Brandregulativer gås efter i sømmene

Formålet er at sikre ensartet regulering i de nordiske lande, men også at udvikle nye og slankere klimaskærme

Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen har iværksat en gennemgribende gennemgang af reguleringen på brandområdet. Det er sket i ministerens byggepolitiske strategi, ‘Vejen til et styrket byggeri i Danmark’.

Formålet er at få udredet uklarheder, gjort brandkravene mere tilgængelige og nemmere at forvalte, og i det hele taget gøre reguleringen mere intelligent, oplyser ministeren.

- Det ser vi frem til, lyder modtagelsen fra bl.a. Dansk Brand – og Sikringsteknisk Institut, DBI, som selv er i fuldt sving med at se nærmere på de brandmæssige egenskaber i nye byggematerialer.

- Vi afventer udvalgsarbejdet vedr. højlagerbestemmelserne. Det har regeringen i søgeren, fordi reglerne i andre nordiske lande tilsyneladende er lempeligere end her mht. for eksempel anvendelsen af alternativ isolering, påpeger DBI-direktør Ib Bertelsen.

Celleplast

Produktivitetskommissionen har påpeget, at dansk særregulering på brandområdet kan medvirke til at påvirke produktiviteten negativt. Det er derfor med vækstpakke 2014 besluttet, at der skal ses på en mere risikobaseret tilgang til brandkrav i byggeriet.

- DBI har i længere tid være engageret i at se nærmere på nye konstruktioner, når det f.eks. drejer sig om klimaskærmen, bl.a. med anvendelsen af den slankere højstyrkebeton, uddyber Ib Bertelsen. Med hensyn til alternative isoleringsformer, som fylder mindre end f.eks. den traditionelle mineral – og stenuld, afviser Ib Bertelsen ingen muligheder. Først for ligger ganske vist at homogenisere reglerne på nordisk niveau indenfor opførelsen af højlagre med f.eks. anvendelsen af celleplast. Celleplast har en højtydende isoleringsfaktor, men er mindre brandhæmmende. At alternativ isolering eller nye innovative klimaskærme hurtigt vil brede sig til flere genrer indenfor byggeriet anser Ib Bertelsen for sandsynligt: – Der er ingen tvivl om, at byggeriet er udfordret: Op til 70 cm tykke klimaskærme efter 2020 reglerne er ikke en farbar vej. De optager for megen plads, og samtidig betaler vi ejendomsskat af bruttoarealer.

Klima-, energi- og bygningsministeriet igangsætter nu en gennemgang af reguleringen på brandområdet, som skal resultere i et samlet beslutningsoplæg med forslag til ny regulering.