Regulering

Brandregulativer gås efter i sømmene

Formålet er at sikre ensartet regulering i de nordiske lande, men også at udvikle nye og slankere klimaskærme