svampe- og gærkulturer. Det har den seneste undersøgelse af indeklimaet i skolerne fra 2014 vist, og det samme gjorde en tilsvarende undersøgelse fra 2009.

Hovedstadens grønne hjerte

En af de seks institutioner, der deltager i pilotfasen, er Skolen på Duevej på Frederiksberg, der står overfor en ny tilbygning, der forventes færdig i 2017.

- Frederiksberg Kommune er hovedstadens grønne hjerte. Og det bliver vi kun ved med at være, hvis vi går foran – for eksempel når det drejer sig om at sikre, at vores bygninger lever op til høje standarder for miljø, kvalitet og trivsel, siger borgmester Jørgen Glenthøj i en pressemeddelelse og fortsætter:

-En DGNB certificering sikrer også, at økonomien er fornuftig i hele bygningens levetid. Derfor giver det rigtig god mening at byggeriet på Skolen på Duevej er med i en pilotfase, hvor vi som den første folkeskole i Danmark går efter at opnå en DGNB certificering.

Fremover vil Frederiksberg Kommune også tænke de bæredygtige principper fra DGNB med, både i kommunens byggeprojekter og i selve byudviklingen. Derfor har fire af kommunens medarbejdere gennemført DGNB konsulentuddannelsen, så de kan være med til at sikre kommunens grønne linje.

 

Pilotfasen

Seks undervisnings- og børneinstitutioner er med til at teste DGNB bæredygtighedsklassen i forhold til, hvordan det fungerer i praksis. Til efteråret forventer Green Building Council at være klar med en dansk markedsversion af den internationale, anerkendte, DGNB bæredygtighedscertificering. Projekterne, der deltager i pilotfasen er følgende:

  1. EAAA Erhvervsakademiet Aarhus (COOP Invest)
  2. Rymarksvej 131 (Københavns Kommune)
  3. SOSU Skolen Thisted
  4. Nyt Børnehus v. Børnebyøster, Humlebien (Svendborg Kommune)
  5. Skolen på Duevej (Frederiksberg Kommune)
  6. Teknisk Skole Silkeborg

Green Building Council har tilpasset DGNB-bæredygtighedscertificeringen til danske forhold for flere bygningstyper. Det er kontorbygninger, etageejendomme og rækkehuse, hospitaler og ligeledes en ordning for nye byområder
BOKS: DGNB-certificering

En DGNB analyse dækker hele bygningens livscyklus fra planlægningsstadiet til det 50. leveår.

For at optimere bygningens bæredygtighed bør DGNB kriterierne introduceres allerede i planlægningsfasen.

DGNB stiller krav til bygningens ydeevne inden for emnerne miljømæssig-, økonomisk-, social- og teknisk kvalitet, kvalitet i byggeprocessen og kvaliteten af bygningens lokalitet.

19 byggerier og fire byområder er i dag DGNB certificerede i Danmark. Der er ydermere 27 projekter i pipeline.

 

Foto: DGNB-ordningen er særlig karakteriseret ved, at systemet ser på alle bæredygtighedsaspekter i analysen – både det sociale, det økonomiske og det miljømæssige.