Tæt parløb til nyt skolebyggeri

Aabybro Skole bygges efter samarbejdsmodellen OPS-offentlig-privat samarbejde
Tekst: 

Opførelsen af Aabybro Skole – kommunens største folkeskole – vil foregå i et tæt parløb mellem Jammerbugt Kommune, totalentreprenøren NCC og Ejendomsvirke, og det vil være første gang, at parterne kaster sig ud i den særlige samarbejdsmodel, OPS, offentlig-privat samarbejde.

- Vi er meget glade for denne spændende opgave og glæder os til det samarbejde, vi skal have med kommunen som bygherre og Ejendomsvirke over de næste 25 år. Vores udgangspunkt for samarbejdet er tillid, og det borger for et godt resultat, siger direktør Henrik Krogh Holm, NCC Construction.

Den særlige samarbejdsmodel OPS er kendetegnet ved, at projektering, etablering, drift og vedligehold er samlet i én kontrakt. Det betyder blandt andet, at gode driftsmæssige løsninger kan tænkes ind fra start, og at kommunen kan få sikkerhed for et aftalt budget.

- OPS er ikke brugt så meget endnu – den er stadigvæk i sin vorden og har ikke helt fundet sit ståsted. Men vi har fundet en god løsning på samarbejdet vedrørende Aabybro Skole, fortæller Henrik Krogh Holm.

Juridisk komplekst

At OPS ikke helt har fundet sit ståsted, tillægger Henrik Krogh Holm bl.a. de juridiske aspekter.

- Min umiddelbare opfattelse er, at de OPS/OPP- samarbejder, der har fundet sted, har været skruet meget forskelligt sammen rent juridisk. Blandt andet derfor har mange potentielle tilbudsgivere afstået fra at afgive tilbud, når de har kendt de konkrete vilkår i de enkelte udbud. Det er uheldigt set i forhold til udbredelsen af OPP/OPS, og jeg tror en nogenlunde ensartet model vil være med til gøre samarbejdsformen mere udbredt og brugt af flere, end tilfældet er nu, siger Henrik Krogh Holm.

I forhold til Aabybro Skole, hvor byggeriet netop er påbegyndt, har man, ifølge Henrik Krogh Holm ramt rigtigt i konstruktionen af samarbejdet.

- Vi har i fællesskab med Ejendomsvirke, der drifter skolen afgivet et fælles tilbud, men kontrakten er skarpt opdelt mellem anlæg og drift. Når skolen er opført og taget i brug, så er vores rolle udspillet. Vi har naturligvis de almindelige garantiforpligtelser som i alle andre byggerier, siger Henrik Krogh Holm og fortsætter:

- OPS er jo i lighed med totalentrepriser. Vi er altså med fra start, og det giver mulighed for at bringe vores kompetencer i spil. Vi får en bygning af høj kvalitet, som opfylder kommunens ønske om langsigtede holdbare løsninger, der kommer borgerne til gavn. Kommunen har valgt en flot arkitektonisk løsning, og vi kan som totalentreprenør være med til at gøre huset bygbart.

Byggeriet af skolen skal være afsluttet i juni 2016, så elever og lærere kan tage den nye skole i brug efter sommerferien. Aabybro Skole er det største og dyreste anlægsprojekt i kommunen nogen sinde med en samlet anlægssum på 160 mio. kr.