Brandsikring

Løsninger og ydelser til at beskytte ejendommen mod brand.

Branchenyhed

Der mangler retningslinjer for brandsikring ved renovering og ombygning

Efter den voldsomme brand på Børsen anbefaler Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, at der udarbejdes retningslinjer for brandsikring i bygge- og ombygningsfaser

Fire ud af ti byggevarer dumper i brandtests

Næsten halvdelen af nye byggevarer dumper, når de brandtestes i fuld skala hos DBI. Derfor skal der udvikles faciliteter, der kan teste nye produkter tidligt i udviklingsforløbet

Belønning til ideer om brandbekæmpelse

Førstepræmie til ideen om ventilationsanlæg med varmegenvinding som et aktivt redskab i brandslukningen ved at skabe over- og undertryk i bygningen

Brandregulativer gås efter i sømmene

Formålet er at sikre ensartet regulering i de nordiske lande, men også at udvikle nye og slankere klimaskærme

Brandforskning af komposit er i gang

Teknologioverførsel fra søfarten kan levere et udviklingsspring til byggeriet. DTU og DBI samarbejder om forsøgsrække

Brandisolering af stål med gips og stenuld

I fremtidens slankede bygningskonstruktioner vil brandsikring blive en særlig udfordring. Den imødekommer flere producenter dog gerne

Nye og skrappere EU-krav til brandglas

I takt med at de nye europæiske normer for brand er trådt i kraft, skal moderne brandglaskonstruktioner kunne stille med en samlet funktionstest

Byggeri skal vurderes som en totaløkonomi

- Pas på med at købe billigt ind; det kan hurtigt blive en dyr løsning, hvis produkterne ikke holder, hvad de lover, lyder det fra Multi-Tek i Randers

Brandglas er offer for uvidenhed og sparekniv

Pengene til effektivt brandglas er ofte givet godt ud – især hvor mange menneskeliv er på spil, påpeger Vetrotech Saint-Gobain, førende glasproducent

Case story

Gå efter den gode brandklasse

Materialer med en høj brandklasse giver brandmænd mere tid til at evakuere, hæmmer udviklingen af giftig røg og sparer bygherren for mange tusinde kroner til genopbygning

Produktnyhed

Første foldevægge med officiel brandsikkerhed

Den nye DEKO FV Fire foldevæg er den første på det danske marked med EI-bevis på, at den kan modstå brand i mindst 30 minutter.

En profil til det hele

- At udvikle en brandglasvæg er en kompliceret udfordring, lyder vurderingen fra Skandi-Bo Indoor A/S